U-Review

"สร้างศิลปะให้มีชีวิต เพิ่มมูลค่า โลดแล่นในโลกดิจิทัล" รีวิวสาขาดิจิทัลอาร์ตส์ : U-Review


"ศิลปะ" ในยุคสมัยเดิม ถูกสร้างไว้บนแผ่นกระดาษหรือฝาผนังของสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น แต่สำหรับในโลกสมัยใหม่อย่างในปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าศิลปินสามารถสร้างสรรค์ศิลปะให้อยู่ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเข้าถึงและนำเสนอแก่ผู้คนได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยสื่อมัลติมีเดียที่หลากหลายรูปแบบ เช่น Digital Paint ประติมากรรม 3D ภาพเคลื่อนไหว ภาพถ่าย และศิลปะสื่อ กลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ศิลปินนำมาใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ตอบโจทย์และเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ 

 
และ สาขาดิจิทัลอาร์ตส์ คณะดิจิทัลมีเดีย ของมหาวิทยาศรีปทุม สาขาวิชาใหม่ที่เปิดมาได้กว่า 7 ปี อีกหนึ่งสาขาทางด้านศิลปะและเทคโนโลยีที่เหมาะสำหรับน้องๆ ผู้มีใจรักศิลปะและสนใจการทำงานในอนาคตที่ทุกอย่างล้วนก้าวไปตามโลกดิจิทัล สาขานี้จะเป็นพื้นที่ให้น้องๆ ได้ฝึกฝนทักษะและเก็บเกี่ยวความรู้ในสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรม หรือภาพเคลื่อนไหว ให้ออกมาโลดแล่นสู่สายตาของผู้คนด้วยสื่อดิจิทัล

 
UploadImage

" ปัจจุบันเศรษฐกิจดิจิทัล นำพาศิลปะให้ไปอยู่ในทุกอุตสาหกรรม โอกาสงานจึงไม่ใช่แค่ในประเทศเท่านั้น "
ดร. กมล จิราพงษ์
คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาศรีปทุม

 
น้องๆ ที่สนใจเข้ามาเรียนในสาขานี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานทางศิลปะมาก่อนหรือมีมากน้อยแค่ไหน เมื่อเข้ามาเรียนในชั้นปีที่ 1 จะได้รับการเรียนปรับพื้นฐานเหมือนกันทุกคน ทั้งในเรื่องการวาดเส้น โครงสร้าง น้ำหนัก แสงเงา องค์ประกอบศิลป์ ด้วยดินสอและสี และในเทอม 2 จะได้เรียนทฤษฏีสี คาแรคเตอร์ดีไซน์ ออกแบบจากโจทย์ สติ้กเกอร์ไลน์ มาสคอต และการปลูกฝังวิธีคิดให้ตอบโจทย์
 

จากนั้นน้องๆ ชั้นปีที่ 2 จะได้เริ่มเปลี่้ยนการวาดจากดินสอและกระดาษมาเป็นคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมในเรื่องการถ่ายภาพเพื่อฝึกวิธีการมอง องค์ประกอบ และการจัดวาง ในส่วนชั้นปีที่ 3 น้องๆ จะได้เริ่มลงมือทำภาพเคลื่อนไหว ภาพประกอบ และการปั้นโมเดล เหมือนเอาทฤษฎีที่ได้เรียนในปี 2 มาปรับใช้ และในชั้นปีที่ 4 จะให้โอกาสน้องๆ ได้ใช้องค์ความรู้ที่เรียนมาทั้งหมด นำเสนอโปรเจคและความสนใจ มีหลากหลาย เช่น โฟโตบุ้ค อีเเมกกาซีน

 
UploadImage

" ศิลปะ เดิมอาจอยู่แค่ในกระดาษ แต่ในโลกปัจจุบัน เราคือคนเนรมิตให้มันมีชีวิตสู่โลกดิจิทัลและสร้างมูลค่าได้ด้วย "
อาจารย์ วิชัย โยธาวงศ์ 
หัวหน้าสาขาดิจิทัลอาร์ตส์ มหาวิทยาศรีปทุม

 
โดยสรุป สาขาดิจิทัลอาร์ตส์ มีแกนหลักสำคัญคือ การวาดรูปแบบ Digital Paint การปั้นโมเดลแบบ 3 มิติ (3D Sculpture) การวาดภาพประกอบ (Illustration) ศิลปะภาพเคลื่อนไหว (Motion Arts) และการออกแบบConcept Art สำหรับเกมส์ เป็นทักษะสำคัญที่น้องๆ จะได้เรียนรู้เพื่อนนำไปใช้ประกอบอาชีพที่หลากหลายได้ในอนาคต อย่างเช่น นักวาดภาพประกอบ กราฟิกดีไซเนอร์ ศิลปินหรือนักออกแบบโมเดล 3มิติ สำหรับงานด้านเกม ภาพยนตร์ และแอนิเมชัน เป็นต้น

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บัญชี ธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ ...

เกษตร สาขาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เดิมคือเคหเศรษฐศาสตร์ สังกัดอยู่ในคณะเกษตร ...

ทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยกว่า 100 แห่ง ทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ...