หน้าแรก เรียนธุรกิจดิจิทัล คณะสาขา

U-Review วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA DPU

วันที่เวลาโพส 06 กรกฎาคม 60 15:05 น.
อ่านแล้ว 0
พี่กบ AdmissionPremium

U-Review 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) แห่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 


ปริญญาตรี
 

การบัญชี


โปรแกรม U-Review https://www.u-review.in.th/th/edu/101


Facebook U-Review https://www.facebook.com/AdmissionPremium/videos/1847974118561786/


การบัญชีรูปแบบใหม่ จากเทคโนโลยีใหม่ เพื่อคนรุ่นใหม่” รีวิวสาขาการบัญชี CIBA : U-REVIEW

http://www.admissionpremium.com/u-review/th/article/342

 

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน


โปรแกรม U-Review https://www.u-review.in.th/th/edu/105


Facebook U-Review https://www.facebook.com/AdmissionPremium/videos/1847929421899589/


ลดต้นทุนด้วยโลจิสติกส์ การจัดการเพื่อสร้างความคุ่มค่า” รีวิวสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน : U-REVIEW

http://www.admissionpremium.com/u-review/th/article/341

 

 

การตลาดยุคดิจิทัล


โปรแกรม U-Review https://www.u-review.in.th/th/edu/34604


Facebook U-Review https://www.facebook.com/AdmissionPremium/videos/1847974118561786/


CIBA สร้างนักการตลาดยุคดิจิทัล ตอบโจทย์ "ปัยจัยสู่ความสำเร็จแห่งยุค THAILAND 4.0" รีวิวสาขาการตลาดยุคดิจิทัล : U-REVIEW

http://www.admissionpremium.com/u-review/th/article/183

 

การจัดการและผู้ประกอบการดิจิทัล


โปรแกรม U-Review https://www.u-review.in.th/th/edu/34562


Facebook U-Review https://www.facebook.com/AdmissionPremium/videos/1847713668587831/


เปลี่ยนชีวิต สร้างดีเอนเอของนักธุรกิจในตัว” สาขาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล CIBA : U-REVIEW

http://www.admissionpremium.com/u-review/th/article/335

 

ธุรกิจระหว่างประเทศ

 

โปรแกรม U-Review https://www.u-review.in.th/th/edu/34574

Facebook U-Review https://www.facebook.com/AdmissionPremium/videos/1847784688580729/
 

เรียนรู้ธุรกิจจากทุกมุมโลก กับธุรกิจดิจิทัล” รีวิวสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ CIBA : U-REVIEW

http://www.admissionpremium.com/u-review/th/article/339

 

 

  

การเงินเทคโนโลยีการเงินและการลงทุน


โปรแกรม U-Review https://www.u-review.in.th/th/edu/34595


Facebook U-Review https://www.facebook.com/AdmissionPremium/videos/1860084940684037/


จัดการเงิน ลงทุนชีวิต เพื่อพิชิตฝันสาขาการเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน CIBA : U-REVIEW

http://www.admissionpremium.com/u-review/th/article/340 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์


โปรแกรม U-Review https://www.u-review.in.th/th/edu/34577


Facebook U-Review https://www.facebook.com/AdmissionPremium/videos/1860076324018232/


โลกใหม่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์รีวิวสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ CIBA : U-REVIEW

http://www.admissionpremium.com/u-review/th/article/337เศรษฐศาสตร์ BUSINESS ANALYTICS

 

โปรแกรม U-Review https://www.u-review.in.th/th/edu/34584

Facebook U-Review https://www.facebook.com/AdmissionPremium/videos/1847782441914287/
 

วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเป็น รบร้อนครั้ง ชนะร้อยครั้งหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ : U-REVIEW

http://www.admissionpremium.com/u-review/th/article/333


และเตรียมพบกับการรีวิว U-Review สาขาใหม่ที่ตอบโจทย์เทรนด์งานแห่งอนาคต
"สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล"


โปรแกรม U-Review 
  ข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่
 


BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION  (INTERNATIONAL PROGRAM)


โปรแกรม U-Review https://www.u-review.in.th/th/edu/34578


Facebook U-Review https://www.facebook.com/AdmissionPremium/videos/1847975978561600/


สร้างอนาคต สร้างโอกาสทำงานต่างแดน จากการเรียนอินเตอร์รีวิวสาขา BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION : U-REVIEW

http://www.admissionpremium.com/u-review/th/article/343ปริญญาโท

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)


โปรแกรม U-Review https://www.u-review.in.th/th/edu/34647


Facebook U-Review https://www.facebook.com/AdmissionPremium/videos/1847809898578208/


บันไดขั้นแรกสำหรับก้าวขึ้นเป็นผู้บริหาร” รีวิวสาขาบัญชีมหาบัณฑิต CIBA : U-REVIEW

http://www.admissionpremium.com/u-review/th/article/350


 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)สาขาธุรกิจอาเซียน


โปรแกรม U-Review https://www.u-review.in.th/th/edu/34591


Facebook U-Review https://www.facebook.com/AdmissionPremium/videos/1860063794019485/


ก้าวสู่นักธุรกิจมือหนึ่งในอาเซียน” รีวิวสาขาวิชาธุรกิจอาเซียน CIBA : U-REVIEW  
http://www.admissionpremium.com/u-review/th/article/344

 


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)


โปรแกรม U-Review https://www.u-review.in.th/th/edu/34359


Facebook U-Review https://www.facebook.com/AdmissionPremium/videos/1860063794019485/


ตามโลกให้ทันกับการเรียน MBA ในยุคดิจิทัล” รีวิวหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CIBA : U-REVIEW 
 http://www.admissionpremium.com/u-review/th/article/353MBA (INTERNATIONAL PROGRAM)


โปรแกรม U-Review https://www.u-review.in.th/th/edu/34645


Facebook U-Review  https://www.facebook.com/AdmissionPremium/videos/1851916911500840/


เรียนธุรกิจแบบเตรียมโกอินเตอร์” MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (INTERNATIONAL PROGRAM) : U-REVIEW

http://www.admissionpremium.com/u-review/th/article/351


ข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด