U-Review

“วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเป็น รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ : U-Review

ในสนามรบทางธุรกิจ กลยุทธ์ทางการค้าต่างๆ มักถูกนำมาใช้เพื่อเอาชนะคู่แข่งทางธุรกิจเสมอ แต่กลยุทธ์เหล่านั้นจะไม่มีประโยชน์ ไม่มีความหมายใดๆ เลย หากใช้ผิดที่ ผิดเวลา ขาดการวางแผน และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี นักเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่จึงจำต้องทำหน้าที่เป็นคนวิเคราะห์ข้อมูลทางการค้า ข้อมูลทางธุรกิจ ทั้งที่รวบรวมมาได้จากคู่แข่ง ลูกค้า และตัวเราเองด้วย เพื่อสร้างโอกาสที่จะนำธุรกิจไปสู่ชัยชนะ“การจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ อาวุธสำคัญคือข้อมูล และการวิเคราะห์คู่แข่ง”
ผศ.ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
 

ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถทำได้อย่างง่ายดาย สิ่งสำคัญในการทำธุรกิจในปัจจุบันจึงไม่ใช้แค่การนำข้อมูลที่ได้มาใช้เท่านั้น นักเศรษฐศาสตร์ และเจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลในมือให้เกิดประโยชน์ สามารถทำการตลาดได้ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ทั้งนักเศรษฐศาสตร์เองยังมีความได้เปรียบทางด้านการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบนโยบาลของภาครัฐ ไปจนถึงโครงสร้างการตลาด และโครงสร้างเศรษฐกิจ


 

สำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ เมื่อเข้ามาเรียนในปีแรก น้องๆ จะได้เริ่มต้นการเรียนด้วยการปรับพื้นฐาน เพราะวิชาเศรษฐศาสตร์ ไม่ใช้ศาสตร์ที่เราจะได้เรียนกันตรงๆ ในตลอดระยะเวลาของการเรียนประถม หรือมัธยมที่ผ่านมา แต่เป็นศาสตร์ที่จำเป็นต้องประยุคเอาความรู้ด้านต่างๆ มาใช้ กระทั้งปี 2 จะเริ่มเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ และค่อยๆ เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ในชั้นปีที่ 3 น้องๆ จะได้รับโครงงานให้สร้างธุรกิจจำลองเป็นของตนเอง เพื่อเรียนรู้ว่าการทำธุรกิจจริงต้องวิเคราะห์ข้อมูลส่วนไหน อย่างไรบ้าง และได้ออกไปทำงานจริงๆ กับภาคธุรกิจในปีสุดท้าย
 

ด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มีข้อเท็จจริง ตรรกะ (Logic) เป็นของตนเอง การเรียนในด้านเศรษฐศาสตร์ จึงมีภาพรวมที่เป็นการเรียนเกี่ยวกับการเลือก ภายใต้ข้อจำกัด แต่จะเลือกอย่างไรให้ตนเอง และสังคม ได้รับประโยชน์สูงสุด นั้นคือแนวทางของเศรษฐศาสตร์ ฉะนั้นเมื่อน้องๆ จบเศรษฐศาสตร์จึงสามารถทำงานได้ในเกือบทุกสาขา วิชาชีพ ส่วนประเด็นที่หลายคนเกรงว่าหุ่นยนตร์ และเทคโนโลยีสมองกล จะเริ่มเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ทั้งหมด ต่อให้แม้เทคโนโลยีจะเริ่มเข้ามาแทนที่แรงงานในหลายๆ ตำแหน่ง แต่สิ่งที่หุ่นยนตร์ยังไม่สามารถก้าวข้ามมนุษย์ได้คือการวิเคราะห์ คนเรายังคงต้องเป็นผู้ควบคุม และป้อนผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนให้หุ่นยนต์อยู่ดี“ถ้าน้องๆ คิดว่ามันยาก ก็ต้องพยายาม ต้องตั้งใจทำให้สำเร็จ”
ผศ.ไพรินทร์ ชลไพศาล
หัวหน้าหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
 

น้องๆ หลายคนอาจกังวลเรื่องการเรียน แน่นอนว่าคณิตศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญต่อการเรียนเศรษฐศาสตร์ แต่ไม่ได้หมายความว่าการเรียนเศรษฐศาสตร์ต้องถอดสมการแบบตีลังกากลับหน้าหลัง การเรียนเชิงประยุกต์แบบวิชาเศรษฐศาสตร์จะเน้นการนำไปใช้มากกว่าทฤษฎี นักเศรษฐศาสตร์ที่จะรบชนะในทุกสนามจึงต้องดึงข้อมูลมาใช้ให้มีประสิทธิภาพ ใช้ให้เป็น ดึงเอาศักยภาพของข้อมูลมาใช้ให้ได้ ต้องรู้ว่าจะเลือกทำอย่างไรภายใต้ข้อจำกัด ทั้งที่เกิดจากนโยบายรัฐ และที่เกิดจากทุน


  

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นระยะเวลากว่า 50 ปี ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ...

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...