U-Review

"ห้องเรียน AIRA แห่งเดียวในประเทศ ในสาขาที่สอนการทำให้เงินงอกเงย" รีวิวสาขาการเงินและการธนาคาร : U-Review


 


                เคยมีน้องๆ หลายคนถามว่า การทำงานธนาคาร ทำงานในตลาดหลักทรัพย์ หรืองานเกี่ยวกับเงินๆ ทองๆ ต้องเรียนอะไร? หรือแม้แต่ถามมาว่าอยากเป็นคนรับฝาก – ถอนเงิน ในธนาคารต้องเรียนอะไร ซึ่งอันนี้ดูเหมือนน้องจะเข้าใจผิดไปนิดหน่อย การทำงานธนาคารไม่ใช่แค่เป็นคนรับฝาก - ถอนเงินอย่างเดียวแล้วจบนะครับ การที่น้องๆ จะสามารถเข้าไปทำงานในส่วนที่เกี่ยวกับเงินได้ น้องๆ จำเป็นต้องมีความรู้ความเชียวชาญมากพอสมควร ฉะนั้นการเรียนกับมืออาชีพอย่างบริษัทหลักทรัพย์ AIRA ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเมื่อน้องๆ อยากจะทำให้เงินที่มีอยู่งอกเงย พลิดอก
ออกผลให้ชื่นใจ


UploadImage
             
 “ เป็นสาขาที่สอนให้รู้จักการใช้เงินทำงาน น้องๆ จะได้รู้วิธีการว่าเงินที่มีอยู่จะลงทุนอย่างไร ที่จะทำให้เงินที่มีอยู่ 1,000 บาท งอกเงยออกไปเป็น 1,000,000 บาทในอนาคต ”
 
 ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 


รูปแบบการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การลงทุน (Investment)  ตลาดหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ และ การธนาคาร (Banking) เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของระบบธนาคาร ว่าธนาคารมี Product อะไรบ้าง มีงานฝ่ายต่างๆ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เช่น ฝ่ายสินเชื่อ วานิธนกิจ ฝ่ายต่างประเทศ คนเหล่านี้ทำงานเกี่ยวกับอะไร ธนาคารเจริญเติบโตไปกับภาวะเศรษฐกิจอย่างไร มีโอกาสที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศอย่างไร
 

และเพื่อให้น้องๆ พร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ทางสาขาจะมุ่งเน้นในน้องๆ มีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งในตลาดเงิน และในตลาดทุน “นักศึกษาจะต้องได้เรียนรู้จาดทั้งทฤษฏี และการปฏิบัติจริง โดยเรายึดถือแนวทางว่า เรียนจากตัวจริง ประสบการณ์จริง เราจะให้นักศึกษามีกิจกรรมทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ผศ. อนพัทย์ หนองคู หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน กล่าว

 UploadImage


                ในปีหนึ่ง น้องจะได้เรียนรู้การเทรดหุ่นจากกิจกรรม ปีสอง เริ่มมีการแข่งขัน ให้นักศึกษาเริ่มตื่นตัว แข่งบริหารพอร์ต แข่งจัดเงินในการลงทุน ก่อนที่จะไปลงทุนในกับคนอื่น พอปีสาม ก็เริ่มให้นักศึกษาได้ไปดูงาน นอกสถานที่ และให้มีการเตรียมพร้อมสู่การสอบใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพในการเป็นผู้ขายหลักทรัพย์ และสุดท้ายปีสี่ จะเน้นให้นักศึกษาได้ออกไปสู้ตลาดแรงงานจริงๆ โดยผ่านสหกิจศึกษา เป็นเวลา 4 เดือน หรือ 1 ภาคเรียนUploadImage

                มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นสถาบันเดียวที่ได้รับความร่วมมือจากบริษัทหลักทรัพย์ AIRA มาลงทุนที่มหาวิทยาลัย  เปิดเป็นห้องค้า ที่ไม่ใช้แค่ห้องจำลอง ที่นี่มีพนักงาน มีผู้จัดการของ AIRA ทำงานอยู่จริงๆ สำหรับน้องๆ ที่เรียนในสาขาการเงิน ห้องค้านี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิต ให้น้องๆ ได้ทำงานกับผู้เชียวชาญที่กำลังให้คำปรึกษาลูกค้า แล้วหันมาสอนเรา เป็นกรณีศึกษา


และน้องๆ ที่มีแววอาจมีโอกาสได้ทำงานกับ AIRA ต่อเลยหลังฝึกงานด้วยนะครับ ในส่วนของการธนาคารเอง มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีความร่วมมืออยู่กับธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพานิช ที่จะมาช่วยสร้างหลักสูตร ช่วยสอน และรับน้องๆ เข้าฝึกงาน 4 เดือนเหมือนกันครับ


UploadImage
 
“อาจารย์ก็แค่ปูพื้นฐานทางทฤษฏี แต่ประสบการณ์วันต่อวันน้องจะได้จากการฝึกงานกับผู้เชียวชาญจริงๆ”
ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 

                สำหรับโอกาสการทำงานในอนาคต คุณบัณฑิต ว่องอำไพประเสริฐ ให้ความเห็นว่า “ในตลาดทางการเงินยังเปิดกว้างสำหรับน้องๆ รุ่นใหม่ เพราะหลังจากเปิด AEC มีการทำธุรกรรมทางการเงินเยอะมาก ทั้งในตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ” นอกจากนี้ในอีกไม่นานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีความร่วมมือกับตลาดหุ่นในอาเซียน ที่จะเปิดการซื้อขายหุ่นข้ามประเทศในอาเซียน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสสำหรับน้องๆ รุ่นใหม่ที่ต้องการอาชีพด้านการเงิน
 

UploadImage

                หลังจากได้ข้อมูลไปแล้วว่า การเรียนในสาขาการเงินเป็นแอย่างไร การทำงานในธนาคารมีรายละเอียดอะไรบ้าง ตลอดจนวิธีการทำให้เงินงอกเงย หากน้องๆ สนใจลองสำรวจตัวเองดูครับว่า เป็นคนที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับเงินไหม ไม่ว่าน้องจะจบ ม.6 หรือ ปวช. ก็สามารถเรียนได้ ไม่จำเป็นต้องเก่งคณิตศาสตร์ เพราะเอาจริงๆ แล้วการเรียนในสาขานี้เราต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ ความช่างสังเกตเสียมากกว่าครับ
 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ในโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ...

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ละครหรือภาพยนตร์ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสื่อที่ทุกคนอยู่กับมันตลอดเวลา ...

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์นี่มันทำงานยังไงนะ? แล้วแอพพลิเคชั่นน่าสนใจแบบนี้สร้างขึ้นมาได้ยังไง? ...