U-Review

"เรียนการจัดการนวัตกรรมแบบสองภาษา คณะบริหารศาสตร์" รีวิวสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม : U-Review

       ในปัจจุบันคำว่านวัตกรรมถูกพูดถึงบ่อยมากขึ้นโดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจ เพราะมันหมายถึงการนำสิ่งใหม่ ๆ ที่อาจเป็นแนวความคิด หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย ศาสตร์ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมจึงจำเป็นต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการเรียนเพื่อที่จะผลิตนักศึกษาที่จบออกไปแล้วสามารถเอาความรู้ที่เรียนมาไปพัฒนาองค์กรได้

        คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้เปิดทำการสอนสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมขึ้นมา และในสาขานี้ยังแบ่งการเรียนวิชาย่อยลงไปอีก 3 วิชาเพื่อความหลากหลายทางด้านวิชาชีพ และความสนใจของน้องๆ วิชาทั้ง 3 นั้นได้แก่ ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และกลุ่มธุรกิจกิจการโรงแรม ซึ่งเราจะผนวก 3 วิชาไว้ด้วยกันเป็นสาขานวัตกรรมในเชิงธุรกิจ เพราะคณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลราชธานี เล็งเห็นว่าการจัดการธุรกิจต้องมีข้อมูลของธุรกิจที่ดีมีสอบเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากความรู้ เรายังได้การสื่อสารภาษาอังกฤษ

       เมื่อจบออกไปมีงานรองรับแน่นอน เพราะในกลุ่มนวัตกรรมเองมี 3 วิชาที่ให้เลือกเรียน อย่างธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งตอนนี้เศรษฐกิจได้ขยายไปนอกประเทศทั้งในระดับ อาเซียน เอเชีย จนถึงระดับโลก องค์กรต่างๆ จึงสนใจน้องๆ ที่สามารถเข้าใจเรื่องธุรกิจแล้วถ้าหากได้เรื่องภาษาด้วยแล้ว การหางานทำในแวดวงนี้จึงไม่เป็นเรื่องยาก ที่นี่ยังมีเครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวกับการทำธุรกิจระหว่างประเทศมากกว่านอกเหนือจากการประกอบธุรกิจธรรมดา และยังเน้นวิชากฎหมายทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายไทย

       หากถ้าใครสนใจธุรกิจด้านการบริการ ด้านการโรงแรมก็ลงเรียนกลุ่มธุรกิจกิจการโรงแรมซึ่งก็สำคัญอีก เพราะไทยเราเน้นเชิงท่องเที่ยวการโรงแรม น้องๆ ก็จะได้เรียนรู้เชิงท่องเที่ยว เชิงจัดสรรที่พักการจัดประชุมต่างๆ ส่วนตัว ส่วนเรื่อง IT ทางคณะจะเน้นการสอนที่ตามให้ทันกระแสเทคโนโลยี เช่น สอนการทำธุรกิจบนสมาร์ทโฟน หรืออีคอมเมิร์ซ ( Ecommece ) เป็นต้น

       เกณฑ์การรับเข้าคือต้องมีเกรดถึง 2.2 แต่เนื่องจากสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมนั้นมีการเรียนการสอนแบบภาษาอังกฤษด้วย จึงอาจมีการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษบ้าง น้องๆ บางคนอาจจะคิดว่าตัวเองนั้นไม่เก่งภาษา ซึ่งส่วนนี้อาจารย์ที่สัมภาษณ์จะมองว่าแค่น้องมีความกล้าพร้อมที่จะสื่อสารเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหา  ทั้งนี้ก่อนเปิดภาคเรียนทางสาขายังมีการจัดเตรียมโครงการความพร้อมในเรื่องภาษาไว้ให้อีกด้วย

       แต่ถ้าถามว่าต้องมีทุนเดิมหรือไม่ อาจารย์.ดร.กฤตยา อุทโธ รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ต้องมีบ้างเพราะนอกจากจะใช้ในการเรียนแล้ว ยังต้องใช้ในข้อสอบด้วยซึ่งข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดมีเวลาทำ 3 ชั่วโมง ”
 
      หากถามว่าสำหรับน้องๆ ที่สนใจจะเข้ามาเรียนต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง จะตอบแบบพื้นฐานเลยคืออย่างแรกต้องค้นหาตัวเองว่าภายในอนาคตเราต้องการจะทำอะไรกันแน่มันจะเป็นแรงผลักดันให้ตัวเอง ถ้าสนใจการท่องเที่ยว เราก็ต้องเตรียมข้อมูล สนใจด้านบริการ เราก็ต้องมีจิตใจบริการ ถ้าสนใจด้าน IT เราก็ต้องสนใจกระแสของโลกตามงานเทคโนโลยี เมื่ออาจารย์พูดถึงเรื่องนั้นๆเราก็จะเข้าใจได้ง่าย
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสยาม

น้องๆ หลายคนคงรู้ว่า การเรียนนิติศาสตร์เมื่อจบออกไปแล้วนอกจากจะเป็นทนายความที่มีรายได้สูง ...

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ ได้รวบรวมทั้งความรู้และประสบการณ์บนเรือสำราญจากผู้เชี่ยวชาญมาสร้างหลักสูตรให้สอดคล้อง ...

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...