U-Review

​“ท่องเที่ยวตามฝัน พร้อมสร้างอนาคตให้ตัวเอง” รีวิวสาขาการจัดการการท่องเที่ยว : U-Review

   
    ในตอนเด็ก หลายคนก็อาจเคยใฝ่ฝันว่าอยากจะท่องเที่ยวไปทั่วประเทศหรือทั่วโลก และคงจะดีไม่น้อยถ้าหากโตขึ้น เราได้ทำงานที่จะช่วยสานต่อความฝันนั้นให้เป็นจริงไปพร้อมกับทำงานสร้างรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวไปด้วย และในปัจจุบัน เราจะเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความได้เปรียบ มีโอกาส และมีศักยภาพในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่แพ้ที่ไหนในโลก ที่สำคัญคือมีการเติบโตแลพัฒนาขึ้้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเรียนในด้านการท่องเที่ยวก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะนำพาให้น้องๆ ทุกคนเดินไปถึงอนาคตตามที่ฝันไว้ได้ 


    สำหรับใครที่สนใจเรียนในด้านนี้ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่น้องๆ จะมาตามฝันได้ เพียงแค่มีใจรักในการเดินทาง สนุกที่จะได้พบปะผู้คนใหม่ๆ และพร้อมเรียนรู้สิ่งต่างๆ อยู่เสมอ เมื่อเข้ามาเรียนจะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงคอยเป็นที่ปรึกษา รวมทั้งได้เรียนเนื้อหาที่ทันสมัยด้วยความสนุก ได้ความรู้และประสบการณ์ไปพร้อมกับการลงมือปฏิบัติจริงจากการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 


UploadImage

"ที่นี่จะขัดเกลาน้องๆ ให้เป็นเพชรเม็ดงามประดับวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อย่างแน่นอน" 
ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์  ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


 
    โดยในช่วงชั้นปีที่ 1 ทางอาจารย์จะยังเป็นผู้พานักศึกษาไปท่องเที่ยว เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้ ก่อนที่จะเข้าสู่ชั้นปีที่ 2 ที่นักศึกษาจะเป็นผู้พาอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นท่องเที่ยวเสมือนกับลูกทัวร์จำลองในเส้นทางที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนดทั่วทุกภาคของประเทศ เช่น หัวหิน กาญจนบุรี สุโขทัย เป็นต้น ซึ่งการเป็นคนรุ่นใหม่ และมีใจที่ชอบอะไรที่แปลกใหม่อยู่แล้ว ผลักดันและส่งเสริมคนรุ่นใหม่ ให้มีความกล้าแสดงออก เพื่อไปอยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจริงๆ 

 
    จากนั้น ในชั้นปีที่ 3 ก็จะเริ่มให้มีการท่องเที่ยวมากขึ้นในจังหวัดที่ไกลมากขึ้น อย่างเชียงใหม่ อีสาน และต่อในภาคเรียน 2 ของชั้นปีที่ 3 ก็จะเริ่มออกนอกประเทศที่ใกล้ๆ ประเทศไทย อย่างเวียดนามหรือเมืองที่เป็นมรดกโลก เพื่อเป็นการพบปะวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งผู้คน ภาษา อารยธรรมต่างๆที่เปิดกว้างมากขึ้น พร้อมๆกับการสร้างเสริมการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สุดท้ายที่ชั้นปีที่ 4 จะเป็นการทำโปรเจคจบ ที่จะต้องนำองค์ความรู้ทั้งหมดมาใช้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเด็กมีความสุข เพราะว่าได้มิตรภาพมากขึ้น 

 
" การท่องเที่ยว ไม่ต้องกลัวตกงาน เพราะสามารถทำงานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการได้ทุกอย่าง 
และจากสถิติของเรา ก็ยังไม่เคยมีใครตกงาน "

ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์  ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 

    การท่องเที่ยว ถือเป็นอกหนึ่งสาขายอดฮิตที่เรียนจบแล้ว ไม่ต้องกลัวตกงาน เพราะบัณฑินสาขานี้สามารถทำงานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการได้ทุกอย่าง และ สำหรับโอกาสของการทำงาน เมื่อนักศึกษาจบไปแล้ว สามารถเดินทางไปยังกรมการท่องเที่ยว เพื่อยื่นคำขอรับใบประกอบวิชาชีพหรือบัตรผู้นำเที่ยว (บัตรไกด์) ซึ่งที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ผลิตนักศึกษาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากยาวนานตั้งแต่ปี 2533 รวมถึงยังมีไปทำงานเป็นมัคคุเทศก์ในต่างประเทศ ทั้งร้านอาหาร บริษัททัวร์ เรือสำราญแบบนับไม่ถ้วน


 

 
    สุดท้ายแล้ว การเลือกเรียนสิ่งที่ใช่ไปพร้อมๆ กับสิ่งที่ชอบ อย่างการเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ที่เหมาะกับกลุ่มคนสมัยใหม่ที่รักการพบปะผู้คน และสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ๆตลอดเวลา ซึ่งในแต่ละก้าวเดินขอเพียงมีใจรักและพร้อมจะฝ่าฟัน ความสำเร็จก็จะอยู่ในกำมือเราได้ไม่ยาก
 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อุตสาหกรรมเกษตร จัดเป็นธุรกิจที่มีบทบาทและมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ...

เภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะเภสัชศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของทางภาคใต้ ...