U-Review

สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน มิติใหม่ที่สำคัญ ของอุตสาหกรรมการบิน

UploadImage“ความปลอดภัย” ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเดินทางแต่ละครั้ง แต่จะดีแค่ไหน ถ้าเราเองได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปลอดภัยทั้งแก่ตนเอง และแก่ผู้อื่น โดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยทางด้านการบินผ่านเส้นทางหมู่ก้อนเมฆ ที่เด็กๆ หลายคน มักจะใฝ่ฝันไว้ ซึ่งสาขาวิชาความปลอดภัยการบิน ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจอันดับต้นๆ ที่สามารถจะพานักศึกษาหลายๆ คนไปถึงฝันได้ 


จุดเด่นของสาขา
เรียนกับมืออาชีพ : มุ่งเน้นให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ ฝึกฝน และหาประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติจริง
มุ่งเน้นภาษา : เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบภาษาอังกฤษ และเตรียมสมัครงาน
มุ่งผลิตบัณฑิต : มีคุณลักษณะและศักยภาพที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในธุรกิจการบิน
ศูนย์ทดสอบความพร้อม : เป็นศูนย์ทดสอบความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการบินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (หลักสูตรปริญญาตรีแบบ DUAL DEGREE) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกำลังมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ...

สาขาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินของแสตมฟอร์ดได้ร่วมมือกับ ...

สาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการอีเว้นท์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

กลุ่มวิชาการจัดการอีเว้นท์ได้รับการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับบริษัทอิมแพค ...