U-Review

"วิวัฒนาการ สู่หนทางแห่งความสำเร็จ" รีวิวสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : U-Review

คอมพิวเตอร์ คือ ส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ที่เรามิอาจหลีกเลี่ยงได้และ เริ่มมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เข้ามามีบทบาท ทำให้มีตลาดงานที่กว้างขึ้นตามไปด้วย เมื่อคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิต จึงไม่แปลกที่จะมีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นและ กลายเป็นสาขาที่น้องๆ หลายคนให้ความสนใจจนติดอันดับ สาขายอดฮิต
 

แรกเริ่ม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นศาสตร์ที่ถูกมองว่า รวมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการออกแบบเข้าด้วยกัน เพื่อสร้าง พัฒนาและ บำรุงรักษาส่วนประกอบทางซอฟต์แวร์และ ฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ให้สมัยใหม่มากขึ้น รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ เมื่อวัน เวลาผ่านไปโลกมีการเปลี่ยนแปลง คอมพิวเตอร์หรือ ระบบเครือข่ายต่างๆ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จึงได้แยกตัวเป็นสาขาความรู้เฉพาะด้าน เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับน้องๆ ที่สนใจด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้มีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นUploadImage

การที่นักศึกษามีความรู้พื้นฐานจะทำให้นักศึกษามีความมั่นใจ ในการเรียนมากขึ้น”
อาจารย์ นุชนาท สัตย์วินิจ 
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 
 
การเรียน สำหรับหลักสูตรการเรียนใน สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CITE) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นหลักสูตรที่จะสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่กำลังจะเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบระบบออนไลน์จำพวกแอพพลิเคชั่นต่างๆ ให้เข้ากับยุคสมัย การสร้างอุปกรณ์อัจฉริยะหรือ การวิเคราะห์ข้อมูลดาต้า เรียกง่ายๆ ว่าเป็นนักศึกษาสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน ทั้งนี้หลักสูตรการสอนจึงจำเป็นต้อง ยึดหัวใจหลักของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 ส่วนด้วยกัน คือ ฮารด์แวร์ ซอฟแวร์ และ ระบบเครือข่าย
 

ใน 4 ปี น้องๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย สามารถใช้กับโอกาสงานในอนาคตข้างหน้าได้ ก่อนอื่นจะมีการเรียนคล้ายกับเป็นการปูพื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่ จะเห็นได้ชัดว่าน้องๆ แต่ล่ะคนล้วนมีความสามารถและ ความถนัดที่ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นการเลือกเรียนในส่วนที่แต่ล่ะคนมีความถนัดจะสามารถมองเห็นจุดเด่น จุดด้อยของแต่ล่ะคนได้ชัดเจน เพื่อที่จะมีการส่งรุ่นพี่หรือ อาจารย์เข้ามาเพิ่มความรู้ให้กับน้องๆ ที่ยังไม่เข้าใจในหลักสูตรได้อย่างทั่วถึง UploadImage


นอกจากนี้ ทางสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีห้องแล็บฮารด์แวร์ ซอฟ์แวร์และ ระบบเครือข่าย ที่จะให้น้องๆ เข้าไปใช้บริการกันได้เต็มที่ โดยแต่ล่ะห้องจะมีการสอนความรู้ของเรื่องนั้นๆ ส่งเสริมให้น้องๆ ผลิตชิ้นงานเป็นของตนเองและ ผลักดันให้ชิ้นงานแต่ละชิ้นเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ของผู้เรียนเองอีกด้วย
 
การส่งผลงานเข้าประกวดเป็นเพียงบททดสอบแรกเท่านั้น เป็นเพียงการวัดความรู้ในสิ่งที่น้องๆ เรียนมาว่ามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน หัวใจสำคัญของการเรียนด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คือการทำโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งโครงงานจะเป็นโปรเจค ที่นักศึกษาในชั้นเรียนปีที่ 4 จะต้องทำ เพื่อบูรณาการความรู้ทั้งหมดที่เรียนมา
 

ด้านโอกาสงาน เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าตลาดงาน ด้านคอมพิวเตอร์กำลังมาแรงในโลกที่กำลังเปลี่ยนไป น้องๆ ที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์หรือ จบจากสาขาที่เกี่ยวข้องล้วนแล้วแต่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งนั้น
 

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์นี่มันทำงานยังไงนะ? แล้วแอพพลิเคชั่นน่าสนใจแบบนี้สร้างขึ้นมาได้ยังไง? ...

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สิ่งที่ใครๆ หาคำตอบกันอยู่ตลอดเวลา ที่ว่า ทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จ? ...

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...