U-Review

มน.เปิดตัวศูนย์ทดสอบประสิทธิผลและความปลอดภัยเครื่องสำอาง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร  เปิดตัวศูนย์ทดสอบประสิทธิผลและความปลอดภัยสถาบันวิจัยและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งให้ผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยและสตาร์ทอัพ ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย มีโอกาสส่งผลิตภัณฑ์ เข้ารับการทดสอบ เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค ก้าวสู่การแข่งขันตลาด

วันที่ 3 ก.พ.60  ที่ สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการเปิดตัวศูนย์ทดสอบประสิทธิผลและความปลอดภัย เพื่อให้บริการทดสอบประสิทธิผลและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ซึ่งมุ่งเน้นการบริการทางวิชาการที่หลากหลาย โดยเฉพาะการให้บริการแก่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย SME และ startups ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย ให้ได้มีโอกาสส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการพิสูจน์ทดสอบให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค ในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย

ซึ่งภายในศูนย์ทดสอบ มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย นับเป็นศูนย์ทดสอบที่ได้มาตรฐาน ICH-GCP โดยมีความพร้อมที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทเครื่องสำอางชั้นนำระดับโลก อาทิ เครื่องสแกนภาพการไหลเวียนโลหิตแบบปัจจุบัน เครื่องวัดสภาพผิวหน้าและริ้วรอยด้วยความละเอียดสูงแบบ 3 มิติ เครื่องตรวจสอบสภาพผิวหนังด้วยคลื่นเสียง ultrasound เครื่องวัดการสะท้อนแสงของผิวและเส้นผม เครื่องวัดประสิทธิภาพการป้องกันรังสียูวีเอ และยูวีบีของผลิตภัณฑ์กันแดด เครื่องวัดปริมาณเม็ดสีเมลานิน และปริมาณฮีโมโกลบิน


รองศาสตราจารย์ เนติ วระนุช ผู้อำนวยการสถานบันวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า ปัจจุบัน ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพและความงาม โดยเฉพาะเครื่องสำอางจากธรรมชาติทดแทนส่วนประกอบที่เป็นสารเคมี โดยตลาดเครื่องสำอาง มีการเติบโตเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เฉลี่ย ร้อย 18 ต่อปี ขณะที่ส่วนแบ่งทางการตลาดเครื่องสำอางมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไทย ต้องแสดงความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจากองค์กรที่น่าเชื่อถือ โดยหากผ่านการตรวจสอบแล้ว ทางสถานบันวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ก็จะออกเป็นใบรายงานผล ผู้ประกอบการก็จะสามารถนำไปอ้างอิง ตามวาระต่างๆได้


ด้านนาย นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวว่า แม้ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจะไม่ได้มีข้อบังคับให้ทำการศึกษาวิจัยทางคลินิก แต่การมีผลพิสูจน์ทางหลักวิทยาศาสตร์ยืนยันความน่าเชื่อถือ จะทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น ขณะที่ผู้ผลิตเองก็สามารถนำผลการยืนยันของผลิตภัณฑ์เข้าสู่การแข่งขันทางการตลาดได้ โดยหน่วยงานเอกชนที่ผลิตเครื่องสำอาง สามารถนำมาทดสอบเพื่อผ่านมาตรฐานสู่สากลได้ที่สถานบันวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับศิลปะของการออกแบบ ...

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีแนวทางการเรียนทางสถาปัตยกรรมโดยไม่เน้นการเรียนสถาปัตยกรรมในรูปแบบเดิมโดยตรง ...