U-Review

มก.ประกาศตัวเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอล : Exclusive Talk

นายกสภาพ มก.พร้อมผู้บริหาร ร่วมประกาศตัวมก. เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างเป็นทางการใช้สำนักบริการคอมพิวเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อน 3 ส่วน โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที-คลังข้อมูล-การบริการอิเลคทรอนิกส์

เมื่อวานนี้ (25 พ.ย) ที่สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามก.พร้อมด้วย รศ.ดร บัญชา ขวัญยืน รักการแทนอธิการบดี มก. และผู้บริหาร มก.
ร่วมกันเปิดงน Digital KU Day : Next step towards a digital University โดย รศ.ดร.วิโรจ กล่าวว่า ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน มก. เข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ พร้อมจะประกาศตัวเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็น 1 ในนโยบายหลักของสภา มก. โดยมีสำนักบริการคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อน

รศ.ดร. วิโรจ กล่าวต่อไปว่า การดำเนินการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ประกอบด้วย
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที หรือ Super Infa เช่น ระบบอินเตอร์เนฺ็ตไร้สาย อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ศูนย์ข้อมูล คอมพิเวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 
2. มีข้อมูลเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย และคลังข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Super Data โดยมก.มุ่งที่จะสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน โดยจะนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปใช้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ทั้งลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อความกินดีอยู่ดีของคนในชาติิ
3. นวัตกรรมการบริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Super Service ซึ่งเป็นนวัตกรรมให้บริการที่ตอบสนองต่อคนรุ่นใหม่ ทั้งแอพพลิเคชั่นที่ให้ความรู้แก่นิสิตและบุลากร รวมทั้งประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลของมก.ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยใช้บัตรนิสิต บัตรบุคลากร และบัตรประชาชนเท่านั้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  เดลินิวส์

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ถ้าพูดถึงธุรกิจขนาดยักษ์ใหญ่ของประเทศไทย ก็คงมีชื่อของ ...

MBA วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์กร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ถ้าพูดถึงธุรกิจขนาดยักษ์ใหญ่ของประเทศไทย ก็คงมีชื่อของ ...

เทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่ทุกภูมิภาคมีทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรมรวมอยู่ด้วยกัน ...