U-Review

สาขานวัตกรรมเกษตร สาขาใหม่ที่จะสร้างให้นักศึกษาเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer)


      ประเทศไทยเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำเกษตรกรรม และหลายประเทศเพื่อนบ้านข้างเรา อย่าง เวียดนาม พม่า ลาว ตอนนี้ก็รุกหนักทางด้านเกษตรกรรมเช่นกัน เพราะฉะนั้นถ้าประเทศเราไม่ปรับตัว ไม่รู้จักนำเอานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสิ่งใหม่เข้ามาใช้ในเกษตร ประเทศเราก็น่าจะแข่งขันลำบาก

      UploadImageการเกษตรนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นงานหนัก เหนื่อย เงินตอบแทนก็น้อย กว่าจะได้มาก็ต้องไปต่อสู้กับลมฟ้าอากาศที่เราคาดการณ์ไม่ได้ ผลผลิตที่ได้มาก็ไม่รู้ว่าจะไปขายได้มากน้อยแค่ไหน พูดง่ายๆ คือทำเหนื่อยแต่ได้เงินน้อย และสาเหตุนี้เองที่ วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดสาขานวัตกรรมเกษตร มาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นให้กับเกษตรกร เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่จบจากที่สาขานี้ไปสามารถที่จะเป็น สมาร์ทฟาร์มเมอร์(Smart Farmer) ที่ทันต่อเทคโนโลยี และสามารถสร้างนวัตกรรมที่คาดการณ์อากาศล่วงหน้าได้ หรือสามารถรู้จักต้นพืชที่เราปลูกได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลผลิตออกมาขายได้ดี

       ที่นี่จะสอนให้ทำงานแบบอัฉริยะ สร้างทักษะการวางแผน ออกแบบ และบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ ทั้งในเชิงเทคนิคและเชิงเศรษฐศาสตร์อย่างเหมาะสม โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เช่น อุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูลการเกษตรจากระยะใกล้ (ในฟาร์ม) และระยะไกล (ด้วยอากาศยานและดาวเทียม) สถานีตรวจอากาศ ระบบ GPS และ GIS เพื่อสร้างข้อมูลฟาร์ม

       ในกระบวนการเรียน พี่ชมพู่ นักศึกษาปี 2 สาขานวัตกรรมเกษตรเล่าว่า “ตอนปีหนึ่ง จะได้เรียนวิชาพื้นฐานทางด้านเกษตร รวมทั้ง ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ อย่างวิชาชีวะ ให้เรียนเพื่อรู้การเจริญเติบโตของพืช แล้วสังเกตการณ์ว่าพืชมันโตยังไง มันต้องการสารอาหารอะไร ส่วนเคมีจะสอนการใส่สารอาหารลงไปตามที่พืชต้องการ ธาตุอาหาร ส่วนฟิสิกส์จะเป็นนวัตกรรมแบบให้พวกเครื่องทุ่นแรง ปีสองจะได้ลงพื้นที่จริง แต่ช่วงแรกจะได้อยู่ที่ห้องปฏิบัติการณ์ภายในมหาวิทยาลัย ก่อนแล้วจึงอีกที่ ที่กาญจนบุรี เป็นที่นากว่า200 ไร่ ที่เราต้องไปดำนาจริง ”
      
UploadImage
       สำหรับน้องๆ คนไหน ที่ยังคิดว่าเรียนเกษตรแล้วจบมาทำนาเพียงอย่างเดียวหรือป่าว ขอตอบเลยว่าไม่ใช่ เพราะเรื่องของเกษตรมันเป็นศาสตร์ที่กว้างมากต้องเรียนทั้ง พืช สัตว์ และ สัตว์น้ำ ซึ่งในส่วนนี้ก็ขึ้นความชอบของแต่ละคน และเชื่อว่าเกษตรก็ยังเป็นอาชีพที่สำคัญมากต่อคนไทยต่อไปเรื่อยๆ เรียนแล้วไม่มีตกงานแน่นอน ถ้าเกษตรไม่สำคัญจริงๆ ทำไมถึงมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แม้แต่องค์พ่อหลวงเอง ก็ยังชื่อว่า "ภูมิพล" ที่แปลว่า ดิน
                
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เป็นการเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ...

สาขาดิจิทัลอาร์ตส์ ดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดิจิทัลมีเดีย หมายถึง การสร้างสรรค์ผลงาน การพัฒนาการออกแบบรุ่นใหม่ ...

M.S. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สังคมปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ...