U-Review

เรียน 2 ภาษาในบรรยากาศอินเตอร์ @แสตมฟอร์ด

 
UploadImage                ตราบใดที่รายได้หลักของประเทศไทยยังคงต้องพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก การติดต่อค้าขายกับนานาประเทศยังคงมีความสำคัญ การเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ และนักธุรกิจ ที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษก็มีความจำเป็น และสำคัญมากพอๆ กับการเรียนรู้วัฒนธรรมสากล เพื่อการติดต่อค้าขายกับผู้คนจากหลายชาติ หลายภาษาเช่นกัน

                วันนี้เราจะพาไปดูกันว่าการเรียนในหลักสูตร 2 ภาษาในมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดนั้น มีความแตกต่าง และความได้เปรียบจากการเรียนในหลักสูตรนานาชาติโดยปกติอย่างไร

UploadImage                เริ่มจากการมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าหลักสูตร 2 ภาษาเป็นการเรียนแบบไหน ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด จะเรียกหลักสูตรนี้ว่า Bilingual คือ การเรียนควบคู่กันไปทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งโดยปกติแล้วมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยนานาชาติแห่งอื่นจะเรียนควบคู่กันไปแบบนี้ตลอดการศึกษา แต่ที่นี้จะแตกต่าง และมีความพิเศษอยู่สักหน่อย

                อาจารย์ เมธี สุขสาร รองผู้อำนวยการหลักสูตรสองภาษา มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้เล่าถึงความแตกต่างของหลักสูตร 2 ภาษาของที่นี้ไว้ว่า การเรียนที่นี้จะแบ่งออกเป็น 3 เทอมต่อ 1 ปีการศึกษา ฉะนั้นนักศึกษาจึงเรียนแค่ 3 ปีการศึกษา กับอีก 2 เทอมก็สามารถจบการศึกษาได้แล้ว “เราจะเรียน 2 ภาษาแค่ 4 เทอมแรกของการเรียน แล้วจำนวนวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ” อาจารย์ เมธี กล่าว

                จากตรงนี้จะเห็นได้ว่าจุดแข็งของที่นี้จะเป็นการเรียนโดยการใช้ภาษาไทยก่อน แล้วค่อยๆ เรียนเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ได้เปรียบการเรียนในหลักสูตรอินเตอร์ ที่นักศึกษาจะต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษเลยตั้งแต่แรก และเกิดปัญหาที่นักศึกษาไม่สามารถเก็บรายละเอียดเนื้อหาที่เรียนได้อย่างครบถ้วน พลาดในสิ่งสำคัญบางอย่างที่อาจารย์ต้องการถ่ายทอดให้ ด้วยภาษาอังกฤษที่ยังไม่แข็งแรงพอของนักศึกษาเอง

                นอกจากนี้การเรียนการสอนของที่นี้ยังเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ อาจารย์จะมีบทบาทเป็นเพียงผู้ดำเนินการสอน แต่นักศึกษาเองจะเป็นผู้ขับเคลื่อนการเรียนการสอน และในทุกคาบเรียนนักศึกษาจะต้องได้ทำงานกลุ่ม พร้อมพรีเซนต์ผลงาน
 
UploadImage

                ทางมหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ดยังมีความร่วมมือกับบริษัทกว่า 100 แห่ง เช่น Thai Airway, Agoda เป็นต้น โดยให้บริษัทเหล่านี้มาให้โจทย์ทางธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาแก้ไขปัญหาที่เขาพบ และรวมไปถึงการไปฝึกงานที่บริษัทเหล่านี้ด้วย

                จุดเด่นของการเรียนที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดยังไม่หมดเท่านั้น ด้วยที่นี่มีนักศึกษาจากนานาประเทศมากกว่า 93 ประเทศ มีการนำเอาองค์ความรู้ วิธีการเรียน จากอาจารย์ที่มาจากหลายๆ ประเทศมาใช้ในการเรียนการสอน ทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างนักศึกษา และเอื้อต่อการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน สังคมในมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดจึงเป็นสังคมนานาชาติอย่างแท้จริง

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DEF) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ เหมาะสำหรับผู้บริหาร ...

หลักสูตรการบูรณาการด้านสื่อและกลยุทธ์ของสินค้า-บริการ (MAPS) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรที่จะช่วยกระตุ้นวิธีคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ ...

หลักสูตรพัฒนาพันธุกรรมทางความคิด เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ (DNA : Digital Network Advantage) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บริหารหลักสูตร โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ อาจารย์ประจำ ...