U-Review

"เทคโนโลยีสารสนเทศคือพื้นฐานของอนาคต" รีวิวสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ : U-Review

ในยุคสมัยที่มีเทคโนโลยีเข้ามาข้องเกี่ยวในชีวิตประจำวันอย่างมากนี้ ไม่ว่าจะหันมองไปทางไหนก็เป็นเทคโนโลยีไปหมด และสิ่งเหล่านี้ก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการบริหารจัดการข้อมูลที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาของเทคโนโลยี น้องๆ คนไหนสนใจด้านการจัดการข้อมูลในยุคดิจิตอลแล้ว ลองมาดูหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดกัน 
หลักสูตรของที่นี่จะเน้นองค์ความรู้ 3 สิ่ง คือ Data Science, Software Engineering และ Network & Security อธิบายสั้นๆ ก็คือ การเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ การพัฒนาโปรแกรม และความปลอดภัย เช่น เราจะหาข้อมูลที่ตรงตามความต้องการจากข้อมูลที่ออนไลน์อยู่นับล้านล้านได้อย่างไร เราจะใช้โปรแกรมอะไรหรือสร้างโปรแกรมอะไรขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ได้ตรงจุด และยุคสมัยนี้ที่แทบจะทุกอย่างพึ่งพาไอทีไปหมด ทำให้เหล่าแฮคเกอร์มีมากขึ้นไปด้วย ดังนั้นเราจะสร้างความปลอดภัยจากการใช้เทคโนโลยีได้อย่างไร
 
นอกจากนี้สาขานี้ยังมีหลักสูตร 2 ภาษาให้น้องๆ เลือกเรียนด้วย เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อเตรียมพร้อมสู่นานาชาติ และยังมีการฝึกงาน ซึ่งจะได้ฝึกงานทั้งสิ้น 3 เดือน เพราะหลักสูตรของที่นี่เชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการได้นำความรู้ออกไปใช้จริง ตัวอย่างสถานที่ฝึกงานที่มีความร่วมมือกับสาขา เช่น Reuter, G-Able, Agoda, Interlink เป็นต้น
ด้านโอกาสการทำงาน บอกได้เลยว่ายุคนี้เป็นยุคที่ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีได้ไวถือว่ามีความได้เปรียบที่สูงเลยทีเดียว ดังนั้นตำแหน่งงานที่รอน้องๆ อยู่จึงมีจำนวนมาก และจะมากขึ้นเรื่อยๆ หรืออาจจะทำธุรกิจส่วนตัวก็ได้ น้องๆ ลองนึกถึงมหาเศรษฐีระดับโลกอย่าง Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Jack Ma เป็นต้น จะเห็นว่าแต่ละคนล้วนมาจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั้งหมด และมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วด้วย
 
หากน้องๆ มีความสนใจแล้ว และอยากเข้าศึกษาสถานบันที่มีความพร้อมที่จะทำให้น้องๆ มีความรู้ ประสบการณ์ และผลักดันให้น้องๆ ก้าวสู่โลกสากลได้ ที่แสตมฟอร์ดเป็นที่ที่เหมาะอย่างยิ่งเลย


  

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA วิทยาการจัดการ โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

จากโรงเรียนฝึกอาจารย์ เพื่อผลิตครู, อาจารย์ และขยายขอบเขตความรู้ทางวิชาออกสู่สังคม ...

M. Ed. ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ...

MSc เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรและสังคมให้มีคุณภาพ ...