U-Review

“หลักสูตรโทรคมนาคม กระแสนวัตกรรมกับยุคแห่งการสื่อสาร” รีวิวสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม : U-Review

วิศวกรรมโทรคมนาคม เป็น ศาสตร์ของการสื่อสารทางไกล อาศัยความรู้จากหลายวิชาด้วยกัน เช่น ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแสง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษาเรื่อง สัญญาณ การส่งข้อมูล การรับข้อมูล การวิเคราะห์สัญญาณต่างๆ รวมถึงการพัฒนาระบบโทรคมนาคมขึ้นไปด้วย
 


หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม ในชั้นปี 1 เป็นการปูพึ้นฐานทางวิศวกรรม อย่าง Material Drawing เมื่อขึ้นปี 2 จะเริ่มเจาะลึกวิชาที่จำเป็นสำหรับโทรคมนาคม คือ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และ น้องๆ จะได้ทำแล็ปเหล่านี้จนสามารถเข้าใจระบบของฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ การเขียนโค้ดโปรแกรม
 
พอมาปี 3 จะเน้นด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นหลัก น้องๆ จะได้นำพื้นฐานที่ได้เรียนมาทำแล็ปการสื่อสาร เช่น ในแล็ปดาวเทียม อาจารย์จะดึงสัญญาณจากดาวเทียมลงมาจริงๆ เพื่อให้น้องๆ วัดสัญญาณดาวเทียม วิเคราะห์สัญญาณานต่างๆ เป็นต้น เมื่อจบปี 3 ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนจะมีการฝึกงาน เพื่อศึกษา แก้ปัญหาในการทำงานจริง และมองเห็นภาพการทำงานด้านโทรคมนาคม จบจากฝึกงานขึ้นปี 4 เป็นปีที่จะได้ทำโปรเจคจบ โดยทางสาขาได้สนับสนุนเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้โปรเจคน้องๆ สามารถทำโปรเจคทางโทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

โอกาสการทำงานด้านโทรคมนาคม สามารถทำงานเป็นวิศวกรโทรคมนาคมในบริษัทเครื่อข่ายโทรคมนาคม อย่าง AIS TRUE DTAC ฯลฯ นอกจากนี้ยังทำงานในองค์กรต่างๆ ที่จำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางโทรคมนาคม เช่น บริษัทผลิตเครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ สถานีโทรทัศน์ บริษัทด้านอินเทอร์เน็ต บริษัทผลิตรถยนต์ รถไฟ เป็นต้น
 


ด้านการรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ TCAS ในรอบที่น่าสนใจที่สุดคือรอบ Portfolio ซึ่งหากน้องๆ อยากให้ประวัติน่าสนใจกว่าคนอื่นละก็ แนะนำให้สร้างผลงานที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคม เช่น แข่งขันเขียนโปรแกรมต่างๆ แข่งขันหุ่นยนต์โรบอท หรือมีผลงานที่เกี่ยวข้อง เท่านี้น้องๆ ก็จะมี Portfolio ที่โดดเด่นกว่าใครหลายๆ คนได้แล้ว

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อเป็นการเปิดกว้างทางวิชาการและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านของการบริหารธุรกิจระดับมหาบัณฑิต ...

เทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

"หมอแลป" หรือชื่อที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการว่า ...

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการประกันภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดมาตั้งแต่ปี ...