U-Review

"สร้างศิลปะให้มีชีวิต เพิ่มมูลค่า โลดแล่นในโลกดิจิทัล" รีวิวสาขาดิจิทัลอาร์ตส์ : U-Review


"ศิลปะ" ในยุคสมัยเดิม ถูกสร้างไว้บนแผ่นกระดาษหรือฝาผนังของสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น แต่สำหรับในโลกสมัยใหม่อย่างในปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าศิลปินสามารถสร้างสรรค์ศิลปะให้อยู่ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเข้าถึงและนำเสนอแก่ผู้คนได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยสื่อมัลติมีเดียที่หลากหลายรูปแบบ เช่น Digital Paint ประติมากรรม 3D ภาพเคลื่อนไหว ภาพถ่าย และศิลปะสื่อ กลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ศิลปินนำมาใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ตอบโจทย์และเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ 

 
และ สาขาดิจิทัลอาร์ตส์ คณะดิจิทัลมีเดีย ของมหาวิทยาศรีปทุม สาขาวิชาใหม่ที่เปิดมาได้กว่า 7 ปี อีกหนึ่งสาขาทางด้านศิลปะและเทคโนโลยีที่เหมาะสำหรับน้องๆ ผู้มีใจรักศิลปะและสนใจการทำงานในอนาคตที่ทุกอย่างล้วนก้าวไปตามโลกดิจิทัล สาขานี้จะเป็นพื้นที่ให้น้องๆ ได้ฝึกฝนทักษะและเก็บเกี่ยวความรู้ในสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรม หรือภาพเคลื่อนไหว ให้ออกมาโลดแล่นสู่สายตาของผู้คนด้วยสื่อดิจิทัล

 
UploadImage

" ปัจจุบันเศรษฐกิจดิจิทัล นำพาศิลปะให้ไปอยู่ในทุกอุตสาหกรรม โอกาสงานจึงไม่ใช่แค่ในประเทศเท่านั้น "
ดร. กมล จิราพงษ์
คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาศรีปทุม

 
น้องๆ ที่สนใจเข้ามาเรียนในสาขานี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานทางศิลปะมาก่อนหรือมีมากน้อยแค่ไหน เมื่อเข้ามาเรียนในชั้นปีที่ 1 จะได้รับการเรียนปรับพื้นฐานเหมือนกันทุกคน ทั้งในเรื่องการวาดเส้น โครงสร้าง น้ำหนัก แสงเงา องค์ประกอบศิลป์ ด้วยดินสอและสี และในเทอม 2 จะได้เรียนทฤษฏีสี คาแรคเตอร์ดีไซน์ ออกแบบจากโจทย์ สติ้กเกอร์ไลน์ มาสคอต และการปลูกฝังวิธีคิดให้ตอบโจทย์
 

จากนั้นน้องๆ ชั้นปีที่ 2 จะได้เริ่มเปลี่้ยนการวาดจากดินสอและกระดาษมาเป็นคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมในเรื่องการถ่ายภาพเพื่อฝึกวิธีการมอง องค์ประกอบ และการจัดวาง ในส่วนชั้นปีที่ 3 น้องๆ จะได้เริ่มลงมือทำภาพเคลื่อนไหว ภาพประกอบ และการปั้นโมเดล เหมือนเอาทฤษฎีที่ได้เรียนในปี 2 มาปรับใช้ และในชั้นปีที่ 4 จะให้โอกาสน้องๆ ได้ใช้องค์ความรู้ที่เรียนมาทั้งหมด นำเสนอโปรเจคและความสนใจ มีหลากหลาย เช่น โฟโตบุ้ค อีเเมกกาซีน

 
UploadImage

" ศิลปะ เดิมอาจอยู่แค่ในกระดาษ แต่ในโลกปัจจุบัน เราคือคนเนรมิตให้มันมีชีวิตสู่โลกดิจิทัลและสร้างมูลค่าได้ด้วย "
อาจารย์ วิชัย โยธาวงศ์ 
หัวหน้าสาขาดิจิทัลอาร์ตส์ มหาวิทยาศรีปทุม

 
โดยสรุป สาขาดิจิทัลอาร์ตส์ มีแกนหลักสำคัญคือ การวาดรูปแบบ Digital Paint การปั้นโมเดลแบบ 3 มิติ (3D Sculpture) การวาดภาพประกอบ (Illustration) ศิลปะภาพเคลื่อนไหว (Motion Arts) และการออกแบบConcept Art สำหรับเกมส์ เป็นทักษะสำคัญที่น้องๆ จะได้เรียนรู้เพื่อนนำไปใช้ประกอบอาชีพที่หลากหลายได้ในอนาคต อย่างเช่น นักวาดภาพประกอบ กราฟิกดีไซเนอร์ ศิลปินหรือนักออกแบบโมเดล 3มิติ สำหรับงานด้านเกม ภาพยนตร์ และแอนิเมชัน เป็นต้น

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Professional MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Professional MBA หรือหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณ...

Young Executive MBA (YMBA) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตภาคพิเศษ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ ...

R-MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Regular MBA Program คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ...