U-Review

“เรียนบัญชีอย่างไรให้เป็นนักบัญชีระดับสากล” รีวิววิชาการบัญชี : U-Review

สาขาการบัญชี เป็นอีกสาขาหนึ่งที่เป็นที่นิยมมาก เพราะเป็นสาขาที่ตลาดต้องการสูง หน่วยงานหรือธุรกิจทุกแห่งล้วนต้องการนักการบัญชีทั้งสิ้น น้องๆ ลองมาดูกันว่า สาขาการบัญชีที่แสตมฟอร์ดมีอะไรน่าสนใจบ้าง
 
ที่หลักสูตรของการบัญชี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ในปีแรกน้องจะได้เรียนวิชาทั่วไปเพื่อเป็นพื้นฐานกันก่อน จากนั้นในชั้นปีที่ 2 น้องจะได้เรียนบัญชีควบคู่ไปกับวิชาพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็น จนถึงปลายปีที่ 3 น้องจะได้ทำโปรเจคควบคู่กับการฝึกงานร่วมกับองค์กร วิชาหลักๆ ที่น้องๆ จะได้เรียน คือ การบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร และระบบการจัดการข้อมูลบัญชี ซึ่งหลักสูตรนี้มีขอบข่ายไปตามความต้องการของตลาด จึงทำให้น้องๆ สามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน นอกจากนี้แสตมฟอร์ดยังสนับสนุนด้านซอร์ฟแวร์การจัดการทางบัญชีด้วย เพื่อน้องๆ ได้มีทักษะความสามารถด้าน IT ในการนำไปใช้ และเป็นการจัดการบัญชียุคไอทีที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
สาขาวิชาการจัดการบัญชี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้มีความร่วมมือกับบริษัทและมหาวิทยาลัยมากมาย ซึ่งส่งผลให้น้องๆ มีทางเลือกมากขึ้นในการทำโปรเจคการฝึกงานกับองค์กรต่างๆ เช่น Bangkok Flight Service และ SAP เป็นต้น
 
ด้านพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยนั้น ได้แก่ University of the West of England ในเมืองบริสทอล ประเทศอังกฤษ และ University of Northampton ในประเทศอังกฤษ ความร่วมมือนี้จะทำให้น้องๆ สามารถได้รับปริญญา 2 ใบ โดยเดินทางไปเรียนที่อังกฤษระยะเวลา 1 ปี จะได้รับปริญญา 1 ใบ และรับปริญญาของมหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ดอีก 1 ใบนั่นเอง
 
นอกจากนี้ยังร่วมมือกับ ACCA ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการบัญชีที่ได้รับการรับรอง และ CIMA สถาบันรับรองนักบัญชีบริหาร ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการบัญชีที่มีชื่อเสียงระดับโลก นั่นส่งผลให้น้องๆ จะได้รับข้อยกเว้นไม่ต้องเข้าสอบในบางวิชาได้ เนื่องจากน้องๆ ได้เรียนหลักสูตรการบัญชีของแสตมฟอร์ด ทำให้น้องๆสามารถได้รับสิทธิพิเศษในหน่วยงานระดับโลก 
โอกาสด้านการทำงานของสายการบัญชีนั้นถือว่ามีสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในประเทศไทย เอเชีย ยุโรป และอเมริกา นั่นเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจโลกกำลังพัฒนาขึ้น ทำให้อาชีพนักงานบัญชีเป็นที่ต้องการมากขึ้น เช่น นักบัญชีการเงิน ทำหน้าที่ตรวจสอบ และเตรียมทำงบการเงิน หรือนักสอบบัญชีที่ทำงานตรวจสอบรายงานบัญชีการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้น้องๆ ยังสามารถพัฒนาไปสู่อาชีพนักตรวจสอบทุจริตทางบัญชีได้อีกด้วย ถือเป็นสาขาใหม่ที่อัพเกรดจากนักบัญชีอีกระดับ แต่ที่แสตมฟอร์ดได้เตรียมความพร้อมให้น้องๆ ได้มีทักษะในการทำงานสายนี้ไว้แล้ว

  

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จากการเปลี่ยนแปลงไปในการทำการตลาดแบบดั้งเดิมสู่ยุคของการตลาดดิจิทัล ...

สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ตลาดธุรกิจที่สำคัญอย่างประเทศจีนมีแนวโน้วการขยายตัวที่สูงขึ้นและต่อเนื่อง ...

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ให้ความรู้ความสามารถแก่ผู้เรียน ...