U-Review

"นักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพที่ตลาดงานต้องการตัว" รีวิวสาขากิจกรรมบำบัด : U-Review


          กิจกรรมบำบัด  เป็นวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีโดยอาศัยกิจกรรมเป็นสื่อ แต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักในเมืองไทย ส่วนใหญ่จะเคยได้ยินแต่คำว่านักกายภาพบำบัด  แต่วิชาชีพนี้เป็นที่ต้องการอย่างมาก ในประเทศไทยและต่างประเทศด้วย ส่วนเงินเดือนนั้นคิดว่าคงสามารถพอเลี้ยงชีพได้สบาย ซึ่งถ้าทำงานที่โรงพยาบาลรัฐ สตาร์ทที่ 15,000 ขึ้นไป หากเป็นโรงพยาบาลเอกชนอยู่ที่  20,000-30,000 ขึ้นอยู่กับเคสที่รักษา ยิ่งถ้าเก่งเรื่องภาษาด้วย ได้มีโอกาสทำที่ต่างประเทศ อยู่ประมาณหนึ่งแสนบาทขึ้นไป

          UploadImageปัจจุบันหลายๆ มหาวิทยาลัยเริ่มมีการเปิดสอนมากขึ้น โดยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ก็ได้ทำการเปิดสอนภาควิชากิจกรรมบำบัด มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2523 โดยในส่วนของการเรียนรู้นั้น ช่วงปีหนึ่ง จะเรียนพวกพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้ง คณิตศาสตร์ ชีววิทยา สถิติ สังคมจิตวิทยา รัฐศาสตร์ พอขึ้นปีสองจะเริ่มเข้าสู่วิชาทางวิชาชีพ กายวิภาคศาสตร์ สรีระวิทยา ประสาทวิทยา พอขึ้นปีสามเนื้อหาจะเจาะลึกลงไปที่เกี่ยวกับการฝึกงานมากขึ้น อย่างวิชาการวิเคราะห์กิจกรรมประเภทต่างๆ ผู้มีปัญหาทางจิต และผู้พิการประเภทต่างๆ จนปีสี่จะได้ฝึกงานตามโรงพยาบาลต่างๆ ศูนย์ฟื้นฟู ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ ทั่วประเทศพอผ่านตรงนี้จะเข้าสู่การสอบไฟนอลเมื่อจบ

          ลักษณะงานการฝึกงานจะแบ่งการฝึกงานเป็น  4  ด้าน ได้แก่
ด้านกลุ่มผู้พิการทางกาย ที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรือเป็นมาตั้งแต่เกิดที่เกี่ยวกับโรค ด้านกลุ่ม UploadImage
ผู้ป่วยเด็กที่พัฒนาการทางสมองล่าช้า ออทิสติก ดาวน์ซินโดรม ก็จะไปฝึกที่โรงพยาบาลหรือโรงเรียน ด้านกลุ่มผู้สูงอายุพวกสมองเสื่อมหรือซึมเศร้า และด้านผู้ป่วยจิตเวช ฝึกที่โรงพยาบาลศรีธัญญา สวนปรุง และเมื่อจบไปแล้วสามารถทำด้านใดด้านหนึ่งได้ แต่ถ้าฝึกต้องฝึก 4 ด้านนี้ ประมาณ 2 เดือนต่อการฝึกของสถานที่


          จบมาทำอะไร ?? เมื่อจบมาสามารถเป็นนักกิจกรรมบำบัดที่คอยให้คำแนะนำและการบำบัดรักษาบุคคลที่มีปัญหาทางกาย หรือทางจิตอารมณ์-สังคมในโรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เด็กปัญญาอ่อน และผู้สูงอายุ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยทางจิตเวช, สถาบันกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

        คุณสมบัติพื้นฐานของคนที่จะมาเรียนทางด้านนี้โดยพื้นฐานแล้วต้องเป็นคนที่สามารถ
UploadImage
จะดูแลผู้ป่วยได้ ต้องมีจิตใจที่พร้อมจะดูแลผู้อื่นเป็นอย่างดี มีจิตใจรักบริการ  ชอบช่วยเหลือสังคม เรื่องตลาดงานหายห่วงได้มีรองรับแน่นอน  ด้าน ผศ.ร.อ.ดร.พิศักดิ์  ชินชัย หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “ตอนนี้ผลิตนักศึกษาไม่เพียงพอ และอัตราการเข้าทำงานของคนที่จบไปอยู่ที่ 100% ยกเว้นบางส่วนจะต่อโทต่อเอก อย่าง ม.ช. ก็เพิ่งจะมีการรับปริญญาไปเมื่อช่วง เดือน มกราคม 2559 จบทั้งหมด 51 คน ก็มีงานทำหมดเลย บ้างก็ทำงานพิเศษตามคลินิก”

          และบรรยากาศการเรียนที่นี่จะรู้สึกถึงความอบอุ่นตั้งแต่เดินทางจากบ้านเลยทีเดียว ซึ่งน้องๆจากต่างถิ่นจะมีการต้อนรับที่อบอุ่นจากรุ่นพี่ มีกิจกรรมรับน้องรถไฟที่ไปรับจากกรุงเทพจนถึงเชียงใหม่ หลังจากนั้นจะมีรุ่นพี่พาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย จะมีรุ่นพี่สาขาไปแนะนำการใช้ชีวิต การอยู่หอพัก จะมีพี่รหัส ลุงรหัสคอยดูแล รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ต้องห่วงว่าจะมีอาการ homesick คิดถึงบ้านที่เคยจากมาแน่นอน

           
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหิดล (MUIC) ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยนานาชาติของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ...

วิทยาลัยนานาชาติ (International College) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การเรียนในหลักสูตรอินเตอร์นั้นไม่ใช่การเรียนแค่ภาษาเท่านั้น ...

สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ (Computer animation and visual effects) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนทางด้านศิลปะโดยตรง และมีการสอนศิลปะตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานการวาดรูปก็สามารถเรียนได้ ...