U-Review

“นายช่างนักสร้างและพัฒนา นำพาความเจริญเข้าถึงทุกพื้นที่” รีวิวสาขาวิศวกรรมโยธา : U-Review


ปัจจุบัน แทบทุกประเทศทั่วโลกล้วนแข่งขันพัฒนาให้ประเทศของตัวเองเกิดความเจริญก้าวหน้าให้มากที่สุด ทั้งด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม การคมนาคม การพัฒนาผังเมืองและอาคาร และหนึ่งในอาชีพที่เป็นแกนนำสำคัญในการพัฒนาเหล่านั้นก็คือ “วิศวกรโยธา” ซึ่งใครที่สนใจทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ก็จะพอรู้มาบ้างว่าการเรียน สาขาวิศวกรรมโยธา คือหนึ่งในสาขาทางวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับค่าตอบแทนสูงและเป็นที่นิยมมากที่สุดสาขาหนึ่ง


โดยสาขานี้จะเรียนครอบคลุมการก่อสร้างตึก อาคาร สะพาน ถนน ระบบขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนการทำรังวัดในงานสำรวจและแผนที่ รวมไปถึงการวิเคราะห์ทางธรณีและชลศาสตร์ ซึ่งผู้ที่ประกอบวิชาชีพในสาขานี้เรียกว่า วิศวกรโยธา หรือที่น้องๆ หลายคนเคยได้ยินพี่ๆ เรียกกันว่า “นายช่าง” นั่นเอง และสำหรับใครที่สนใจอยากจะเป็นวิศวกรโยธา สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่จะช่วยสานฝันให้น้องๆ สามารถไปเป็น “นายช่าง” ได้อย่างภาคภูมิ
 

“ ตราบใดที่ยังมีเมือง และเมืองยังขยายไปเรื่อยๆ โอกาสงานวิศวกรรมโยธาก็มหาศาล ไม่มีตกงานแน่นอน ”
ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

โดยการเรียนสาขาวิศวกรรมโยธาของที่นี่ จะแบ่งเป็น 3 เรื่องหลักๆ คือ การเรียนเกี่ยวกับน้ำ เช่น การสร้างเขื่อน ลำน้ำ รวมไปถึงระบบน้ำในอาคารต่างๆ เป็นต้น การเรียนเกี่ยวกับดิน จะต้องรู้เรื่องการสร้างอาคาร ถนนหนทางในการจราจร คอนกรีตที่ประกอบจากหินและทราย และ การสำรวจและวางแนวถนน โดยในการเรียนทั้งหมด ทางสาขาจะมีการจำลองไซต์งานก่อสร้างขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้งานก่อสร้างของจริง เพื่อเป็นการฝึกการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงาน พร้อมกับเป็นการเรียนรู้ให้มีความพร้อมอย่างเต็มเปี่ยมก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ภาคสนามการทำงานวิศวกนอย่างจริงจังต่อไป

และนอกจากนี้ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีโครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ อย่างมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย  โดยนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์จะได้เรียนที่ไทย 2 ปี และที่ประเทศออสเตรเลียอีก 2 ปี ซึ่งนักศึกษาที่เรียนจบ สามารถประกอบอาชีพที่ประเทศออสเตรเลียได้ทันที หรือจะมาสอบใบประกอบวิชาชีพที่ประเทศไทยก็ได้เช่นกัน โดยถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงานให้กับนักศึกษาได้อย่างดี
 

สำหรับน้องๆ คนไหนสนใจสาขาวิศวกรรมโยธา ขอบอกเลยว่าเป็นสาขาที่ไม่ได้ยากหรือน่ากลัวอย่างที่คิด เพียงแต่น้องๆ ต้องใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจมาเป็นสิ่งผลักดัน คนที่เรียนคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์ไม่เก่ง ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ ขอเพียงให้เปิดใจพร้อมเรียนรู้และขยันหมั่นฝึกฝนอย่างเต็มที่ เชื่อว่าหนทางข้างหน้าที่น้องๆ หวังและวาดฝันไว้ ก็จะประสบผลสำเร็จ สามารถก้าวสู่การเป็นวิศวกรที่ได้รับการยอมรับและรับรองได้อย่างแน่นอน 


 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

M.M. การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ของบัณฑิตวิทยาลัยด้านการจัดการ ...

M.Acc. (Accountancy) บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ...

M.S. (Human Resource Management) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...