U-Review

“เรียนบัญชีอย่างไรให้เป็นนักบัญชีระดับสากล” รีวิววิชาการบัญชี : U-Review

สาขาการบัญชี เป็นอีกสาขาหนึ่งที่เป็นที่นิยมมาก เพราะเป็นสาขาที่ตลาดต้องการสูง หน่วยงานหรือธุรกิจทุกแห่งล้วนต้องการนักการบัญชีทั้งสิ้น น้องๆ ลองมาดูกันว่า สาขาการบัญชีที่แสตมฟอร์ดมีอะไรน่าสนใจบ้าง
 
ที่หลักสูตรของการบัญชี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ในปีแรกน้องจะได้เรียนวิชาทั่วไปเพื่อเป็นพื้นฐานกันก่อน จากนั้นในชั้นปีที่ 2 น้องจะได้เรียนบัญชีควบคู่ไปกับวิชาพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็น จนถึงปลายปีที่ 3 น้องจะได้ทำโปรเจคควบคู่กับการฝึกงานร่วมกับองค์กร วิชาหลักๆ ที่น้องๆ จะได้เรียน คือ การบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร และระบบการจัดการข้อมูลบัญชี ซึ่งหลักสูตรนี้มีขอบข่ายไปตามความต้องการของตลาด จึงทำให้น้องๆ สามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน นอกจากนี้แสตมฟอร์ดยังสนับสนุนด้านซอร์ฟแวร์การจัดการทางบัญชีด้วย เพื่อน้องๆ ได้มีทักษะความสามารถด้าน IT ในการนำไปใช้ และเป็นการจัดการบัญชียุคไอทีที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
สาขาวิชาการจัดการบัญชี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้มีความร่วมมือกับบริษัทและมหาวิทยาลัยมากมาย ซึ่งส่งผลให้น้องๆ มีทางเลือกมากขึ้นในการทำโปรเจคการฝึกงานกับองค์กรต่างๆ เช่น Bangkok Flight Service และ SAP เป็นต้น
 
ด้านพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยนั้น ได้แก่ University of the West of England ในเมืองบริสทอล ประเทศอังกฤษ และ University of Northampton ในประเทศอังกฤษ ความร่วมมือนี้จะทำให้น้องๆ สามารถได้รับปริญญา 2 ใบ โดยเดินทางไปเรียนที่อังกฤษระยะเวลา 1 ปี จะได้รับปริญญา 1 ใบ และรับปริญญาของมหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ดอีก 1 ใบนั่นเอง
 
นอกจากนี้ยังร่วมมือกับ ACCA ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการบัญชีที่ได้รับการรับรอง และ CIMA สถาบันรับรองนักบัญชีบริหาร ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการบัญชีที่มีชื่อเสียงระดับโลก นั่นส่งผลให้น้องๆ จะได้รับข้อยกเว้นไม่ต้องเข้าสอบในบางวิชาได้ เนื่องจากน้องๆ ได้เรียนหลักสูตรการบัญชีของแสตมฟอร์ด ทำให้น้องๆสามารถได้รับสิทธิพิเศษในหน่วยงานระดับโลก 
โอกาสด้านการทำงานของสายการบัญชีนั้นถือว่ามีสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในประเทศไทย เอเชีย ยุโรป และอเมริกา นั่นเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจโลกกำลังพัฒนาขึ้น ทำให้อาชีพนักงานบัญชีเป็นที่ต้องการมากขึ้น เช่น นักบัญชีการเงิน ทำหน้าที่ตรวจสอบ และเตรียมทำงบการเงิน หรือนักสอบบัญชีที่ทำงานตรวจสอบรายงานบัญชีการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้น้องๆ ยังสามารถพัฒนาไปสู่อาชีพนักตรวจสอบทุจริตทางบัญชีได้อีกด้วย ถือเป็นสาขาใหม่ที่อัพเกรดจากนักบัญชีอีกระดับ แต่ที่แสตมฟอร์ดได้เตรียมความพร้อมให้น้องๆ ได้มีทักษะในการทำงานสายนี้ไว้แล้ว

  

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

M.A. (Development Social Sciences) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนสังคมศาส...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธานี

จากความต้องการของผู้บริการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ...

M.S. (Watershed and Forest Environmental Management) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม ...