U-Review

"อนาคตแห่งเทคโนโลยียุคใหม่" รีวิวสาขาดิจิทัลมีเดีย : U-Review


   
       ถ้ากล่าวถึงสาขาใหม่ถูกใจวัยรุ่นในยุคนี้มากที่สุดก็ต้องยกให้กับสาขาดิจิทัลมีเดีย เพราะสาขานี้ไม่ได้มีดีแค่ความทันสมัยในสื่อ และเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังมีตลาดแรงงานรองรับมากมาย เนื่องด้วยยุคเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมีเดียเข้ามามีบทบาท และกลายเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายต่างๆ ทำให้รูปแบบของสื่อด้านดิจิทัลมีการพัฒนา และแข่งขันกันมากขึ้นตามไปด้วย

       เมื่อพูดถึงตลาดแรงงานน้องๆ จะต้องรู้เรื่องนโยบายของรัฐบาลกันก่อนว่าขณะนี้ทางรัฐฯ กำลังเคลียร์ธุรกิจของประเทศเราให้เป็นธุรกิจที่สร้างสรรค์ ซึ่งส่วนหนึ่งของงานดิจิทัลมีเดียก็นับเป็นงานสร้างสรรค์เช่นกัน และถ้าเทียบงานเกี่ยวกับดิจิทัลมีเดียในประเทศไทยที่เรามองเห็นกันอยู่ มีเพียงร้อยละสิบถึงยี่สิบเท่านั้นที่เกิดจากงานสร้างสรรค์ของฝีมือคนไทย นอกนั้นก็จะเป็นงานจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด

UploadImage

       อาจารย์ ชายไหว วิตยากร  คณบดีคณะศิลป์ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ พูดถึงขนาดตลาดในกรุงเทพซึ่งเรามีโอกาสร้อยล่ะแปดสิบ และถ้าตลาดขยายนั่นก็แปลว่าเราจำเป็นจะต้องเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีทักษะด้านนี้ขึ้นอีก เพื่อให้แข่งขันในระดับนานาชาติได้ ทางสาขาดิจิทัลมีเดียของทางมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้สร้างหลักสูตรดิจิทัลมีเดียขึ้นมาเมื่อเกือบๆ 4 ปีที่แล้ว ซึ่งหมายความว่าปีนี้ก็จะเป็นปีแรกที่เรากำลังจะมีบัณฑิตเป็นรุ่นแรกนั่นเอง สาขาใหม่มาแรงแซงโค้งขนาดนี้น้องๆ หลายคนคงเริ่มสนใจในสาขานี้แล้วเราจะพาน้องๆ ไปเจาะลึกทุกรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนในสาขาดิจิทัลมีเดียกันเลย
      
       หลักสูตรที่เป็นปัจจัยหลักของทางสาขาดิจิทัลมีเดียมี 3 ส่วนที่น้องๆ จะต้องมีคือ 1.ศิลปะ คนที่จะมาเรียนที่นี่จะต้องวาดรูปเก่งเป็นทักษะพื้นฐาน และต้องมีมุมมองด้านศิลปะเป็นเลิศ 2.เทคโนโลยี เพราะการทำงานด้านศิลปะสมัยใหม่จะต้องมีความสามารถด้านเทคโนโลยี ต้องเข้าใจวิธีใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ แม้แต่การถ่ายภาพเราก็จะมีการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีเช่นกัน 3.นิเทศศาสตร์ มีทักษะเกี่ยวกับการสื่อสาร และการเขียนคอนเทนต์ หรือสรุปรวมง่ายๆ สำหรับทักษะที่จำเป็นของน้องๆ สาขานี้คือมี ศิลปะ+IT(ไอที)+สื่อสาร นั่นเอง

       ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มองไปถึงอนาคตข้างหน้าว่าจะพัฒนานักศึกษาให้ก้าวสู่ขั้นต่อไปอย่างไร จนในที่สุดก็ได้กำหนดนโยบายของสาขาดิจิทัลมีเดียให้พยายามหันทิศทางไปพัฒนานักศึกษาโดยการสร้างคาแรคเตอร์เป็นงานสร้างสรรค์ ยกตัวอย่างบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ขึ้นชื่อเรื่องสื่อดิจิทัลอย่าง วอลต์ ดิสนีย์ ที่ไม่เพียงแต่ผลิตภาพยนต์ ผลิตหนัง หรือผลิตการ์ตูนเท่านั้น แต่เขาสามารถนำคาแรคเตอร์พวกนั้นไปต่อยอดให้เป็นธุรกิจได้ แถมยังมีมูลค่ามหาศาลด้วย
     
       ถ้าดูจากเรื่องความคิดสร้างสรรค์แล้วเชื่อว่าเด็กไทยไม่เป็นรองใครแน่นอนการพัฒนาตัวนักศึกษาจึงไม่ใช่เรื่องยาก  ด้วยสาขาดิจิทัลมีเดียของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์อยู่ในสาขาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งสงสยว่าจุดแข็งของทางคณะมีอะไรบ้างที่ทำให้มั่นใจว่าหลักสูตรการสอนไม่เป็นรองใคร 

UploadImage

      จุดหนึ่งที่ทางสาขาคิดว่าเป็นจุดแข็งคือเป็นสาขาที่มีขนาด "กะทัดรัด" คำว่ากะทัดรัดในที่นี้หมายถึงมีจำนวนคนที่น้อยไม่เยอะจนเกินไป เนื่องจากหลักสูตรจะเน้นเรื่องภาคปฏิบัติ เพราะฉะนั้นการที่จำนวนนักศึกษาไม่มากนักทำให้อาจารย์ผู้สอนได้ใกล้ชิดกับนักศึกษามากขึ้น สามารถวิพากษ์ วิจารณ์งานได้อย่างรอบครอบ มีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

      และเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันกับตลาดงานในต่างประเทศ ทางคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สื่อดิจิทัลมีเดีย จึงสร้างหลักสูตรที่เน้นให้มีการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และธุรกิจที่เข้มแข็งมาก สร้างความพร้อมที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัลมีเดียในขณะเดียวกันนั้นก็มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเสริมอยู่ด้วยเพื่อเป็นบุคลากรระดับนานาชาติ นับเป็นการเปลี่ยนจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็ง สรุปง่ายๆ คือน้องๆ ที่เข้ามาศึกษาด้านสาขาดิจิทัลมีเดีย นอกจากน้องๆ จะได้ทักษะเรื่อง ศิลปะ+IT(ไอที)+การสื่อสาร แล้วยังได้ความรู้เรื่องภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วย

UploadImage

       เป้าหมายสุดท้ายที่ทางมหาวิทยาลัยคาดหวัง เพื่อพัฒนานักศึกษาทุกคนให้ไปถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้จะตรงตามที่ตั้งความหวังไว้หรือไม่ ทุกอย่างล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่ที่ความกระตือรือร้นของนักศึกษา เพียงแต่เราจะมอบโอกาส ชี้โอกาสให้นักศึกษาเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น ว่าเรามีองค์ความรู้อะไรบ้างที่จะถ่ายทอดให้นักศึกษา
      
        ฝากถึงน้องๆ คนไหนที่สนใจอยากจะเข้ามาเป็นนักพัฒนาด้านสื่อดิจิทัลที่อาจจะมีผลงานระดับนานาชาติในอนาคตและพร้อมที่จะมาเอาความรู้ทางมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สื่อดิจิทัลมีเดียพร้อมที่จะให้ความรู้แก่น้องๆ ทุกคน


 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA (Day and Evening) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือรู้จักกันในชื่อ เอเเบค (ABAC) ...

MBA SMEs บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภายใต้การดูแลของ ...

MBA SMEs (Specialized in Beauty and Fashion Business Management) สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธุรกิจความงามและแฟชั่น) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภายใต้การดูแลของ ...