U-Review

สาขาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ สรรสร้างสู่อนาคต

 
UploadImage                ในทุกวันนี้สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของเรา เรารับสื่อจากช่องทางออนไลน์ และสื่อใหม่มากกว่าทางอื่นๆ และหากเทียบกันแล้วระหว่างเนื้อหาที่เป็นตัวอักษรล้วนๆ กับเนื้อหาที่มีภาพเป็นส่วนประกอบ แน่นอนว่าเรามักจะให้ความสนใจกับเนื้อหาที่มีภาพเป็นส่วนประกอบมากกว่า บางครั้งเราไม่สนใจด้วยซ้ำว่าข้อความประกอบนั้นบอกอะไร เราสนเพียงแค่ว่าภาพพูดอะไร การผลิตและออกแบบสื่อเหล่านี้จึงมีความสำคัญอย่างมากในการทำสื่อเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเพื่อการสื่อสารไปยังผู้รับสาร องค์กรธุรกิจและบริษัทจำนวนมากจึงมีความต้องการอย่างมากที่จะหาบุคลากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในด้านการทำวีดีโอ การออกแบบสื่อ การออกแบบกราฟฟิก ตลอดจนการทำงานอนิเมชั่นเข้ามาร่วมงาน
 
UploadImage                วงการสื่อในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปมากหากเทียบกับอดีต โดยเฉพาะเมื่อมีการนำระบบ 3G 4G และทีวีดิจิตอล เข้ามาใช้ สื่อและเทคโนโลยีจึงก้าวไปอย่างรวดเร็ว และยิ่งเมื่อมี อินเตอร์แรคทีฟ หรือสื่อรูปแบบใหม่ที่โต้ตอบกับมนุษย์ได้เข้ามาใช้ ซึ่งในช่วง 4 – 5 ปีที่ผ่านมาได้รับความนิยมมาก และเริ่มเข้ามาเป็นส่วยหนึ่งของชีวิตเรามากขึ้น เรียกว่าเดินไปทางไหน หยิบจับอะไรก็เป็น อินเตอร์แรคทีฟ ไปเสียหมด ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน ไปจนถึงประตูของร้ายสะดวกซื้อที่เปิดปิดได้เองเมื่อเราเข้าใกล้ จึงเป็นโอกาสที่ดีของสาขาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ที่จะผลิตบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้ออกไปเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสู่อนาคต ที่สื่อและเทคโนโลยีจะกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวัน
 
 UploadImage               เมื่อเข้ามาเรียนในสาขาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์สิ่งที่น้องๆ จะได้ทำเป็นอันดับแรกเลยก็คือการปรับพื้นฐาน อาจารย์ พูนลาภ ตั้งอาสนะวิทย์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์บอกกับเราว่าส่วนนี้จะเป็นการปูพื้นฐานเรื่องการออกแบบ ศิลปะ ด้านโปรแกรมมิ่ง โค้ชชิ่ง และเทคโนโลยีให้นักศึกษา เมื่อเข้าสู่ชั้นปีที่ 2 จะเป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อสื่ออินเตอร์แรคทีฟ และการออกแบบเพื่องานอีเว้น เป็นต้น พอนักศึกษาเข้าสู่การเรียนการสอนในชั้นปีที่ 3 จะเป็นการฝึกทำโปรเจค การบริหารงาน และการออกไปทำงานภาคสนาม เพื่อให้เข้าใจว่าเมื่อเราต้องทำโปรเจคชิ้นหนึ่ง เราจะต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง เราจะต้องบริหารคนอย่างไร บริหารเงินอย่างไร และบริหารเวลาอย่างไรให้งานออกมามีคุณภาพมากที่สุด จนกระทั้งนักศึกษาเข้าสู่ชั้นปีที่ 4 จะมีการทำปริญญานิพนธ์ และการฝึกงานตามบริษัทต่างๆ นอกจากนี้ทางสาขายังมีความร่วมมือกับ Thai Animation&Computer Graphids Association (TACGA) ที่จะส่งนักศึกษาไปดูงานและหาประสบการณ์ในทุกๆ ปีอีกด้วย

UploadImage
                นักศึกษาที่จบจากสาขาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์นั้นมีโอกาสที่จะหางาน และเลือกอาชีพได้อย่างหลากหลายทีเดียว โดยเฉพาะในบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่ทำสื่ออินเตอร์แรคทีฟ นักออกแบบ โปรแกรมเมอร์ หรือแม้แต่การทำงานสื่ออนิเมชั่น สำหรับเงินเดือนของตำแหน่งเหล่านี้ของผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี อาจารย์ พูนลาภ บอกกับเราว่าอยู่ที่เกือบ 2 หมื่นบาทเลยทีเดียว ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทที่เข้าทำงาน และฝีมือการทำงานด้วย
 

                หากน้องๆ รู้ตัวแล้วละก็ว่าเป็นคนที่มีความสนใจในเทคโนโลยี ชอบศิลปะ การออกแบบ และต้องการเรียนในสาขาที่เน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ สาขาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต รอต้อนรับน้องๆ อยู่ เป็นโอกาสดีของน้องๆ ที่จะได้มีอีกหนึ่งทางเลือกของการเรียนในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในด้านเทคโนโลยี สื่อ และการออกแบบ ที่จะเป็นรากฐาน เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ตราบที่เทคโนโลยียังคงไม่หยุดยั้งการพัฒนา
 

คะแนน U–Review Score
คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

“ รักสัตว์ อยากเป็นสัตวแพทย์ ” ถ้าน้องๆ ...

สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพื่อรองรับความต้องการสัตวแพทย์ที่เพิ่มขึ้นของประเทศ ...

สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ...