U-Review

"เทคโนโลยีสารสนเทศคือพื้นฐานของอนาคต" รีวิวสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ : U-Review

ในยุคสมัยที่มีเทคโนโลยีเข้ามาข้องเกี่ยวในชีวิตประจำวันอย่างมากนี้ ไม่ว่าจะหันมองไปทางไหนก็เป็นเทคโนโลยีไปหมด และสิ่งเหล่านี้ก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการบริหารจัดการข้อมูลที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาของเทคโนโลยี น้องๆ คนไหนสนใจด้านการจัดการข้อมูลในยุคดิจิตอลแล้ว ลองมาดูหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดกัน 
หลักสูตรของที่นี่จะเน้นองค์ความรู้ 3 สิ่ง คือ Data Science, Software Engineering และ Network & Security อธิบายสั้นๆ ก็คือ การเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ การพัฒนาโปรแกรม และความปลอดภัย เช่น เราจะหาข้อมูลที่ตรงตามความต้องการจากข้อมูลที่ออนไลน์อยู่นับล้านล้านได้อย่างไร เราจะใช้โปรแกรมอะไรหรือสร้างโปรแกรมอะไรขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ได้ตรงจุด และยุคสมัยนี้ที่แทบจะทุกอย่างพึ่งพาไอทีไปหมด ทำให้เหล่าแฮคเกอร์มีมากขึ้นไปด้วย ดังนั้นเราจะสร้างความปลอดภัยจากการใช้เทคโนโลยีได้อย่างไร
 
นอกจากนี้สาขานี้ยังมีหลักสูตร 2 ภาษาให้น้องๆ เลือกเรียนด้วย เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อเตรียมพร้อมสู่นานาชาติ และยังมีการฝึกงาน ซึ่งจะได้ฝึกงานทั้งสิ้น 3 เดือน เพราะหลักสูตรของที่นี่เชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการได้นำความรู้ออกไปใช้จริง ตัวอย่างสถานที่ฝึกงานที่มีความร่วมมือกับสาขา เช่น Reuter, G-Able, Agoda, Interlink เป็นต้น
ด้านโอกาสการทำงาน บอกได้เลยว่ายุคนี้เป็นยุคที่ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีได้ไวถือว่ามีความได้เปรียบที่สูงเลยทีเดียว ดังนั้นตำแหน่งงานที่รอน้องๆ อยู่จึงมีจำนวนมาก และจะมากขึ้นเรื่อยๆ หรืออาจจะทำธุรกิจส่วนตัวก็ได้ น้องๆ ลองนึกถึงมหาเศรษฐีระดับโลกอย่าง Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Jack Ma เป็นต้น จะเห็นว่าแต่ละคนล้วนมาจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั้งหมด และมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วด้วย
 
หากน้องๆ มีความสนใจแล้ว และอยากเข้าศึกษาสถานบันที่มีความพร้อมที่จะทำให้น้องๆ มีความรู้ ประสบการณ์ และผลักดันให้น้องๆ ก้าวสู่โลกสากลได้ ที่แสตมฟอร์ดเป็นที่ที่เหมาะอย่างยิ่งเลย


  

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหิดล (MUIC) ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยนานาชาติของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ...

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหิดล (MUIC) ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยนานาชาติของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ...

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหิดล (MUIC) ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยนานาชาติของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ...