U-Review

“ทันตสาธารณสุข หรือ นักทันตกรรมเชิงรุก” รีวิวสาขาวิชาทันตสาธารณสุข : U – REVIEW

ทันตสาธารณสุข หรือ ทันตาภิบาล ทำหน้าที่ส่งเสริมป้องกัน รักษาทันตกรรม หรือ สุขภาพช่องปาก เช่น การอุดฟัน ขูดหินปูน หรือถอนฟันเคสในปกติ นอกจากนี้จะได้ทำปฏิบัติการเชิงรุกหรือลงพื้นที่ในชุมชนต่างๆด้วย น้องๆหลายคนอาจเคยเห็นพี่ๆทันตสาธารณสุขกันมาแล้วก็ได้ ลองมาดูกันว่าหลักสูตรทันตาภิบาลมีสูตรแบบไหนกัน 
 หลักสูตรของทันตสาธารณสุข เป็นหลักสูตรปริญาตรี ใช้เวลา 4 ปีในการเรียน น้องๆจะได้เรียนตั้งแต่พื้นฐานไปขึ้นไป จนสามารถทำการตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน หรือถอนฟันเคสปกติได้ โดยน้องๆจะได้เริ่มฝึกขูดหินปูน กรอฟัน ถอนฟัน อุดฟันกับหุ่นหรือแบบจำลองก่อน พอเริ่มชำนาญแล้ว ในชั้นปีที่ 3 น้องๆ จะได้ลงมือรักษาคนไช้จริงๆ โดยทางวิทยาลัยจะประสานกับชุมชน เช่น โรงเรียนต่างๆ เข้ามารักษาในคลีนิคของวิทยาลัย โดยน้องๆจะได้ทำการรักษาคนไข้โดยมีอาจารย์ควมคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เมื่อน้องๆเริ่มมีประสบการณ์แล้ว ในชั้นปี 4 เทอม2 น้องๆ จะได้ออกไปฝึกงานกับโรงพยาบาลเพื่อพบประสบการณ์การทำงานจริงน้องๆอาจสงสัยว่าทันแพทย์กับทันตสาธารณสุขต่างกันยังไง พูดได้ว่าทันตสาธารณสุขจะทำงานทันตกรรมในเชิงส่งเสริมป้องกันในชุมชน ซึ่งสามารถทำการรักษาเบื้องต้นให้กับคนในชุมชนได้ โดยการทำงานจะเป็นการทำงานในเชิงรุก หรือการลงพื้นที่รักษา แต่ทันตแพทย์นั้นจะเป็นการทำงานในเชิงรับมากกว่า และทันตแพทย์จะสามารถทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การรักษารากฟัน การทำฟันปลอม เป็นต้น
น้องๆ ที่สนใจงานสาธารณสุขที่เกี่ยวกับช่องปาก การทำงานเชิงรุกแล้วละก็ สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี สถาบันพระบรมราชชนก ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคน และจะทำให้น้องๆ ได้เป็น ทันตสาธารณสุข หรือ ทันตาภิบาล ที่มีคุณภาพ จบไปพร้อมประสบการณ์ที่สามารถทำงานได้จริง และที่สำคัญโอกาสการทำงานของตำแหน่งทันตสาธารณสุขนั้นยังเป็นที่ต้องการอยู่มากเช่นกัน

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

X-MBA (Business Administration) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ...

MBA IT-Smart (Marketing) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตทัดเทียมกับนานาประเทศ ...

Y-MBA (Business Administration) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การประกอบธุรกิจและการลงทุนในด้านอุตสาหกรรม การส่งออก ...