U-Review

"เรียนบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ นานาชาติ ที่ไม่น่ากลัว และอบอุ่น" รีวิวสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต

น้องๆ หลายคนมักกังวลว่าเมื่อเข้าไปเรียนหลักสูตรนานาชาติ ที่ต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด จะเรียนไม่รู้เรื่อง ด้วยข้อจำกัดด้านภาษา น้องๆ ลืมสิ่งเหล่านั้นไปได้เลยหากเข้ามาเรียนที่สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เพราะที่นี่จะตอนรับน้องๆ อย่างอบอุ่น และสร้างทักษะทุกอย่างที่จำเป็นให้น้องๆ เพื่อเอาชนะทุกอุปสรรคที่จะเข้ามาเมื่อเข้าสู่โลกการทำงาน
 การเรียนที่สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จะเริ่มด้วยการเรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อน เพื่อปรับพื้นฐาน ทั่งการทั้งการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน และที่พิเศษคือต้องเป็น Professional English ด้วย ฉะนั้นต่อให้เป็นคนที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษเลยก็สามารถเข้ามาเรียนที่นี่ได้ โดยไม่ต้องกลัวว่าจะเรียนไม่ได้ เพราะถ้าผ่านการเรียนที่นี่ไปรับรองว่าภาษาอังกฤษจะเป็นเลิศแน่นอน
 หลังจากนั้นจะเป็นการเรียนวิชาที่เป็นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น Management, Business, Marketing และ Finance และแน่นอนว่าจะเป็นวิชาเรียนที่อัปเดตให้เนื้อหาทันกับเทคโนโลยี และยุคสมัยใหม่ เป็นองค์ความรู้ใหม่ พอขึ้นปี 3 ปี 4 น้องๆ จะได้เรียนวิชาที่ยากขึ้น เช่น Digital Marketing เป็นต้น ในการเรียนทั้งหมดนี้น้องๆ จะได้เรียนเป็นภาษาอังกฤษ อาจารย์พูดคุยกับน้องๆ เป็นภาษาอังกฤษ เพราะในห้องเรียนจะมีเพื่อนๆ มาจากทั่วโลกทั้งจากญี่ปุ่น จีน เมียนมา อังกฤษ หรือเพื่อนจากยุโรปก็มี แต่หากน้องๆ ไม่เข้าใจตรงไหน สามารถคุยนอกรอบกับอาจารย์เป็นภาษาไทยได้เลย เรียนได้ว่านที่นี่จะดูแลน้องๆ อย่างอบอุ่น


 
นอกจากการเรียนแบบปกติแล้ว ที่นี่ยังมีการ workshop และยังพาน้องๆ ไปดูงานด้านการบริหารงานในองค์กรต่างๆ และมีโอกาสให้น้องๆ ไปเรียนรู้ในต่างประเทศ เรียกได้ว่าน้องจะต้องคิดเป็น และรู้กระบวนการทำงานทั้งหมดได้จากกิจกรรมและการเรียนต่างๆ ที่ทางสาขาจัดให้
 
ที่พิเศษคือมีการผลักดันน้องๆ ในด้านความสามารถพิเศษที่น้องๆมี หรือด้านที่น้องๆ สนใจ ให้น้องได้ทั้งเรียนหนังสือ และทำในสิ่งที่ตัวเองรักให้ควบคู่ไปกับด้านวิชาการ มีการสนับสนุนในการตั้งชมรม และถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนๆ ที่สนใจด้านเดียวกัน
 
ฉะนั้นเมื่อน้องๆ เข้ามาเรียนที่สาขานี้ น้องๆ ทิ้งความกังวล และความกลัวในข้อจำกัดด้านภาษาไปได้เลย เพราะที่นี่จะตอนรับน้องๆ อย่างอบอุ่น

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่สอนเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ ...

นิเทศศาสตร์ สาขาวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หากพูดถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลายคนต้องนึกถึงคณะนิเทศศาสตร์ ...

เภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรเภสัชฯ ...