U-Review

“เปิดวาร์ปสู่ผู้ผลิตเว็บไซต์และเกมตัวยง”สาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม : U-Review

น้อยคนจะรู้ว่าเกมแท้จริงแล้วมีประโยชน์มากกว่าที่คิด เพราะนอกจากจะช่วยสร้างความสนุกสนานแล้ว ยังสามารถกลายเป็นอาชีพที่สร้างสรรค์ผลงานสู่ตลาด และกลายเป็นธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาลได้ ซึ่งปัจจุบันในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชานี้กันมากขึ้น และที่สาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือก เพื่อสร้างรากฐานให้เยาวชนของไทยมีชีวิตที่ดี สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้“ในทุกวันนี้ เกมไทยถือเป็นที่ยอมรับมาก มีการส่งออกไปขายทั่วโลก
กลายเป็นธุรกิจมูลค่ามหาศาล”
ผศ.ดร.กมล  จิราพงษ์  คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย
 
 
โดยสาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม  หรือสื่อปฏิสัมพันธ์ หรือสื่อโต้ตอบ เป็นเรื่องของสื่อที่มนุษย์เราต้องใช้การสัมผัสโต้ตอบ อย่างในส่วนของเว็บไซต์  แอพพลิเคชั่น และเกมต่างๆ ซึ่งในทุกวันนี้ เกมไทยถือเป็นที่ยอมรับมาก มีการส่งออกไปขายทั่วโลก จึงเป็นโอกาสของคนไทยที่จะเอาเนื้อหาดีๆ เข้ามาผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ออกไปสู่โลกภายนอก กลายเป็นธุรกิจมูลค่ามหาศาล
 

“น้องๆ ที่ต้องการเข้ามาเรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็ได้ เพราะการเรียนเราจะเริ่มปูตั้งแต่พื้นฐาน”
ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว หัวหน้าสาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
 

สำหรับการเรียนสาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตั้งแต่ในช่วงชั้นปีที่ 1 จะเริ่มต้นการปูพื้นฐานในเรื่องศิลปะและการออกแบบ การสเก็ตภาพ การวาดภาพ รวมไปถึงเรื่องของการลงสีให้ทั้งหมดเป็นไปตามองค์ประกอบศิลป์ และเริ่มเรียนรู้ในเรื่องอินเทอร์แอคทีฟและเกมเบื้องต้น ที่จะเป็นตัววัดว่าผู้เรียนมีความสนใจในด้านของอินเทอร์แอคทีฟดีไซน์ หรือสื่อโต้ตอบได้ หรือด้านของเกมดีไซน์  ก่อนที่จะเข้าสู่ชั้นปีที่ 2 ที่จะต้องแยกสาขาตามความสนใจของผู้เรียน โดยทางด้านอินเทอร์แอคทีฟจะเน้นไปที่การประกอบโครงสร้างเว็บไซต์และสื่อโต้ตอบอื่นๆ แต่ในส่วนของเกมดีไซน์ น้องจะได้เรียนรู้ในการขึ้นโมเดล การทำภาพ 3 มิติ กราฟิกที่จะมาใส่ในเกม ทั้งนี้ เพื่อสร้างทักษะทั้งการออกแบบ และการเขียนโค้ดไปพร้อมๆ กัน ทางอาจารย์ก็จะมีวิธีสอน โดยการเริ่มจากสิ่งที่ง่ายๆ ก่อนที่จะขยับให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น

 

ต่อมาในชั้นปีที่ 3 ถือว่าเป็นหัวใจของการเรียนทั้งหมด เนื่องจากน้องๆ จะต้องสร้างงานที่ได้เรียนรู้มาจากชั้นปีที่ 1 และ 2  รวมถึงการสร้างงานที่มีรายละเอียดมากขึ้น ทั้งเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น เรื่อยมาท้ายที่สุดในที่ชั้นปีที่ 4 จะมีการมุ่งเน้นไปที่จะการทำวิทยานิพนธ์ทั้ง 2 ภาคเรียน เพื่อให้เห็นภาพความรู้ที่ได้รับมาทั้งหมด ก่อนที่จะก้าวไปสู่การทำงานจริง โดยจะเริ่มต้นจากปัญหาหรือแรงบันดาล ประกอบด้วยความสนใจของน้องๆ เอง
 

ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ แต่ทางสาขานี้จะสอนถึงความเข้าใจในตัวเทคโนโลยี และการต่อยอดไปอย่างไม่รู้จบ ทำให้น้องๆ สามารถที่จะต่อยอดไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพ จินตนาการ  หรือโลกเสมือนจริง
 

เมื่อจบการศึกษาออกมาแล้ว สามารถรับรองได้ว่าจะมีความรู้ที่เหนียวแน่น สามารถสร้างสรรค์ผลงานทั้งเว็บไซต์และเกม ทำงานเป็นนักออกแบบเว็บไซต์ตามบริษัทที่มีชื่อเสียงต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ หรือสามารถที่จะเปิดบริษัทเป็นของตัวเองในการรับการออกแบบสร้างสรรค์เว็บไซต์ สื่อโต้ตอบต่างๆ รวมไปถึงการส่งออกผลงานเกมที่ถูกสร้างสรรค์ออกมาจากจินตนาการของเราเอง แบบที่เรียกว่าประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอน โดยทั้งหมดก็ต้องอาศัยความตั้งใจในการเรียนรู้ประกอบควบคู่ไปพร้อมๆกัน สิ่งที่ฝันก็อยู่ไม่ไกลแน่นอน


  

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัสดุศาสตร์ คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไร? หลายคนอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับสาขาวิชานี้กันมาบ้าง ...

วิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

น้องๆ ม.ปลายที่ต้องตัดสินใจเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น

จากที่บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ...