U-Review

กฎหมายปัจจุบัน + กฎหมายดิจิทัล + รองรับประเทศไทย 4.0 = คณะนิติศาสตร์ ในยุคดิจิทัล

UploadImage

จุดเด่นของคณะนิติศาสตร์

     สมัยก่อนหน้านี้การเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จะเน้นไปทางด้านกฎหมายเพรียว หมายความว่าเฉพาะเด็กที่เรียนนิติศาสตร์เท่านั้นถึงจะได้เรียนในส่วนนี้ ก็คือจะเป็นตัวประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา (วิธีพิจารณาความแพ่ง) รวมถึง พ.ร.บ ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนไป สามารถรับรู้ทุกข่าวสารได้เพียงแค่ปลายนิ้ว จึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมคนเราสามารถทำผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ได้เพียงแค่ปลายนิ้วเช่นกัน ทางคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงร่วมกันพัฒนาปรับปรุงรายวิชาการสอน โดยจะเพิ่มเนื้อหารายวิชาทางกฎหมายเกี่ยวกับไอทีเกี่ยวกับกฎหมาย ดิจิทัลและกฎหมายทางธุรกิจหรือเศรษฐกิจโดยเราจะเน้นไปทางนี้มากขึ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

     - รีวิวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

M.Pharm. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตเภสัชกรคุณภาพให้กับประเทศ ...

M.S. (Tropical Agriculture) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมายาวนานกว่า ...

M.A. (English Language and Communication ) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ เป็นหนึ่งในคณะที่ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับ ...