U-Review

“สร้างอนาคต สร้างโอกาสทำงานต่างแดน จากการเรียนอินเตอร์” รีวิวสาขา BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION : U-Review

 
ไม่ว่าใครต่างก็ฝันถึงอนาคตที่ดี อยากมีงานดีๆ ให้ทำ อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง อยากมีโอกาสท่องเที่ยวในต่างประเทศ และกุญแจสำคัญที่จะทำให้ความฝันเหล่านี้เกิดขึ้นได้จริง นั้นคือความรู้เรื่องภาษา ความสามารถด้านภาษาจะเป็นเหมือนใบเบิกทางให้น้องๆ สามารถทำได้อย่างที่ฝัน เพราะต่อให้มีความสามารถมากเพียงใด แต่หากติดอุปสรรคเรื่องภาษา น้องๆ ก็จะไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างที่ใจคิด การเรียนในสาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติจึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญ และเป็นก้าวที่จะทำให้น้องๆ เดินบนเส้นทางฝันได้อย่างมั่นคง
 

“เราสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าถึงสื่อการสอนออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน”
อาจารย์ Stephen Cannell
ผู้ดูแลหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
 
สำหรับน้องๆ ที่ยังไม่มั่นใจว่า ภาษาอังกฤษของตัวเองนั้นแข็งแรงพอจะเรียนในหลักสูตรนานาชาติหรือไม่ สาขา BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีโปรแกรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ “Intensive Academic English” ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อสนับสนุนให้น้องๆ ทุกคนมีโอกาสในการพัฒนาภาษาอังกฤษเท่าๆ กัน ก่อนจะเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ ที่ต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
 
จุดเด่นของสาขามีนักศึกษาต่างชาติอยู่เกิน 50% ที่มาจาก 15 ประเทศทั่วโลก และมีนักศึกษาที่มาจากมหาวิทยาลัยที่เป็น Partner กัน ทั้งฝรั่งเศส, สวีเดน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ และไต้หวัน ที่มาแลกเปลี่ยนกับที่สาขาทุกๆ เทอม และอย่างที่เราได้บอกไปแล้วว่าก่อนเข้าเรียนน้องๆ ที่ยังไม่มั่นใจเรื่องภาษาจะได้เรียบปรับพื้นฐานก่อนกับอาจารย์ชาวอังกฤษก่อนด้วย

 
 
“โอกาสงานจะหลากหลายมากขึ้น เพราะมีความสามารถทั้งทางธุรกิจ และวิชาเฉพาะ”
ดร.ศยามล นองบุญนาค
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 
ในการเรียนการสอนของสาขา นอกจากน้องๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจแล้ว น้องๆ ยังจะได้เลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองสนใจด้วย เช่น International Business, Logistic and Supply Chain Management และ Marketing in Digital Era เป็นต้น เป็นการขยายสายงานในอนาคตให้น้องๆ ทำให้น้องๆ มีทักษะทั้งด้านการบริหารธุรกิจ และทักษะตามที่น้องๆ เลือกเรียนด้วย จนกระทั้งปี 3 น้องๆ จะมีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยน ได้ไปเรียนในต่างประเทศนาน 1 เทอม หรือ 1 ปี ทั้งในฝรั่งเศส, สวีเดน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ และไต้หวัน โดยเฉพาะเมื่อน้องๆ เลือกไปเรียนที่ฝรั่งเศส 1 ปี แล้วเรียนผ่านทุกตัว น้องๆ จะได้ปริญญาสองใบ ทั้งจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และจากมหาวิทยาลัยที่น้องๆ ไปเรียนในฝรั่งเศส
 
สำหรับน้องๆ ที่จบจากสาขานี้ไปแล้ว น้องๆ จะมีโอกาสทำงานทั้งในหน่วยงานธุรกิจนานาชาติในไทย หรือแม้แต่การทำงานในต่างประเทศ ทั้งองค์กรเอกชน องกรรัฐ และสถานทูต การเรียนในสาขา BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงเป็นเหมือนกุญแจเล็กๆ ที่จะเปิดประตูสู้ความฝัน สร้างอนาคต สร้างโอกาสทำงานต่างแดน จากการเรียนอินเตอร์
 
 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในโลกของธุรกิจ นอกจากจะมีการแข่งขันทางด้านการตลาดแล้ว ...

เภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยสยาม

คณะเภสัชศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งคณะที่ได้รับความนิยมจากน้องๆ ...

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ทุกองค์กรจำเป็นต้องมีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การที่มีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่เข็มแข็ง ...