U-Review

สาขาน้องใหม่ที่จะนำคุณสู่ชีวิตก้าวกระโดด และชีวิตที่ออกแบบได้ด้วยตัวคุณเอง

 

          นอกจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างสจ๊วตและแอร์โฮสเตสแล้ว อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายการบินยังมีอีกมากแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยพูดถึง อย่างในการซื้อตั๋วก็จะต้องมีพนักงานขายตั๋วเครื่องบิน นั้นก็เป็นอีกอาชีพหนึ่ง แล้วตอนส่งกระเป๋าขึ้นเครื่องก็จะมีฝ่ายคาร์โก้ จนขึ้นเครื่องบินก็จะเจอพนักงานต้อนรับ บนเครื่องยังมีกัปตันขับเครื่องบิน นอกจากนี้ก็จะมีฝ่ายการตลาด ทั้งหมดที่ทำงานในสายการบินล้วนแต่เป็นอาชีพได้ทั้งสิ้น

   
        สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถึงแม้จะเปิดสอนได้ไม่นานแต่ระบบการสอนมีความทันสมัย เน้นให้น้องๆ ได้เจอกับการฝึกเสมือนจริงๆ ทุกๆ เทอมจะมีเสริมภาษาอังกฤษหมดในระยะเวลา 4 ปี ส่วนกระบวนการเรียนที่ต้องเจอ ในตอนปี1 จะได้เรียนวิชาพื้นฐานทั่วไปอย่างการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม เรียนเรื่องบุคลิกภาพ การแต่งหน้า ซึ่งมันจะทำให้เรามั่นใจตัวเองมากขึ้น เรียนประวัติการบิน ตั้งแต่ต้นกำเนิด ภาษาที่ใช้ในการบิน ในปี2 ก็จะเริ่มเข้าไปแต่ละอุตสาหกรรมหลัก มีให้ไปดูงานหลังจากนั้นมันจะทำให้เรารู้ว่าตัวเองเหมาะกับแนวไหน จนปี3 จะเรียนเจาะลึกวิชาอุตสาหกรรมที่เหลือจากปี2 มีให้ออกไปสัมภาษณ์ ทำรายงาน การทำแล็ป (ภาคปฏิบัติ) โดยการซื้อเครื่องบินลำจริงที่ปลดประจำการแล้ว ส่วนปี4 เทอมแรกเรียนเก็บวิชาที่เหลือจากปีสาม เทอมสองต้องฝึกงาน ซึ่งจะเน้นที่สายการบินภายในประเทศ เช่นการบินไทย หรือนักศึกษาจะเลือกสายการบินที่อยากไปฝึกงานเองก็ได้

 

ทำงานอะไร ?

- พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

- เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน

- พนักงานฝ่ายบัตรโดยสารและสำรองที่นั่ง

- พนักงานฝ่ายคลังสินค้า

- พนักงานฝ่ายการตลาดของสายการบิน

- เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสายการบิน

 

เหมาะกับใคร ?

- บุคลิกภาพดี , มีใจรักการบริการ

- ชอบช่วยเหลือ, ชอบพบปะผู้คนมากมาย

- ไม่ชอบทำงานออฟฟิศ, ชอบการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

- รักประเทศไทย พร้อมจะเป็นเจ้าบ้านที่ดี

- ชอบที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ

- พร้อมจะทำงานเป็นทีม ,ชอบเดินทางเรียนอะไร ?

- การดำเนินงานบริการบนเครื่องบิน

- โภชนาการและบริการครัวการบิน

- การบริการผู้โดยสารภาคพื้น

- การดำเนินการบริการคลังสินค้าทางอากาศ

- การดำเนินงานออกบัตรโดยสารเครื่องบิน

- ความปลอดภัยและนิรภัยการบิน

- การดำเนินงานท่าอากาศยาน

 

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 

ธุรกิจการบิน 278,000 บาท (กู้ กยศ.ต่อเนื่อง หรือ กรอ.ได้)

 

การท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาธุรกิจการบิน

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มสาขาวิชาทางการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในกลุ่มสาขาวิชาทางการออกแบบนั้น จะมีสาขาวิชาด้านการออกแบบให้น้องๆ ...

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารการตลาด) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

เป็นการนำศาสตร์ต่างๆ ด้านการตลาดมาผสมผสานอย่างลงตัวกับศาสตร์เทคโนโลยีและศิลป์ของการสื่อสาร ...

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มสาขาวิชาทางเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในช่วงแรกนักศึกษาจะเรียนวิชาที่เป็นวิชาพื้นฐานทางด้านการคำนวณ ...