U-Review

"เทรนด์ใหม่ของธุรกิจอาหาร ที่ต้องมีทั้งนวัตกรรม และความรู้" รีวิวสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร : U-Review

ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่มหนึ่งในธุรกิจที่เข้าถึงคนได้ง่าย และเข้าถึงคนได้ในจำนวนมากที่สุด ด้วยอัตราการบริโภคที่ไม่เคยลดลง มีแต่เพิ่มตามจำนวนประชากร แต่ในปัจจุบันธุรกิจอาหารธรรมดาก็ไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคอีกแล้ว ในถานะผู้บริโภคคนหนึ่งเรากล้าพูดเลยว่า เราไม่ได้ต้องการแค่อาหารที่ราคาถูกอย่างเดียว ด้วยตัวเลือกที่มีอยู่มากมาย เราต้องการความแปลกใหม่ และความแตกต่างของอาหาร ซึ่งต้องมากพอที่จะดึงดูดให้ยกมือถือขึ้นมาถ่ายรูปลง Social Media ไม่เช่นนั้นก็ต้องง่ายต่อการใช้ชีวิต ในขณะเดียวกันต้องมีคุณค่าทางสารอาหารที่เหมาะสม ดีต่อสุขภาพ และอยู่ในราคาที่รับไหวด้วย


 
ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม ทั้งรายเล็ก รายใหญ่ ทั้งที่อยู่ในตลาดมานาน และเจ้าใหม่ในตลาด จึงต้องคิดแล้วคิดอีก เพื่อนำเสนอสิ่งที่ตรงความต้องการลูกค้าในยุคนี้ให้ได้มากที่สุด เพื่อส่วนแบ่งการตลาดมูลค่ามหาศาลก้อนนี้ ฉะนั้นสิ่งที่ใครก็ตามเมื่อต้องการลงแข่งในธุรกิจนี้จำเป็นต้องมี คือ นวัตกรรม และองค์ความรู้ ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องการทำอาหารอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงเรื่องการทำธุรกิจด้วย
 

UploadImage

“การเรียนเราเรียนกันตั้งแต่ต้นน้ำ จนปลายน้ำ ตั้งแต่วัตถุดิบ วิธีการปรุง Packaging
จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ และวางแผนจำหน่าย”
ผศ. ดร. เสาวนีย์ เอี้ยวสกุลรัตน์
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

 


จุดเด่นของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะเน้นไปที่การเรียนด้านวิทยาศาสตร์อาหาร 60% ของเนื้อหา ควบคู่ไปกับการเรียนด้านการบริหารธุรกิจอีก 40% ตอบโจทย์เทรนด์ใหม่ของธุรกิจอาหาร และคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง หลักสูตรจึงไม่ได้สอนแค่การปรุงอาหารเพียงอย่างเดียว แต่มีการสอนเรื่องการบริหารด้วย ในส่วนของการเรียนบริหารเอง ก็จะมีการอัปเดตหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ให้ตรงกับเทรนด์การทำธุรกิจของแต่ละช่วงเวลา
 


การเรียนตอนปีแรก จะเป็นการปูพื้นฐานเพื่อให้น้องๆ ที่จบมาจากหลากหลายที่ หลากหลายสาขาทั้งสายวิทย์ สายศิลป์ ปวช. และ ปวส. มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนในสาขาเท่าๆ กัน แล้วเริ่มเรียนการแปลรูปอาหาร และการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพอาหารในชั้นปีที่ 2 และในชั้นปีที่ 3 จะเริ่มเรียนการปฏิบัติการ และการเรียนในวิชาเอกเลือก
 


UploadImageในขณะเดียวกัน ระหว่างเรียนตั้งแต่ปี 1 – ปี 3 เองก็จะมีวิชา “บริหาร” แทรกเข้าไปเป็นระยะด้วย เพื่อสร้างความเข้าใจให้น้องๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร และการบริหารงานธุรกิจ ควบคู่กันไป และในแต่ละวิชาเองก็จะมีกิจกรรมบางอย่างให้ทำด้วย เช่น การให้ผลิตอาหารแล้วลองนำไปขายจริง
 


พอปี 4 ปีสุดท้ายของการศึกษา จะเป็นการทำงานวิจัย ให้น้องๆ เลือกทำอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นมา แล้วใส่นวัตกรรมใหม่ที่น้องๆ เป็นคนคิดค้นขึ้นมาเข้าไปด้วย ในการทำวิจัยด้านอาหารนี้ ผลงานของน้องๆ จะต้องผ่านการชิมจากคนชิมด้วย อย่างน้อย 30 คน เพื่อวัดความพึงพอใจของผู้บริโภค หรือหากคิดว่าการทำอาหารไม่ตอบโจทย์ตัวเอง น้องๆ อาจทำเป็น Application หรือนวัตกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการแก้ไขปัญหาของทั้งผู้ผลิตอาหาร หรือผู้บริโภคก็ได้

 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสมเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถรวมทั้งความเชี่ยวชาญในการบูรณาการเอาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเน้นไปที่พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ...

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาขาได้เล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ...

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หนึ่งในคณะ/สาขาที่นักลงทุนกำลังมองหาและมีความต้องการสูง ...