U-Review

“โอกาสของงานดีไซน์ เมื่อธุรกิจ Need งานออกแบบ” รีวิวกลุ่มสาขาวิชาทางการออกแบบ : U-Review

เมื่อพูดถึงการออกแบบแล้ว น้องๆ หลายคนอาจนึกถึง ดีไซน์เนอร์ออกแบบสื้อผ้า สถาปนิกออกแบบบ้าน แค่นั้น แต่น้องๆ รู้หรือไม่ งานออกแบบนั้นอยู่ใกล้ตัวเรามาก อย่างเช่น ขวดน้ำ แก้วน้ำ โต๊ะ เก้าอี้ ป้ายสินค้า เป็นต้น ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ หรือแม้กระทั้ง ตัวหนังสือล้วนออกแบบโดยนักแบบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นงานศิลป์ประยุกต์ งานจิวเวลรี่ และสินค้าต่างๆจากโรงงาน ล้วนทีมออกแบบทั้งสิ้น ปัจจุบันนี้ธุรกิจเกือบทุกแขนงล้วนต้องการนักออกแบบ ดังนั้น เมื่อน้องๆ เรียนการออกแบบแล้ว มีงานหลากหลายรอน้องอยู่แน่นอน
สาขาการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นอีกสาขาหนึ่งที่เปิดมาแล้วเกือบ 30 ปี สาขานี้ จะเน้นความคิดสร้างสรรค์ และการลงมือทำจริง น้องๆ สามารถครีเอทผลงานได้เต็มที่เลยสำหรับที่นี้ และสาขาการออกแบบนี้ยังมีสาขาวิชาย่อยๆ ให้น้องๆ เลือกเรียนด้วย เช่น สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาออกแบบตกแต่งถายใน สาขาวิชากราฟฟิคมัลติมีเดีย และสาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น นอกจากนี้ น้องๆ ยังสามารถเลือกเรียนสาขาอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยได้อย่างอิสระ เพราะระบบค่าเทอมที่นี่เป็นแบบเหมาจ่าย ข้อดีคือ น้องๆ สามารถลงเรียนสาขาที่ชอบได้ แม้วิชานั้นจะต่างสาขา ต่างคณะกันก็ตาม ส่งผลให้น้องๆ สามารถจับความรู้วิชาต่างๆ มาคลุกรวมกันเป็นแบบความรู้ใหม่ได้ นอกจากนี้ ที่นี่ยังปลูกฝังการประกอบอาชีพอิสระด้วย เพื่อน้องๆ สามารถนำไปต่อยอดในการรับงานเสริม ฟรีแลนซ์ หรือการสร้างธุรกิจส่วนตัว 
ข่าวดี!! มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา มีทุนสำหรับน้องๆ หลายทุนด้วยกัน เช่น ทุนเพชรสุนันทา จะมอบให้น้องเรียนฟรีตั้งแต่ปี 1 ถึง ปี 4 เลย ทุนกู้ยืม และทุนจากผู้มีอุปการคุณภายนอก เช่น บริษัทเอสบี เฟอร์นิเจอร์ บริษัท โมเดิร์นฟอร์ม เป็นต้น นอกจากนี้ แต่ละสาขาการออกแบบได้ทำ MOU ร่วมกับบริษัทต่างๆ เพื่อส่งน้องๆไปศึกษางานจริง รับประสบการณ์การทำงานจริง น้องๆ จะเห็นได้ว่า สายงานนี้นอกจากจะมีงานหลากหลายรองรับอยู่แล้ว ยังมีบริษัทชั้นนำของประเทศคอยให้ทุน และสนับสนุนสาขาการออกแบบนี้อยู่ หากน้องๆ จบการออกแบบที่นี่ รับรองว่าโปรไฟล์น้องต้องแพรวพราวแน่นอน

 

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

M.Sc. (Insurance) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย ของที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...

M.A. (Hospitality Industry and Tourism Management) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ...

M.Eng. (Engineering Technology) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม ...