U-Review

อาชีพนักบัญชี ถึงแม้บริษัทจะล้มละลายแต่บัญชีก็ยังเป็นแผนกสุดท้ายที่ถูกเลิกจ้าง

           
          เพราะในปัจจุบันการบัญชีมีส่วนสำคัญต่อระบบธุรกิจเป็นอย่างมาก  ถึงแม้ว่าบริษัทนั้นจะล้มละลาย หรือยุบตัวลง  แผนกบัญชีจะเป็นแผนกสุดท้ายที่ทางบริษัทจะเลิกจ้าง  เนื่องจากแผนกบัญชียังมีหน้าที่ในการคำนวนภาษีเสียให้กับสรรพากร หรือมีหน้าที่ในการคำนวณการจัดสรรกำไรให้กับหุ้นส่วนของบริษัทอีกด้วย
 
          ที่สาขาวิชาการบัญชี คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จะแบ่งการเรียนเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นขนาดเล็กเพื่อต้องการให้นักบัญชีทราบถึงกระบวนการทั้งหมด ถ้ามีเอกสารมาก็สามารถบันทึกบัญชีออกงบการเงิน สอนการเตรียมเอกสาร บันทึกข้อมูล เคลียร์งบประมาณอย่างไร ในขณะส่วนที่เป็นขนาดใหญ่ จะสอนให้เห็นถึงภาพรวมว่าข้อมูลบัญชีมันไหลมาจากไหน ซึ่งทุกแผนกจะส่งข้อมูลมา แผนกบัญชีก็จะไม่ใช่แผนกป้อนข้อมูลอีกต่อไป แต่จะเป็นฝ่ายรับข้อมูลมาทำการตรวจสอบ ทำการอนุมัติ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับผู้บริหารมากกว่า
 
          UploadImageคนที่จะเรียนบัญชี โปรแกรมที่ต้องสนใจเป็นพิเศษ คือ Excel เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีมากที่สุด เพราะมันมีการใช้สูตรคำนวณต่างๆ ในส่วนกระบวนการเรียนที่ต้องเจอในสาขาวิชาการบัญชี โดยปีหนึ่ง จะได้เจอวิชา General Education พื้นฐานทั่วไป ทางด้าน เศรษฐศาสตร์ บัญชีขั้นต้น ภาษีอากร ขึ้นปีสอง วิชาบัญชีจะค่อนข้างซับซ้อนขึ้นมาบ้าง ในส่วนปีสองนั้นน้องๆ จะได้รู้แล้วว่าถ้าจบมาเราจะต้องทำงานอย่างไร ขึ้นปีสาม จะเป็นรายวิชาที่ประยุกต์จากงานบัญชี เช่น การใช้ซอฟแวร์ วิชาที่มีพวกไอทีมาเกี่ยวข้อง  และจนขึ้นปีสี่จะเน้นการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา มีทั้ง 1 ปี และ 1 ภาคการศึกษา และที่สำคัญนักศึกษา 100% ที่ไปฝึกงานนั้นจบมามีงานรองรับแน่นอน ส่วนบริษัทต่างๆ ที่ไปฝึกทางมหาลัยจะเป็นฝ่ายเลือกให้ เช่น กลุ่มบริษัทบิ๊กโฟร์ (Big 4 หมายถึงบริษัทที่ให้บริการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 4 บริษัท ได้แก่ Deloitte / Ernst & Young / KPMG และ PwC ) 

          UploadImageนอกเหนือจากการใช้ซอฟแวร์แล้ว ทางคณะยังให้ความสำคัญในการตรวจสอบการใช้ไอทีเช่นกัน ในคณะจะสอนให้เด็กตรวจสอบบัญชีด้วยคอมฯ  หลังจากเก็บบัญชีในระบบคอมฯ เราก็จะต้องมาตรวจสอบอีกว่าข้อมูลที่เก็บมานั้นถูกต้องหรือไม่ โดยใช้ซอฟแวย์อีกตัวหนึ่งชื่อว่า ACL ซึ่งคล้ายๆ กับ Excel แต่ซับซ้อนกว่า มันจะเข้ามาช่วยตรวจสอบ ซึ่งโปรแกรมเป็นตัวเดี่ยวกันกับที่บริษัทชั้นนำระดับโลกนำมาใช้ และที่ประเทศไทยถือว่ามีน้อยสถาบันมากที่สามารถนำมาสอนในหลักสูตรได้ เพราะความซับซ้อนของมัน ดังนั้นผู้สอนจะต้องมีความชำนาญพอสมควร
 
          ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า “ถึงแม้ว่าปัจจุบันคอมฯได้เข้ามาแทนที่นักบัญชีมากขึ้นก็จริง แต่บางส่วนงาน บ้างครั้งมันก็ช่วยไม่ได้ทุกเรื่อง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การหาทางแก้ไขปัญหา ต้องใช้มนุษย์เท่านั้น
 
          ถึงแม้จะถูกมองว่าเป็นอาชีพที่ไม่ตกงานเลย มีตลาดแรงงานรองรับ  หางานง่าย  แต่อยู่ที่เราด้วยว่าเราเป็นพวกเลือกงานไหม คนจบบัญชีออกมามีเยอะก็จริง แต่จบออกมาก็ไม่ได้ทำบัญชีทุกคน แล้วจบบัญชีก็สามารถทำตำแหน่งอื่นได้อีกด้วย  
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ (Department of Automotive Business Engineering) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับกระบวนการธุรกิจตลอดจนห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ ...

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรคณะนิเทศแห่งนี้ มีการปรับหลักสูตรเสมอเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ...

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

วิทยาลัยพยาบาล สุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนพยาบาลที่เน้นให้น้องๆปฏิบัติงานในชุมชน ...