U-Review

"สาขาเดียว เติมเต็มทุกสื่อสมัยใหม่" รีวิวสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย : U-Review

ในงานสื่อสารมวลชนที่จริงแล้วต้องการคนจากหลากหลายสาขาแตกต่างกันไป ในงานข่าวต้องการคนจากสาขาวารสาร ในงานโทรทัศน์ต้องการคนจากสาขาวิทยุโทรทัศน์ ในงานภาพยนตร์ต้องการคนจากสาขาภาพยนตร์ แต่ในทุกๆ งานก็ยังมีความต้องการอย่างหนึ่งคล้ายกัน ทุกสื่อต้องการคนจากสาขาสื่อสารการแสดง ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวได้เป็นอย่างดี แน่นอนว่าคนที่จบจากสาขานี้เองก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นนักแสดงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ในสายงานนิเทศศาสตร์ยังต้องการคนที่คอยทำงานอยู่เบื้องหลัง คอยขับเคลื่อนให้งานเบื้องหน้าออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด ด้วยความรู้ความสามารถ และความเข้าใจในศิลปะแขนงนี้
 


สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จะเน้นฝึกกระบวนการคิด การสร้างสรรค์ และการสื่อสารผ่านสื่อสมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะเป็นความสามารถติดตัวให้น้องๆ เป็นศาสตร์ที่จะไปเติมเต็มงานด้านโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ธุรกิจทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ และศาสตร์ทางด้านภาพยนตร์ นอกจากการแสดงน้องๆ จะได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเปิดมิติของการสื่อสารผ่านการแสดง
 


UploadImage

“การเรียนรู้ในเชิงทฤษฎีนั้น จะต้องเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ การปฏิบัตินั้นจะต้องนำไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์และสาขา”
ผศ.ดร. สุเทพ เดชะชีพ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
 


ในการเรียนน้องๆ จะได้เรียนพื้นฐานการแสดงเป็นหลัก เริ่มตั้งแต่เข้ามาเรียนในปี 1 ปี 2 ต้องเรียนการแสดงละครเวทีก่อน แล้วประยุกต์ใช้กับสื่อสารร่วมสมัยทั้งภาพยนตร์ ละคร โทรทัศน์
 
 
UploadImage

“เรามองว่าการแสดงละครเวที เป็นแม่บทของการแสดงในโลกใบนี้ สิ่งที่ต้องเรียนเป็นพื้นฐาน”
ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
 


ปี 3 ปี 4 จะเริ่มเรียนเกี่ยวกับการทำการแสดงไปประยุกต์ใช้ในสื่อละครโทรทัศน์ การทำภาพยนตร์ รวมถึงการจัดงานอีเว้นท์ และงานที่อยู่บนเวทีต่างๆ แต่การเรียนการแสดงไม่ได้จบแค่ 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัย มันคือการต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะอุตสาหกรรมบันเทิงเปลี่ยนไปทุกวัน และการทำงานก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงงานเบื้องหน้าอย่างเดียว ยังมีงานโปรดักชั่น แต่งหน้า เสื้อผ้า และอื่นๆ ที่คอยซัพพอร์ทงานเบื้องหน้าด้วย
 


UploadImage

“เด็กๆ จะได้ลงมือทำจริงตั้งแต่ปี 1 ได้ทำละครเวทีจริงๆ ได้ทำภาพยนตร์ เล่นละครจริงๆ”
อ.มนัสกานต์ อินทร์สังข์

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ...

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ไม่ว่าจะผ่านไปอีกกี่ยุคสมัย ความนิยมในการเรียนด้านสื่อสารมวลชนไม่มีวี่แววจะลดลงแต่อย่างใด ...