U-Review

"เพิ่มโอกาส เพิ่มความได้เปรียบ บอกลาคำว่าตกงานด้วย 3 หลักสูตรนานาชาติ" รีวิววิทยาลัยนานาชาติ : U-Review


อย่างที่รู้กันว่าโลกปัจจุบัน คือยุคโลกไร้พรมแดน ที่แต่ละประเทศแต่ละวัฒนธรรมเปิดกว้างเชื่อมโยงกันไปทั่วโลก ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการเรียนหลักสูตรนานาชาติจะช่วยเพิ่มความได้เปรียบ เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน และประสบความสำเร็จในการทำงานให้กับเรามากมายแค่ไหน
 
และหลักสูตรการเรียนของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่เราจะมาแนะนำในบทความนี้ เป็นหลักสูตรการเรียนที่จะเสริมสร้างให้ผู้เรียนทุกคนมีความได้เปรียบและเพิ่มโอกาสการทำงานที่มากขึ้น เปิดกว้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในยุคปัจจุบันหรืออนาคตอันใกล้ ซึ่งประกอบไปด้วย
1. หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)
นักศึกษาจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจหลักการทำงานและรายละเอียดในการสร้างธุรกิจ ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรระดับโลก พัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นข้อได้เปรียบให้ไม่เฉพาะการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น ผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะสามารถทำงานได้หลากหลายภาคส่วนทั้งเจ้าของธุรกิจ เจ้าหน้าที่ในองค์กรระดับเล็กไปจนถึงองค์กรระหว่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพ 


2. หลักสูตรการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (International Hospitality Management) 
หลายคนอาจจะคิดว่าเรียนหลักสูตรธุรกิจบริการ จบมาจะทำงานเฉพาะในโรงแรมหรือส่วนการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วหลักสูตรนี้ครอบคลุมการจัดการธุรกิจบริการไว้แทบทุกด้าน อาทิ การท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ภัตตาคาร รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในอุตสาหกรรมการบริการ 


3. หลักสูตรธุรกิจการบิน (Airline Business) 
หลักสูตรที่สร้างความพร้อม ความได้เปรียบสำหรับการทำงานในอนาคตให้กับบัณฑิตทุกคน โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเรียนจบหลักสูตรนี้จะตกงาน เพราะจะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 4 ปี ที่สำคัญเทรนด์อาชีพและการทำงานทางด้านธุรกิจการบินนั้นยังมาแรงและเป็นที่ต้องการของตลาดงานสูงในทุกระดับ
โดยทั้ง 3 หลักสูตรนี้ นอกจากนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าของกิจการตัวจริงที่มีประสบการณ์โดยตรงแล้ว ยังเน้นให้นักศึกษามีทักษะการปฏิบัติ การดูงานภาคสนาม สัมผัสทั้งมุมกว้างและมุมลึกของแต่ละสาขาวิชา เพื่อศึกษาการทำงานในพื้นที่จริงขององค์กรระดับโลก และรุ่นพี่ที่จบมาแต่ละคนล้วนมีโอกาสได้ฝึกงานและเข้าร่วมงานกับองค์กรระดับประเทศและระหว่างประเทศมากมาย


สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจอยากเปิดโอกาสให้ชีวิตและต้องการแสวงหาความก้าวหน้าในสายอาชีพที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่ารีรอ เข้าไปศึกษารายละเอียดการเรียนหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่คลิปแนะนำด้านล่างนี้เลย  

 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

M.A. (Development Social Sciences) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนสังคมศาส...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธานี

จากความต้องการของผู้บริการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ...

M.S. (Watershed and Forest Environmental Management) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม ...