U-Review

"เพิ่มทางเลือกกับ 2 หลักสูตร สู่เส้นทางธุรกิจการบิน" รีวิวสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน : U-Review

ปัจจุบัน เมื่อพูดถึงทางเลือกในด้านการเดินทาง หลายคนก็คงนึกถึงการเดินทางโดยเครื่องบินเป็นอันดับแรกๆ เพราะความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และบริการที่ได้รับนั้นคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการเดินทางรูปแบบอื่น ด้วยเหตุนี้ ทำให้อุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยและต่างประเทศมีแนวโน้มเติบโตสวนทางเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการเปิดเสรีด้านธุรกิจสายการบินในอาเซียนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ตลาดงานในด้านการบริการและธุรกิจการบินเติบโตตามไปด้วย จะเห็นได้จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศหลายแห่งที่เปิดสอน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน​ เพื่อรองรับตลาดงานที่เพิ่มขึ้น


 
UploadImage

“งานในสายการบิน สิ่งสำคัญเลยต้องเอาชนะตัวเองให้ได้ก่อน”
อาจารย์ ศราวุทร แจ้งใจดี
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน


การเรียนการสอนในหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เน้นกระบวนการที่สอนให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำทักษะด้านการจัดการในองค์กรไปประยุกต์ใช้ในการทำงานภาคส่วนต่างๆ ของธุรกิจการบินได้ และอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการเรียนธุรกิจการบินนั้นไม่เพียงแต่จะต้องมีบุคลิกภาพที่ดี น้องๆ ต้องมีความพร้อมในทักษะทางด้านภาษาอังกฤษประกอบด้วย ซึ่งสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบินของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีการสอนใน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตร 2 ภาษา


โดยหลักสูตร 2 ภาษา จะมีเรียนเสริมภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลา 4 ปี  รวมถึงได้มีการจัดทริปไปดูงานที่ต่างประเทศถึง 2 ครั้งเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ โดยจะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตั้งแต่ปี 1 จะมีการไปทริปอาเซียน ฉะนั้นการเรียนเสริมภาษาอังกฤษและการไปดูงานต่างประเทศจะทำให้นักศึกษามีศักยภาพมากขึ้น UploadImage

“การเรียนเสริมภาษาอังกฤษ และการไปดูงานต่างประเทศ จะเสริมศักยภาพให้นักศึกษามากขึ้น”
ดร. จิราพร เกิดชูชื่น
ผู้อำนวยการโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล


ในส่วนหลักสูตรภาษาไทย ปีที่ 1 จะมีการให้นักศึกษาเรียนรู้ถึงบุคลิกภาพ การแสดงออก การวางตัวในสายงานการบิน โดยมีเรื่องของเซอร์วิสเข้าไปด้วย ปีที่ 2 จะเน้นเรื่องของการปฏิบัติการในส่วนต่างๆ ของสายการบิน โดยจะให้นักศึกษาเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเอง เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ช่วงฝึกปฏิบัติงาน ในปีที่ 3 ทางสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะมีการส่งให้นักศึกษาออกไปฝึกภาคสนาม และในปีที่ 4 จะเน้นในเรื่องของการบริหารในธุรกิจสายการบิน เป็นการนำความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาปรับปรุงการบริหารให้ดีขึ้น
 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นสาขาที่ภาครัฐให้การสนับสนุนมาโดยตลอด เพราะสาขานี้เป็นอีกหนึ่งสาขาสำคัญในการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมการบินของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ หากน้องๆ คนไหนสนใจอยากจะมีอนาคตการทำงานทางด้านธุรกิจการบินที่สดใส เพียงแค่มั่นใจว่าตัวเองมีความ กล้าแสดงออก มุ่งมั่นและตั้งใจเรียนรู้ ก็สามารถเข้าเรียนสาขานี้ได้อย่างไร้กังวล


UploadImage
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยเพาะช่าง สาขาวิชาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โรงเรียนเพาะช่าง สถาบันศิลปะแห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ...

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สาขาวิชาออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ...

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมให้กับเยาวชน ...