U-Review

“บินตามฝันไปให้ไกลกว่าที่คิด” รีวิวสาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน : U-Review

หนุ่ม สาว รุ่นใหม่หลายต่อหลายคน มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะติดปีกบิน อยากจะเป็นแอร์โฮสเตสส์สุดสวย นักบินสุดหล่อ หรืองานเกี่ยวกับเครื่องบิน เพราะนอกจากอาชีพนี้ จะได้เดินทางไปต่างประเทศแล้ว ค่าตอบแทนในแต่ละครั้งก็จัดว่าสูงอยู่เช่นกัน ซึ่งถ้าหากคิดจะเดินทางสายนี้แล้วล่ะก็ ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียว
 


UploadImageปัจจุบัน มี 20 มหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบิน ได้มีการวิจัยเกี่ยวกับอาชีพการบินว่า อาชีพนักบินมีความขาดแคลนมากที่สุด ตามมาด้วยช่างซ่อมบำรุง การจัดการจราจรทางอากาศ แอร์โฮสเตสส์ และสุดท้ายคือเจ้าหน้าที่อำนวยการบิน  ที่จะต้องจบหลักสูตรการจัดการอำนวยการบิน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้จัดตั้งในระดับปริญญาตรีขึ้นมาใหม่ในปี 2560 เป็นที่แรก ที่นอกจากจะสามารถเป็นเจ้าหน้าที่อำนวยการบินแล้ว ยังสามารถเป็นเจ้าหน้าที่พิธีการบินได้อีกด้วย ที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะให้นักบินออกไปทำการบินจริง
 


โดยสาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (College of Aviation Development and Training : CADT) ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในการเรียน ก็จะเน้นความเข้าใจในการสร้างความปลอดภัย ที่เป็นการเตรียมความพร้อมต่างๆ ให้กับนักบิน ตั้งแต่ข้อมูลผู้โดยสาร ข้อมูลสินค้า สนามบินปลายทาง น้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงการคำนวณเส้นทางการบินด้วย ทั้งหมดเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และคุ้มค่ามากที่สุด แต่ทั้งนี้ คนที่จะเรียนได้ต้องมีระเบียบวินัย และให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษมากด้วยUploadImage

“การฝึกปฏิบัติในเครื่องบินจริง นักศึกษาก็จะได้สภาพแวดล้อมที่เหมือนของจริง ได้ประสบการณ์ ความรู้ ในสภาพจริง”
นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์
คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน
 


นอกจากนี้ ยังมีเครื่องบินเป็นที่อบรมการบินใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาธุรกิจการบิน ที่จะได้ฝึกภาคอากาศแบบใกล้เคียงการปฏิบัติงานจริง และส่วนการจัดการธุรกิจการบินนั้น ก็จะมีห้องเรียนบรรยาย ฝึกปฏิบัติทางด้านการจัดการอำนวยการบิน ฉะนั้น นักศึกษาก็จะได้สภาพแวดล้อมที่เหมือนของจริง เมื่อเตรียมการเรียนการสอนแบบนี้ นักศึกษาก็จะได้ประสบการณ์ ความรู้ ในสภาพจริง
 
ไม่ใช่แค่นี้ พอถึงชั้นปีที่ 4 ก็จะมีรายวิชาที่เรียกว่า สหกิจศึกษา ที่จะส่งนักศึกษาไปฝึกกับสายการบินจริง ก็ถือว่าเป็นห้องจำลอง ซึ่งนักศึกษาก็จะได้ประสบการณ์ต่างๆ
 
สำหรับการเตรียมความพร้อมในรายวิชาต่างๆ ก็จะเน้นความรู้ในด้านการบินครบองค์ทั้งหมด ทั้งภาคทฤษฎี ทั้งภาคปฏิบัติ และที่สำคัญ ในรายวิชาเลือกเสรี ยังมีการให้นักศึกษาเลือกรายวิชานักบินส่วนบุคคล เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมไปเป็นนักบินพาณิชย์ต่อไปได้ หรือถ้าจะเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ ก็ได้เตรียมวิชาที่เป็นพื้นฐานไว้ในการต่อยอดได้เช่นกัน
 


UploadImageโอกาสในการกางปีกบินตามฝัน ไม่ได้ไกลอย่างที่คิดสำหรับหนุ่มสาวรุ่นใหม่ เมื่อในปัจจุบันอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจการบินพาณิชย์ยังคงขาดแคลน และเป็นที่ต้องการอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งยังมีแนวโน้มของความต้องการที่มากขึ้นอีกในอนาคตอันใกล้ ขอเพียงน้องๆ กล้าที่จะฝัน และเตรียมตัวฝึกฝน สร้างตัวตนที่แน่วแน่ตั้งใจ จากลูกนกตัวเล็กๆ ค่อยๆ เติบโตสยายปีกบินอย่างสง่างาม

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในทุกวันนี้สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของเรา ...

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาสารสนเทศการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ปัจจุบันนี้การให้บริการและรักษาผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์ ...

บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เคยมีน้องๆ หลายคนถามว่าการทำงานธนาคาร หรืองานเกี่ยวกับเงินๆ ...