U-Review

แผนขับเคลื่อน "ม.รังสิต" มุ่งสู่การเป็นขุมพลังแห่งปัญญา : Exclusive Talk

UploadImage

ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของ "ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์" อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ที่พัฒนาและนำพามหาวิทยาลัยรังสิตให้มีชื่อเสียง สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศมาเกือบ 30 ปี มาถึงวันนี้มหาวิทยาลัยรังสิตยังคงเดินหน้าเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม รวมทั้งพัฒนาสถาบันการศึกษาแห่งนี้ให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่การศึกษาคือนวัตกรรม และทำให้บัณฑิตสามารถก้าวสู่หลักชัยในสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

เมื่อเร็ว ๆ นี้ "ดร.อาทิตย์" ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยปี 2557-2558 แก่สื่อมวลชน โดยเบื้องต้น "ดร.อาทิตย์" เผยว่า แผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยรังสิตตอนนี้มุ่งเน้นเชิงคุณภาพ และความพร้อมด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย จึงได้วางแผนสร้างอาคารต่าง ๆ ที่มีความทันสมัย ครบวงจร และสอดคล้องกับการเรียนการสอน ได้แก่ อาคาร Student Center, อาคารนันทนาการ, อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ 2, อาคารศาลากวนอิม Guan Yin Sala (Chinese-Thai Institute) และอาคารศาลาดนตรี (Music Sala) ปัจจุบันได้มีการดำเนินงานไปแล้วในหลายส่วน รวมทั้งการปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 ด้วย โดยตอนนี้การก่อสร้างมีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และต้องการให้เสร็จทันกับงานเตรียมเฉลิมฉลองในงานครบรอบ 30 ปีมหาวิทยาลัยรังสิตในปี 2558

"นอกจาก 5 อาคารที่ได้กล่าวไปแล้ว เรายังมีโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอีก 2 อาคาร คือ อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อรองรับนักศึกษาในหลักสูตรใหม่ที่เปิดขึ้น ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ส่วนอีกอาคารคือ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อยู่ในระหว่างการออกแบบ รวมถึงการสร้างหอพักประมาณ 2,900 ห้อง เพื่อรองรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเราอยากสร้างที่พักที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ที่จะช่วยหล่อหลอมให้เยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"

ถึงตรงนี้ "ดร.อาทิตย์" กล่าวถึงรายละเอียดของอาคารต่าง ๆ ว่า อาคาร Student Center จะเป็น International Forum สำหรับจัดสัมมนาและประชุมต่าง ๆ เป็นสถานที่ในการเรียนการสอนของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมีห้องปฏิบัติการครัวสาธิต ห้องจำลองเครื่องบินของหลักสูตรธุรกิจการบิน และใช้เป็นอาคารเรียนรวม, ส่วนอาคารนันทนาการจะใช้สำหรับประกอบกิจกรรมต่าง ๆ สามารถจุคนได้ถึง 5,000 คน, อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ 2 เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อสร้างความโดดเด่นทางด้านการแพทย์ของมหาวิทยาลัย จึงจัดให้เป็นที่ตั้งของคณะทัศนมาตรศาสตร์ สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ RSU Health Care และห้องปฏิบัติการคณะทันตแพทยศาสตร์

"อาคารศาลากวนอิมเป็นที่ตั้งของสถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งทำหน้าที่สร้างผลงานวิจัยด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการแพทย์ เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรม ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างจีนและไทย และอาคารศาลาดนตรีจะประกอบด้วย อาคารเรียนปฏิบัติการดนตรีที่ทันสมัย สำหรับการพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยดนตรี รวมทั้งส่วนของคอนเสิร์ตฮอลล์ โรงละครที่สามารถจุคนได้ถึง 1,100 ที่นั่ง และมีระบบเวทีที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย"

นอกจากนี้ คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ยังได้เตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรการแพทย์อายุรเวท หรือแพทย์อินเดีย (Ayurvedic Medicine and Surgery) ในระดับปริญญาโท ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการร่างหลักสูตร

โดยในเรื่องนี้ "ดร.อาทิตย์" กล่าวว่า คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นคณะการแพทย์ทางเลือก ที่รวบรวมองค์ความรู้ทางศาสตร์และศิลป์ของการแพทย์แผนต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ซึ่งอายุรเวทศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งอินเดียที่กำลังเป็นที่ตื่นตัวกันมากในขณะนี้ ที่รวมถึงโยคะเพื่อสุขภาพและความงาม อันเป็นศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

"สำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวนั้นจะเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีอาจารย์จากวิทยาลัยอายุรเวท ประเทศอินเดียมาสอน และเป็นผู้ออกเงินเดือนให้กับทางผู้สอน ทางเราจะให้ความสะดวกสบายในเรื่องที่พักอาศัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการเรียนการสอน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิตนับเป็นแห่งแรกในประเทศไทยและอาเซียน ที่เปิดหลักสูตรอายุรเวทนอกประเทศอินเดีย และคาดว่าจะสามารถเปิดรับนักศึกษาได้ในปีภาคการศึกษาที่ 1/2558"

นับได้ว่ามหาวิทยาลัยรังสิตเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาเกือบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา จนเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนระดับแนวหน้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ที่มีปรัชญาคติพจน์ในการมีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีทักษะที่จะออกไปรับใช้สังคม มีความรู้ที่ทันสมัยตรงตามสาขาที่สนใจศึกษา และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดี

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ท่ามกลางสาขาวิชามากมายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเป็นสาขาหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ...

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

มุ่งสร้างความพร้อมและถ่ายทอดให้นักศึกษาเป็นผู้มีศักยภาพระดับสูงด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ...

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ...