U-Review

"เพิ่มโอกาส เพิ่มความได้เปรียบ บอกลาคำว่าตกงานด้วย 3 หลักสูตรนานาชาติ" รีวิววิทยาลัยนานาชาติ : U-Review


อย่างที่รู้กันว่าโลกปัจจุบัน คือยุคโลกไร้พรมแดน ที่แต่ละประเทศแต่ละวัฒนธรรมเปิดกว้างเชื่อมโยงกันไปทั่วโลก ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการเรียนหลักสูตรนานาชาติจะช่วยเพิ่มความได้เปรียบ เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน และประสบความสำเร็จในการทำงานให้กับเรามากมายแค่ไหน
 
และหลักสูตรการเรียนของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่เราจะมาแนะนำในบทความนี้ เป็นหลักสูตรการเรียนที่จะเสริมสร้างให้ผู้เรียนทุกคนมีความได้เปรียบและเพิ่มโอกาสการทำงานที่มากขึ้น เปิดกว้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในยุคปัจจุบันหรืออนาคตอันใกล้ ซึ่งประกอบไปด้วย
1. หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)
นักศึกษาจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจหลักการทำงานและรายละเอียดในการสร้างธุรกิจ ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรระดับโลก พัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นข้อได้เปรียบให้ไม่เฉพาะการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น ผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะสามารถทำงานได้หลากหลายภาคส่วนทั้งเจ้าของธุรกิจ เจ้าหน้าที่ในองค์กรระดับเล็กไปจนถึงองค์กรระหว่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพ 


2. หลักสูตรการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (International Hospitality Management) 
หลายคนอาจจะคิดว่าเรียนหลักสูตรธุรกิจบริการ จบมาจะทำงานเฉพาะในโรงแรมหรือส่วนการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วหลักสูตรนี้ครอบคลุมการจัดการธุรกิจบริการไว้แทบทุกด้าน อาทิ การท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ภัตตาคาร รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในอุตสาหกรรมการบริการ 


3. หลักสูตรธุรกิจการบิน (Airline Business) 
หลักสูตรที่สร้างความพร้อม ความได้เปรียบสำหรับการทำงานในอนาคตให้กับบัณฑิตทุกคน โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเรียนจบหลักสูตรนี้จะตกงาน เพราะจะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 4 ปี ที่สำคัญเทรนด์อาชีพและการทำงานทางด้านธุรกิจการบินนั้นยังมาแรงและเป็นที่ต้องการของตลาดงานสูงในทุกระดับ
โดยทั้ง 3 หลักสูตรนี้ นอกจากนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าของกิจการตัวจริงที่มีประสบการณ์โดยตรงแล้ว ยังเน้นให้นักศึกษามีทักษะการปฏิบัติ การดูงานภาคสนาม สัมผัสทั้งมุมกว้างและมุมลึกของแต่ละสาขาวิชา เพื่อศึกษาการทำงานในพื้นที่จริงขององค์กรระดับโลก และรุ่นพี่ที่จบมาแต่ละคนล้วนมีโอกาสได้ฝึกงานและเข้าร่วมงานกับองค์กรระดับประเทศและระหว่างประเทศมากมาย


สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจอยากเปิดโอกาสให้ชีวิตและต้องการแสวงหาความก้าวหน้าในสายอาชีพที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่ารีรอ เข้าไปศึกษารายละเอียดการเรียนหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่คลิปแนะนำด้านล่างนี้เลย  

 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

M.A. (English Language and Communication ) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ เป็นหนึ่งในคณะที่ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับ ...

M.A. (Chinese-Thai Translation and Interpretation) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในช่วงหนึ่ง ทำให้มีการจัดตั้ง ...

M.A. (Southeast Asian Studies) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ...