U-Review

สาขาน้องใหม่ที่จะนำคุณสู่ชีวิตก้าวกระโดด และชีวิตที่ออกแบบได้ด้วยตัวคุณเอง

 

          นอกจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างสจ๊วตและแอร์โฮสเตสแล้ว อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายการบินยังมีอีกมากแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยพูดถึง อย่างในการซื้อตั๋วก็จะต้องมีพนักงานขายตั๋วเครื่องบิน นั้นก็เป็นอีกอาชีพหนึ่ง แล้วตอนส่งกระเป๋าขึ้นเครื่องก็จะมีฝ่ายคาร์โก้ จนขึ้นเครื่องบินก็จะเจอพนักงานต้อนรับ บนเครื่องยังมีกัปตันขับเครื่องบิน นอกจากนี้ก็จะมีฝ่ายการตลาด ทั้งหมดที่ทำงานในสายการบินล้วนแต่เป็นอาชีพได้ทั้งสิ้น

   
        สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถึงแม้จะเปิดสอนได้ไม่นานแต่ระบบการสอนมีความทันสมัย เน้นให้น้องๆ ได้เจอกับการฝึกเสมือนจริงๆ ทุกๆ เทอมจะมีเสริมภาษาอังกฤษหมดในระยะเวลา 4 ปี ส่วนกระบวนการเรียนที่ต้องเจอ ในตอนปี1 จะได้เรียนวิชาพื้นฐานทั่วไปอย่างการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม เรียนเรื่องบุคลิกภาพ การแต่งหน้า ซึ่งมันจะทำให้เรามั่นใจตัวเองมากขึ้น เรียนประวัติการบิน ตั้งแต่ต้นกำเนิด ภาษาที่ใช้ในการบิน ในปี2 ก็จะเริ่มเข้าไปแต่ละอุตสาหกรรมหลัก มีให้ไปดูงานหลังจากนั้นมันจะทำให้เรารู้ว่าตัวเองเหมาะกับแนวไหน จนปี3 จะเรียนเจาะลึกวิชาอุตสาหกรรมที่เหลือจากปี2 มีให้ออกไปสัมภาษณ์ ทำรายงาน การทำแล็ป (ภาคปฏิบัติ) โดยการซื้อเครื่องบินลำจริงที่ปลดประจำการแล้ว ส่วนปี4 เทอมแรกเรียนเก็บวิชาที่เหลือจากปีสาม เทอมสองต้องฝึกงาน ซึ่งจะเน้นที่สายการบินภายในประเทศ เช่นการบินไทย หรือนักศึกษาจะเลือกสายการบินที่อยากไปฝึกงานเองก็ได้

 

ทำงานอะไร ?

- พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

- เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน

- พนักงานฝ่ายบัตรโดยสารและสำรองที่นั่ง

- พนักงานฝ่ายคลังสินค้า

- พนักงานฝ่ายการตลาดของสายการบิน

- เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสายการบิน

 

เหมาะกับใคร ?

- บุคลิกภาพดี , มีใจรักการบริการ

- ชอบช่วยเหลือ, ชอบพบปะผู้คนมากมาย

- ไม่ชอบทำงานออฟฟิศ, ชอบการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

- รักประเทศไทย พร้อมจะเป็นเจ้าบ้านที่ดี

- ชอบที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ

- พร้อมจะทำงานเป็นทีม ,ชอบเดินทางเรียนอะไร ?

- การดำเนินงานบริการบนเครื่องบิน

- โภชนาการและบริการครัวการบิน

- การบริการผู้โดยสารภาคพื้น

- การดำเนินการบริการคลังสินค้าทางอากาศ

- การดำเนินงานออกบัตรโดยสารเครื่องบิน

- ความปลอดภัยและนิรภัยการบิน

- การดำเนินงานท่าอากาศยาน

 

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 

ธุรกิจการบิน 278,000 บาท (กู้ กยศ.ต่อเนื่อง หรือ กรอ.ได้)

 

การท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาธุรกิจการบิน

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

International MBA (Asia Pacific Business) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเอเชียแปซิฟิก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...

English MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตร English MBA ภาคปกติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...

Accelerated MBA Program (AMBA) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Accelerated MBA Program (AMBA) เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ...