U-Review

กฎหมายปัจจุบัน + กฎหมายดิจิทัล + รองรับประเทศไทย 4.0 = คณะนิติศาสตร์ ในยุคดิจิทัล

UploadImage

จุดเด่นของคณะนิติศาสตร์

     สมัยก่อนหน้านี้การเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จะเน้นไปทางด้านกฎหมายเพรียว หมายความว่าเฉพาะเด็กที่เรียนนิติศาสตร์เท่านั้นถึงจะได้เรียนในส่วนนี้ ก็คือจะเป็นตัวประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา (วิธีพิจารณาความแพ่ง) รวมถึง พ.ร.บ ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนไป สามารถรับรู้ทุกข่าวสารได้เพียงแค่ปลายนิ้ว จึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมคนเราสามารถทำผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ได้เพียงแค่ปลายนิ้วเช่นกัน ทางคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงร่วมกันพัฒนาปรับปรุงรายวิชาการสอน โดยจะเพิ่มเนื้อหารายวิชาทางกฎหมายเกี่ยวกับไอทีเกี่ยวกับกฎหมาย ดิจิทัลและกฎหมายทางธุรกิจหรือเศรษฐกิจโดยเราจะเน้นไปทางนี้มากขึ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

     - รีวิวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยพะเยา

ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งด้านวิชาการ งานวิจัย และศักยภาพทางการศึกษา ...

เกษตรศาสตร์ สาขาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเกษตรมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงจากการเกษตรเพื่อยังชีพไปสู่การเกษตรเชิงพาณิชย์ทั่วโลก ...

นิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“การโฆษณา คือ การประกาศสินค้าหรือบริการให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบ ...