U-Review

สาขาธุรกิจการบิน โอกาสที่มากกว่า พร้อมทำงานในสายการบินระดับเอเชียและระดับโลก

     ทำไมต้องเลือกเรียนสาขาธุรกิจการบิน Airline Business (ALB) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอยกตัวอย่างง่ายๆ ปัจจุบันถ้าหากน้องๆ ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวสักหนึ่งที่วิธีการเดินทางที่น้องๆ จะเลือกก็คงหนีไม่พ้นทางอากาศ หรือเครื่องบิน เพราะรวดเร็วและสะดวกสบาย แต่น้องๆ เคยสังเกตไหมว่าตั้งแต่เราก้าวเข้าสนามบินก็พบกับภาษาอังกฤษแล้ว ไม่ว่าจะเป็นประตูทางเข้า GATE เมื่อผ่านเคาเตอร์เช็คอิน หน้าจอแสดงเที่ยวบินที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด แม้กระทั่งใบ Boarding Pass ที่เป็นข้อมูลเที่ยวบิน ไม่มีตัวอักษรภาษาไทยปรากฎอยู่เลยสักตัว ไม่ต้องพูดถึงบนเครื่องบินเลยคะ แน่นอนว่าทุกตัวอักษรล้วนแล้วแต่เป็นภาษาอังกฤษ

     นอกจากนี้ประกาศรับสมัครงานของสายการบิน 1 ในคุณสมบัติที่น้องๆ ต้องมีคือ คะแนนผลการทดสอบ TOEIC ที่ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน เพราะฉะนั้นถ้าหากเลือกเรียน สาขาธุรกิจการบิน Airline Business (ALB) หลักสูตรนานาชาติ ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่านานาชาติ เริ่มตั้งแต่วันแรกในห้องเรียนเราก็จะเจอกับการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด จนกระทั่งจบหลักสูตร 4 ปี เราจะอยู่กับมันทุกวันทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน อาจารย์มั่นใจว่าเมื่อน้องๆจบการศึกษาออกไปจะมีทักษะทางภาษาอังกฤษ ที่พร้อมสำหรับการทำงาน 100% แน่นอน

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น้องๆ รู้จัก " สิงห์ดำ " กันไหม? วันนี้พี่จะพาน้องๆ ...

วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ให้ความสำคัญด้านพลศึกษาและสุขศึกษาของประเทศไทย ...

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ...