U-Review

โอกาสในการกางปีกบินตามฝัน ไม่ได้ไกลอย่างที่คิดสำหรับหนุ่มสาวรุ่นใหม่ปัจจุบัน มี 20 มหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบิน ได้มีการวิจัยเกี่ยวกับอาชีพการบินว่า อาชีพนักบินมีความขาดแคลนมากที่สุด ตามมาด้วยช่างซ่อมบำรุง การจัดการจราจรทางอากาศ แอร์โฮสเตสส์ และสุดท้ายคือเจ้าหน้าที่อำนวยการบิน  ที่จะต้องจบหลักสูตรการจัดการอำนวยการบิน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้จัดตั้งในระดับปริญญาตรีขึ้นมาใหม่ในปี 2560 เป็นที่แรก ที่นอกจากจะสามารถเป็นเจ้าหน้าที่อำนวยการบินแล้ว ยังสามารถเป็นเจ้าหน้าที่พิธีการบินได้อีกด้วย ที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะให้นักบินออกไปทำการบินจริง
 

โดยสาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (College of Aviation Development and Training : CADT) ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในการเรียน ก็จะเน้นความเข้าใจในการสร้างความปลอดภัย ที่เป็นการเตรียมความพร้อมต่างๆ ให้กับนักบิน ตั้งแต่ข้อมูลผู้โดยสาร ข้อมูลสินค้า สนามบินปลายทาง น้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงการคำนวณเส้นทางการบินด้วย ทั้งหมดเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และคุ้มค่ามากที่สุด แต่ทั้งนี้ คนที่จะเรียนได้ต้องมีระเบียบวินัย และให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษมากด้วย

ทำงานอะไร?
- พนักงานอำนวยการบิน
- เจ้าหน้าที่พิธีการบินประจำสนามบิน
- นักบิน
- จราจรทางอากาศ
- พนักงานในส่วนต่างๆของสายการบิน
- พนักงานในส่วนต่างๆขององค์กรการบิน เช่น AOT และ บริษัท วิทยุการบิน จำกัด

เหมาะกับใคร?
- นักบินส่วนบุคคล
- ความรู้พื้นฐานด้านอำนวยการบิน
- การเดินอากาศ
- การวางแผนการบิน
- นิรภัยและการรักษาความปลอดภัยการบิน
- การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ
- การสื่อสารและระบบการติดตามผลด้านการบิน

เรียนอะไร?
- บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- สามารถทำงานเป็นกะ ได้ , สามารถทำงานเป็รทีม
- มีความรับผิดชอบ , มีปฏิญาณไหวพริบ
- มีทักษะการคำนวณพื้นฐาน
- ทักษะการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- ต้องเป็นคนละเอียดรอบคอบ , นักวางแผนที่ดี
- ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
344,000 บาท


สาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน
“บินตามฝันไปให้ไกลกว่าที่คิด” รีวิวสาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน : U-REVIEW

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในสังคมปัจจุบัน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญและยิ่งทวีความรุนแรงและท้าทายมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ...

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและเครื่องมือทางการแพทย์ ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2531 ...

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ถ้าเอ่ยถึงชื่อ วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด น้องๆ ...