U-Review

"ก้าวหน้า ทันโลก ธุรกิจการบัญชี" รีวิว สาขาบัญชี : U-Review

      
      บัญชีเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สอดคล้องกับธุรกิจประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจประเภทที่เกิดจากองค์ประกอบหลายส่วน การจัดวางระบบการเงินและการบัญชีเป็นส่วนที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรก เพราะนอกจากจะทำให้เราทราบสถานะของกิจการว่ามีผลกำไรขาดทุนหรือไม่อย่างไร การจัดทำบัญชีและการเงินยังช่วยให้เราทราบข้อมูลของกิจการ เช่น ทราบจำนวนทรัพย์สินหนี้สิน นอกจากที่กล่าวมานี้การเงินและการบัญชียังมีผลต่อการทำธุรกิจอีกหลายส่วนการหาบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านการเงินจึงมีความสะคัญกับทุกกิจการที่ต้องการเติบโตมากขึ้น
      
       วันนี้เราจะพาน้องๆ ไปรู้จักกับ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี ของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนมาแล้วกว่า 20 ปีของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และมีโอกาสพูดคุยกับ อาจารย์ภูดิท ไชยผล หัวหน้าสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เพื่อให้น้องๆ รู้ถึงหลักการเรียนต่อและแนวทางการหางานในคณะบัญชี 

UploadImage

       เริ่มต้นหลักสูตรการเรียนเราจะมาพูดถึงเรื่องหลักการเรียนกันก่อนเริ่มจากปี 1 ทางหลักสูตรจะกำหนดว่านักศึกษาต้องรู้หลักของการบัญชีพื้นฐานบัญชีขั้นต้นได้รู้ว่าบัญชีคืออะไร ที่มาของบัญชีเป็นอย่างไร พอขึ้นปี 2 เราก็จะเจาะลึกลงในบัญชีแต่ละเรื่อง  เช่นสินทรัพย์มีอะไรบ้าง เงินฝากคืออะไร ลูกหนี้คืออะไร หนี้สินคืออะไร แยกให้เห็นชัดและละเอียดขึ้นในแต่ละหัวข้อเพื่อให้นักศึกษาได้ต่อยอดไปเรื่อยๆ พอขึ้นปี 3 ก็ไปในเชิงของวิเคราะห์ข้อมูล คือสามารถมองภาพของงบการเงินได้ เอาข้อมูลของงบการเงินที่ได้มาทำการวิเคราะห์เพื่อเอาไปให้ผู้บริหารดู ทั้งหมดนี้สามารถวิเคราะห์ธุรกิจได้ว่าจะดำเนินต่ออย่างไรได้บ้าง สุดท้าย ปี 4 จะลงในรายละเอียดแต่ละของภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นรับเหมาก่อสร้าง เป็นบริการ เป็นธุรกิจที่เน้นส่งออก จะได้เห็นและก็รวมยอดองค์ความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาตอนปี 1 ปี 2 ปี 3 ออกมาว่าสิ่งที่เรียนไปพอจบออกมานักศึกษาก็สามารถไปทำงานกับสถานประกอบการได้

UploadImage
       
       เป็นหลักสูตรการเรียนที่กว้างไกลเน้นการมองเห็นถึงโอกาสงานในอนาคตนักศึกษาเป็นหลัก ทางคณะจะเน้นให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่เพราะนักศึกษาจะได้ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติมากกว่า รู้จักการแก้ปัญหาเอง แถมแนวทางการหางานก็มีมากมายทั้งหน่วยงานทางรัฐ และทางเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านบัญชี
      
       ผู้ชายเหมาะไหมในการเรียนบัญชี? เป็นคำถามเอาใจนักศึกษาชายที่สนใจด้านบัญชี
       การเรียนบัญชีไม่จำเป็นต้องมีแต่นักศึกษาหญิงเท่านั้นนักศึกษาชายก็สามารถเรียนได้ไม่กำหนด เพราะศักยภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศ ที่ผ่านมาในสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มีนักศึกษาชายมากมายเข้ามาเรียนเพราะการเรียนบัญชีไม่จำเป็นต้องทำบัญชีอย่างเดียวก็ได้ และจุดเด่นสาขาบัญชีที่นี่ จะเน้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลลูกศิษย์แบบใกล้ชิด ดูแลแบบครอบครัว


       ฝากถึงน้องๆ คนไหนที่สนใจจะมาเป็นครอบครัวบัญชีด้วยกัน “อาชีพนักบัญชี ถือเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ เพราะมีหน่วยงานรองรับและมีสภาวิชาชีพกำกับดูแล เมื่อนักศึกษาจบออกมาในหลักสูตรบัญชีก็สามารถทำงานได้ไม่มีโดนแย่งงานแน่นอน เสริมอีกนิดว่าจบบัญชีมาก็สามารถจะพลิกผันไปในสาขาอาชีพหรือสายงานอื่นได้ ไม่จำเป็นต้องนั่งทำบัญชีอย่างเดียว”


 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

มัณฑนศิลป์ สาขาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร

น้องที่อยากเรียนศิลปะพี่เชื่อว่าคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ...

วิทยาลัยเพาะช่าง สาขาวิชาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โรงเรียนเพาะช่าง สถาบันศิลปะแห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ...

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สาขาวิชาออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ...