U-Review

“เรียนกฎหมายที่นี่ไม่มีเครียด มีแต่ความสนุกล้นๆ” รีวิวคณะนิติศาสตร์ : U-Review

          ว่าด้วยเรื่องกฎหมายแล้ว คงไม่พ้นคณะนิติศาสตร์ เส้นทางสู่นักกฎหมาย ยังเป็นอีกคณะที่น้องหลายคนใฝ่ฝัน ด้วยบทบาทอาชีพ รายได้ ความสง่างาม และศักดิ์ศรีของอาชีพ งั้นเรามาดูกันว่าการสร้างนักกฏหมายของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นอย่างไร
 
          ปัจจุบันนี้มีความก้าวหน้าทางการศึกษาที่รวดเร็วทำให้ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย อย่างคณะนิติศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้นำข้อมูลจากบัณฑิต และตลาดแรงงานด้านกฏหมายมาปรับปรุงเป็นรายวิชา ทั้งด้านเนื้อหาสาระ และการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้น้องๆ เท่าทันต่อยุคสมัยและความเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย เช่น การจดทะเบียนบริษัทที่ปัจจุบันสามารถกระทำผ่านระบบออนไลน์ได้มากขึ้น และการเรียนการสอนที่เน้นการนำไปใช้ได้จริงในยุคปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น น้องๆ จะสามารถใช้สื่อต่างๆ ในการเรียนการสอนได้เต็มที่ ไม่เน้นให้ต้องน้องๆ ต้องมานั่งท่องจำ แต่จะเน้นการพูดคุยกันมากกว่าเพื่อสร้างความเข้าใจที่เป็นรูปธรรม เช่น อาจารย์อาจจะเสนอหัวข้อหนึ่งมาให้ แล้วมาร่วมอภิปรายด้วยกัน เพื่อให้หลักสูตรสอดคล้องตามสถานการณ์ของสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป

 

          นอกจากนี้ หลักสูตรใหม่นี้ได้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น ให้น้องๆ ได้รับประสบการณ์จริงเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ดีกว่าการท่องจำเพียงอย่างเดียว เช่น ให้น้องๆ แบ่งกลุ่มกันแล้วกำหนดหัวข้อขึ้นมา กำหนดบทและหน้าที่ของแต่ละคนเพื่อสร้างสถานการณ์จำลองในศาล นำความรู้ที่มีมาใช้ในกิจกรรมในศาลนี้ ซึ่งเสมือนเป็นการนำความรู้มาใช้จริงในสถานที่จริง จะทำให้น้องๆ มีประสบการณ์ที่เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น มีความคุ้นชินกับบทบาทหน้าที่และสถานที่ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ด้วย

 

          โอกาสการทำงาน จบคณะนิติศาสตร์ สามารถทำงานด้านกฎหมายได้หลากหลาย ทั้ง ผู้พิพากษา ทนายความ นักกฎหมายเอกชน นักกฎหมายในสำนักงาน และนักกฏหมายด้านสถาบันการเงินก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มาแรงและมีความต้องการอย่างมากในอนาคต
 
          หากสนใจ หรืออยากทำงานด้านกฎหมาย แต่ยังกล้าๆ กลัวๆ จะต้องมาท่องจำให้ปวดสมองแล้วละก็ เดินเข้ามาที่นี่ได้เลย เพราะหลักสูตรที่นี่น้องๆ จะไม่ได้ท่องจำเหมือนหลักสูตรเก่าที่หลายสถานบันใช้กัน แต่เราจะเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ เน้นความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้น้องๆ เก่งได้โดยไม่ต้องเครียด แต่จะสนุกไปกับกฏหมาย

  

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ถ้าจะพูดถึงความเก่าแก่และความน่าเชื่อถือในสายการเรียนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ...

รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น้องๆ รู้จัก " สิงห์ดำ " กันไหม? วันนี้พี่จะพาน้องๆ ...

วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ให้ความสำคัญด้านพลศึกษาและสุขศึกษาของประเทศไทย ...