U-Review

"เก่งไอทีเล่นหุ้นเป็น เห็นอนาคตที่ไกลกว่า" รีวิวสาขาสารสนเทศการลงทุน : U-Review


              ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวมเร็ว เศรษฐกิจเติบโตได้ด้วยการลงทุน การเล่นหุ้นเองก็แสนง่ายดายด้วยปลายนิ้วจิ้ม เป็นยุคที่กระแสของหุ้นคือกระแสของโลก และมันคงดีไม่น้อยหากเราจะสามารถวิเคราะห์กระแสงของหุ้นได้ เพื่อพาเราก้าวข้ามวิกฤติ มองหาโอกาส และสร้างอนาคตในการลงทุน
UploadImage                หากน้องๆ มีจุดมุ่งหมายในอนาคตที่จะทำงานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการลงทุนและสามารถเอาชนะคู่แข่งในการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นทุกวัน เราคิดว่าสาขาสารสนเทศการลงทุนถือเป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียว นั้นเพราะสาขานี้จะสอนน้องๆให้สามารถเข้าใจสารสนเทศที่เกี่ยวกับการเงิน การลงทุนและทฤษฎีเกี่ยวกับการเงิน นอกจากองค์ความรู้แล้วการเรียนการสอนยังมุ่งไปที่การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์หุ้น และคณิตศาสตร์ประกันภัย เพื่อให้น้องๆสามารถเอาตัวรอดในตลาดหลักทรัพย์ได้ในระยะยาว นอกจากนี้การเรียนในสาขาสารสนเทศการลงทุน มหาวิทยาลัยรังสิต ยังเน้นเนื้อหาตามหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับด้านวิชาชีพการเงินและการลงทุนในระดับสากล หรือ CFA (Chartered Financial Analyst) ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้วิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analyst) และผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) เพื่อเป็นการสนับสนุนให้น้องๆสามารถสอบใบประกอบการด้านนี้โดยเฉพาะ
                ดร.ชีรนุช สมบูรณ์กุลวุฒิ อาจารย์ประจำสาขาสารสนเทศการลงทุนยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ในการเรียนการสอนในสาขานี้จะไม่ใช่เพียงแค่เล่นหุ้นเป็นเท่านั้น แต่น้อยๆจะสามารถวิเคราะห์หุ้นเป็น วิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ น้องๆจะเรียนเพื่อไปให้ถึงขั้นของการเป็นนักวิเคราะห์”
                และเพื่อเพิ่มโอกาสให้น้องๆ ทางสาขาจึงมีการเชิญอาจารย์จากบริษัทเอกชนมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงให้กับน้องๆอีกด้วย ไม่เพียงเท่านั้นทางสาขายังสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอกให้น้องๆได้ไปดูงานที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ บริษัท Country Group Securities PCL ในความร่วมมือด้านการวิเคราะห์การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย

                คุณรัตนากร ตังพุทธรักษ์ นักศึกษาปีที่ 2 ผู้มีประสบการณ์จริงในการเรียนสาขาสารสนเทศการลงทุนพูดถึงการเรียนการสอนในสาขานี้กันบ้างว่าเป็นอย่างไร
Q : ทำไมถึงเลือกเรียนในสาขาสารสนเทศการลงทุน
A : เป็นคนที่ชอบการลงทุนอยู่แล้วครับ และอยากเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน ที่สำคัญชอบ IT ด้วยครับ ก็เลยเลือกเรียนที่นี่ครับ
Q : ในสาขาสารสนเทศการลงทุนเรียนอะไรบ้าง
A : สาขานี้เรียนการลงทุนในหลายด้านครับ ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ หุ้น ตราสานหนี้ และการลงทุนอื่นๆ และที่สำคัญคือการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์ในการลงทุนอย่างเต็มที่ด้วยครับ
Q : ในอนาคตอยากประกอบอาชีพอะไร
A : อนาคตอยากเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ครับ และอยากนำเทคโนโลยีมาช่วยในการลงทุนให้มากกว่านี้ครับ
 
                เมื่อน้องๆจบการศึกษาจากสาขานี้แล้วจะมีโอกาสที่เปิดรับน้องๆอยู่มากมายหากสามารถสอบ CFA ผ่าน และสามารถออกมาประกอบอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ การวิเคราะห์การลงทุน และทำงานเกี่ยวกับการเงิน หรืองานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือทำงานด้าน IT เกี่ยวกับการเงิน การลงทุน ซึ่งยังมีน้อยในประเทศและเป็นที่ต้องการของตลาดอีกด้วย สาขาสารสนเทศการลงทุนจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนรุ่นใหม่ที่รักและชอบในการลงทุน ยิ่งพนวกกับการใช้เทคโนโลยีเข้าไปทำให้การลงทุนจะกลายเป็นเรื่องไม่ยากสำหรับน้องๆแน่นอน
 
 
คะแนน U–Review Score 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA วิทยาการจัดการ โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

จากโรงเรียนฝึกอาจารย์ เพื่อผลิตครู, อาจารย์ และขยายขอบเขตความรู้ทางวิชาออกสู่สังคม ...

M. Ed. ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ...

MSc เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรและสังคมให้มีคุณภาพ ...