U-Review

"เปิดมุมมองใหม่ ผลักดันอุตสหกรรมภาพยนตร์ เข้าสู่อาเซียน" รีวิวสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล : U-Review

ภาพยนตร์ สื่อที่เผยแพร่เรื่องราว โดยใช้ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก ที่ให้ทั้งสาระความรู้ ความบันเทิง ทำให้เห็นภาพสะท้อน เปิดมุมมองใหม่ของสังคมไทย เผยแพร่เรื่องราวในสิ่งที่ใครหลายคนอาจยังไม่เคยรู้หรือไม่เคยสัมผัส สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ให้เข้ากันได้อย่างมีประสิทธิภาพ UploadImageการเรียนหลักสูตรการสอนของ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นรูปแบบเน้นการเรียนภาคปฏิบัติ ตั้งแต่กระบวนการผลิตผลงานด้านภาพยนตร์  การตัดต่อ การกำกับภาพยนตร์ รวมไปถึงการเขียนบท ซึ่งจะให้น้องๆ ได้ลงมือปฏิบัติตั้งแต่ปี 1 ตลอดจนจบภาคเรียน ในทุกๆ เทอมน้องๆ จะได้สร้างผลงาน สามารถแสดงความคิด ความสามารถกันได้อย่างเต็มที่  ซึ่งผลงานจะถูกเผยแพร่ออกไปบนโลกโซเชียลและ ยังใช้เป็น portfolio ในการสมัครงานได้ด้วย  อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล นอกเหนือจากการเรียนตัดต่อ การกำกับภาพยนตร์หรือ การเขียนบท คือ เบื่องหน้าและ เบื้องหลังสำหรับงานภาพยนตร์ เบื้องหน้าและเบื้องหลัง ถือเป็นสิ่งสำคัญที่น้องๆ ต้องรู้ เพราะเป็นจุดดึงดูดความสนุกที่ไม่ควรพลาด โดยจะมีวิชาที่จำเป็นต้องเรียนควบคู่ไปด้วยกัน คือ วิชาศิลปะการแสดง ซึ่งทางสาขาจะมีการให้น้องๆ ทำภาพยนต์หนังสั้น หรือ ทำ MV เพราะฉะนั้นการเรียนศิลปะการแสดงที่ถูกแทรกขึ้นมาจะทำให้น้องๆ เข้าถึงการเรียนในสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลมากขึ้น  รวมถึงการสอนจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ความรู้ด้านการเขียนบท การกำกับ ที่อดีตเคยเดินบนเส้นทางด้านภาพยนตร์มายาวนานกว่า 30 ปีอีกด้วยUploadImage
 
สาขานี้จะสอนทั้งเรื่องการตัดต่อ การเขียนบท การกำกับ ตลอดจนครอบคลุมไปจนถึงเรื่องศิลปะการแสดงด้วย
อาจารย์ ศักดิ์สิทธ์ ทวีกุล
หัวหน้าหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

 
 
ยิ่งยุคปัจจุบันจะเห็นว่าสื่อเริ่มมีวิวัฒนาการเรื่อยๆ จนในที่สุดเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลก็ได้เข้ามามีอิทธิพล โดยรูปแบบและ ช่องทางถูกเปิดรับทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น อีกทั้งอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์ของประเทศไทยก็กำลังถูกพัฒนาให้ก้าวไกลมากขึ้นเพื่อเชื่อมโยงกับนโยบาย Thailand 4.0
 


การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้กลายเป็น ศูนย์กลางของอาเซียน สิ่งสำคัญคือ บุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่จะทำให้อุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์ก้าวไกลได้ ทำให้รัฐบาลมีการให้ทุนการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา สานความฝันสำหรับน้องๆ ที่อยากจะศึกษาในสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 


 
UploadImage

สื่อออนไลน์ที่กว้างไกล ทำให้มีช่องทางการรับข้อมลูมากขึ้น
อาจารย์ วรลักษณ์ กล้าสุคนธ์ 
ผู้ช่วยหัวหน้าหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลโอกาสงาน สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า นโยบาย Thailand 4.0 กำลังผลักดันอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์ ให้เข้าสู่อาเซียน และตลาดงานในปัจจุบันนี้ยังถือว่าต้องการบุคลากรที่มีความสามารถด้านนี้อยู่มาก น้องๆ ที่สนใจอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสร้างอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์ให้ก้าวไกลมากขึ้น น้องๆ จะต้องมีใจรักการดูหนัง มีความคิดสร้างสรรค์ 


 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

การจัดการและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ...

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่นี่ จะให้น้องๆ ศึกษาพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ ...

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ถ้ากล่าวถึง วิศวกรรมศาสตร์ น้องๆ คงจะต้องนึกถึงที่เป็นที่แรกก็คือ ...