U-Review

เตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตทางธุรกิจของจีน เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ (International Program) เป็นการเพิ่มทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนควบคู่กันไป เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของประเทศจีนในอนาคต และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อต่างประเทศในระดับสูงขึ้น และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้เข้ามาศึกษาวิทยาการและวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วย

 

จุดเด่น

สร้างทักษะภาษาและความรอบรู้ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายวิชาที่เรียน

-  World view and Way of Life

- Information Technology

- English for Communication

- Chiness Business Conversation

- Transtation : English-Chinese and Chinese-Englishคณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts)

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

SIGNATURE MBA EVENING (ASOKE) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

Signature MBA Evening (ภาคค่ำ) เน้นในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้จากข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญตามโจทย์ความท้าทายทางโลกธุรกิจในยุคปัจจุบัน ...

MBA (English Program) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภายใต้การดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย ...

MBA WEEKEND CLASS PART-TIME บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หัวหิน) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหินตั้งอยู่ในพื้นที่เขตชะอำ-หัวหิน ...