U-Review

"สร้างความได้เปรียบในการทำงาน กับการเรียนในหลักสูตรพหุวิทยาการ" รีวิวสาขาการสื่อสารเศรษฐกิจ : U-Review

ในขณะที่เศรษฐกิจดิจิตอล และปัจจัยภายนอกอย่าง AEC เข้ามามีบทบาทสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศเรามากขึ้นทุกวัน แต่ในหลังสูตรระดับมหาวิทยาลัยยังไม่มีที่ไหนจะรองรับการเติมโตที่กำลังเกิดขึ้นนี้แม้แต่ที่เดียว ทำให้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ขึ้นชื่อเรื่องการเรียนการสอนด้าวธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ ได้กำหนดหลังสูตรใหม่ขึ้นมา ชนิดที่ว่าไม่ใช่แค่ในประเทศ แต่ยังไม่เคยมีแม้ในต่างประเทศ นั้นคือหลักสูตร “การสื่อสารเศรษฐกิจ”หลักสูตรการสื่อสารเศรษฐกิจเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า จะดีกว่าไหมหากให้คนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางเศรษฐกิจ มาพูดเกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจให้ฟัง ซึ่งแน่นอนว่าความเข้าใจของผู้ส่งสารที่มี จะทำให้ผู้รับสารเข้าใจได้มากกว่าแน่นอน รศ. ดร. เรณู สุขารมณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พูดถึงหลักสูตรนี้เอาไว้ว่า “เป็นการรวมเอาศาสตร์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ มาผนวกรวมกับอีกศาสตร์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร คือนิเทศสาสตร์ ซึ่งเราเรียกการรวม 2 ศาสตร์ 2 สาขาเข้าด้วยกันนี้ว่า “พหุวิทยาการ” (Multidisciplinary)”UploadImage

ในส่วนของการเรียนในหลักสูตรการสื่อสารเศรษฐกิจ น้องๆ จะได้เรียนในวิชาด้านเศรษฐศาสตร์ 1 ใน 3 เรียนวิชาด้านนิเทศศาสตร์อีก 1 ใน 3 และอีกส่วนที่เหลือจะเป็นการเรียนในวิชาพื้นฐานต่างๆ และวิชาเลือกเสรี โดยการเรียนในปีแรกน้องๆ จะได้เรียนในวิชาพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ ก่อนที่จะได้เรียนในวิชาเฉพาะทางทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ในปีถัดไป ส่วนในปีที่สามจะเป็นการเรียนเจาะลึกลงไปในวิชาเฉพาะทางต่อจากปี 2 หลังจากนั้นจึงจะเป็นการฝึกงานแบบสหกิจศึกษาเป็นเวลา 1 ปี เรียกได้ว่าเน้นปฏิบัติกันแบบเป็นจริงเป็นจังไปเลยUploadImage

“เรามีความพร้อมสูงเนื่องจากเราอิงกับคณะนิเทศศาสตร์ซึ่งเป็นสานวิชาชีพ เวลาน้องจบหลักสูตรแล้ว เขาจะมีโอกาสไปสอบเป็นผู้ประกาศได้ โดยคณะนิเทศศาสตร์เป็นผู้บริการ” รศ. ดร. เรณู กล่าว และด้วยการรวมศาสตร์ทั้ง 2 อย่างเข้าด้วยกันทำให้นักศึกษาที่จบจากสาขาการสื่อสารเศรษฐกิจนี่สามารถทำงานได้กว้าง และหลากหลาย ทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลัง ดังนี้

งานเบื้องหน้า

               เป็นผู้ประกาศข่าว พิธีกร ที่พูดได้ทั้งบันเทิง  และวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจได้อย่างที่พิธีกร และผู้ประกาศชื่อดังทั้งหลายทำ

งานเบื้องหลัง
               กองบรรณาธิการ นักเขียนวิเคราะห์ข่าว ทั้งสายเศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดหุ่น หรือแม้แต่การเป็นผู้ประกอบการ และทำงานในตลาดหลักทรัพย์UploadImage

สำหรับน้องๆ  ที่เหมาะกับสาขานี้จะต้องเป็นคนที่มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ เห็นตัวเลขแล้วเข้าจิสามารถตีความหมายได้ และที่สำคัญต้องมีความกล้าแสดงออก รศ. ดร. เรณู ยังกล่าวปิดท้ายไว้ได้อย่างน่าสนใจอีกด้วยว่า “ในโลกปัจจุบันเราไม่ควรรู้แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพียงเรื่องเดี๋ยว มันจะทำให้เราแคบ และปรับตัวอยาก พหุวิทยาการจึงตอบโจทย์ได้เป็นอย่างเดียว”


 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Executive MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตร MBA Executive ของที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...

Flexible MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Flexible MBA Program คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ...

International MBA (Asia Pacific Business) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเอเชียแปซิฟิก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...