U-Review

เรียนรู้ธุรกิจระหว่างประเทศกับเพื่อนกว่า 90 ประเทศ

UploadImage          การทำธุรกิจนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก หากน้องๆ คนไหนที่วางแผนไว้ว่าอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ไม่รู้จักวางแผนก่อนการลงทุน ผลที่ตามมาอาจจะส่งผลเสียต่อบริษัท หรือถ้าถึงขั้นล้มละลายอาจส่งผลต่อครอบครัวของน้องๆ ได้เช่นกัน

          ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เปิดสอนหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ให้เรียนรู้วิธีการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการสร้างธุรกิจ ในหลักสูตรการเรียนมีการนำภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติมาผสมผสานกัน และมีการฝึกงานกับบริษัทต่างชาติ
 
          อาจารย์ตรียุทธ พรหมศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
UploadImage
กล่าวว่า “เรามีโครงการ Industry Project มันเป็นโปรเจคที่เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่านักศึกษาน่าจะเรียนรู้ได้มากกว่าจากการทำงานจริงจากภาคอุตสาหกรรม ซึงแทนที่เราจะมีการสอนแบบปกติ เราก็จะนำเอาเนื้อหาของวิชานั้นๆ ไปรวมกับภาคอุตสาหกรรมนั้นเลย” หรือในบางวิชาแทนที่จะสอนว่านวัตกรรมคืออะไร ความคิดสร้างสรรค์คืออะไร ทางหลักสูตรก็จะไปหาบริษัทในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น พวกบริษัทออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น  หรือเอาโปรเจคจากบริษัทนั้นมาแล้วให้นักศึกษาทำ นั้นก็คือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้จากการทำงานจริงเช่นกัน
 
          ที่แสตมฟอร์ดจะเน้นการทำงานเป็นกลุ่ม และมีนักศึกษาจากต่างชาติกว่า 90 ประเทศที่มาเรียนที่นี่ ซึ่งจะทำให้เด็กไทยเข้าใจชาวต่างชาติมากขึ้น โดยในหลักสูตรจะปล่อย
UploadImage
ให้นักศึกษาทำงานร่วมกัน ซึ่งคนต่างประเทศที่หลากหลายจะมีวิธีคิดที่หลากหลาย นักศึกษาไทยจะต้องรู้จักปรับตัว และถ้าหากเลือกเรียนที่แสตมฟอร์ดนั้นน้องๆจะมีข้อได้เปรียบตรงที่ได้เรียนกับเพื่อนหลากหลายเชื้อชาติ มันจึงง่ายต่อการเข้าใจถึงวัฒนธรรมที่หลากลายและง่ายต่ออนาคต ต่อนักศึกษาที่จะไปทำงานที่ต่างประเทศ
          
          ยกตัวอย่างเช่น พี่เอม ณัชชารีย์ จิรโภควินท์ หนึ่งในนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศที่ได้มีโอกาสไปฝึกงานที่นีลเส็น (nielsen) ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา ในฐานะตำแหน่งCustomer Service ของทาง Finance Department ซึ่ง
เป็นงานที่เกี่ยวกับวิจัยทางการตลาดเหมือนกัน แต่จะอยู่ในด้านธนาคารที่คอยดูความพึงพอใจของลูกค้าว่าเป็นอย่างไร ถ้าเกิดยอดขายตกก็บอกบริษัทว่า Market Trend เป็นอะไร

UploadImage          ถามถึงประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานคืออะไร พี่เอม บอกว่า “ได้เยอะเลยค่ะ ทั้งในการเข้าหาคนอื่นก็คือการฝึกที่นีลเส็นไม่ใช่มีแค่คนไทย ยังมีคนต่างชาติเยอะมากแล้วก็ตัวเอมก็ชินกับบรรยากาศคนต่างชาติอยู่แล้วค่ะ ก็สามารถทำงานด้วยกันได้ดีขึ้น แล้วเมื่อที่ทำงานเขาใช้คำทางด้านการตลาดเป็นส่วนใหญ่ เราก็เข้าใจอยู่แล้วเพราะเรียนมาก่อน ทางบริษัทก็ให้งานเราเพิ่มขึ้น จนสุดท้ายทางบริษัทก็ถามเราว่า เมื่อ internship จบแล้วทำงานที่นี่ต่อเลยไหม ก็รู้สึกขอบคุณมากๆ ค่ะ”
         
          และการเรียนที่นี่น้องๆ จะได้รับการเตรียมพร้อมในการทำงานในสายธุรกิจด้วยการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศผ่านการเยี่ยมชมบริษัทต่างชาติ การรับฟังประสบการณ์จากวิทยากรรับเชิญ และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จผ่านคณาจารย์ที่มีประสบการณ์จริงจากภาคธุรกิจ ถือได้ว่าเป็นหลักสูตรที่พร้อมจะพาน้องๆ รุ่นใหม่ที่สนใจทำธุรกิจระหว่างประเทศ ประสบความสำเร็จในการเรียนและในธุรกิจของตนเองภายในอนาคต
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

International MBA (Asia Pacific Business) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเอเชียแปซิฟิก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...

English MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตร English MBA ภาคปกติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...

Accelerated MBA Program (AMBA) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Accelerated MBA Program (AMBA) เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ...