U-Review

ขอเพียงแค่มีความรู้ภาษาอังกฤษ "เราก็สามารถเข้าไปอยู่ในทุกธุรกิจ ทุกอุตสาหกรรม" เจาะลึกสาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

     คงจะไม่มีใครปฏิเสธว่าทุกวันนี้ภาษาอังกฤษมีความจำเป็นและสำคัญในการใช้ขีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลก โดยถูกใช้เป็นภาษาทางการมากกว่า 53 ประเทศทั่วโลก และสามารถเพิ่มโอกาสของการได้ตำแหน่งงานที่ดี แน่นอนว่าเงินเดือนอัตราจ้างก็มากขึ้นเช่นกัน ณ ปัจจุบัน หลายองค์กรที่รับสมัครพนักงานเข้าทำงานโดยมีเงื่อนไขต้องมีคะแนนสอบ TOEIC  ขั้นต่ำตามที่กำหนด ทำไมต้องใช้คะแนน TOEIC กันนะ? คำตอบก็คือปัจจุบันแทบจะทุกองค์กรมีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ คะแนน TOEIC สามารถการันตีได้ว่าเรามีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่เพียงพอตามเกณฑ์ที่องค์กรกำหนด

UploadImage

     แต่จะดีกว่าไหมถ้าเราเรียนภาษาอังกฤษไปควบคู่กับการบริหารธุรกิจ วันนี้พี่ทีมงาน Admission Premium ก็ได้มีโอกาสไปเจาะลึก “สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ” มหาวิทยาลัยศรีปทุม จุดเด่นและแตกต่างของสาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก็คือนักศึกษาจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญ ฝึกทักษะในห้อง Lab ภาษา ที่ทันสมัยด้วยระบบ LAB1200 SANAKO, ICM-DUO 40, Euro Talk และ Quartet ควบคู่ ไปกับการเรียนบริหารธุรกิจ และการสื่อสารทางธุรกิจข้ามวัฒนธรรม พร้อมขับเคลื่อนนักศึกษาให้พร้อมก้าวเข้าสู่การทำงานในยุค Thailand 4.0 และเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ยุค AEC
UploadImage
     พี่อุ่น KPN หรือนายณภพ ขุนพลสิริ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ได้นั่งพูดคุยแชร์ประสบการณ์ต่างๆในการเรียนการสอนของ “สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ” ในรั้วมหาวิทยาลัยศรีปทุม และความคิดเห็นของความสำคัญของภาษาอังกฤษในปัจจุบันและอนาคต พี่อุ่นเล่าว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความจำเป็นอย่างมากในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงธุรกิจ อาจารย์จะสอนการจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทางธุรกิจ นอกจากนั้นเราจะได้ฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษา เพื่อฝึกฝนประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

ทำไมถึงเลือกเรียนต่อสาขาภาษาอังกฤษการสื่อสารธุรกิจ  ?

     พี่เองเป็นคนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่แล้ว และภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของโลกมานานมากแล้วและก็คิดว่ายังไงการทำงานในอนาคตไม่ว่าจะเป็นสายงานไหนมันจะต้องใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด เลยคิดว่าถ้าเราได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษเยอะๆ ได้เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงอย่างที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม มันจะช่วยให้เราเก่งภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น

UploadImage

ประสบการณ์จริงกับการเรียนการสอนของ “สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ”

     ส่วนตัวพี่ชอบตรงที่สาขาเรามีอาจารย์เป็นชาวต่างชาติประจำสาขา มีทั้งอาจารย์ชาวอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น มีครบเลย และก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งทางมหาลัยมีเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องใช้ ห้อง LAB คอมพิวเตอร์เยอะมาก และที่ประทับใจมากที่สุดคือ อาจารย์ เพราะน่ารักและใจดีทุกคน พี่สามารถสอบถามเนื้อหาการเรียนที่ไม่เข้าใจเพิ่มเติม หรือแม้กระทั่งปรึกษาเรื่องส่วนตัวอาจารย์ก็พร้อมที่จะรับฟังเสมอ

แนะนำเทคนิคการเรียน เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ?

    เคล็ดลับการเรียนที่พี่อยากแนะนำน้องๆ จริงๆแล้วการเข้าเรียน การฟังอาจารย์ในห้องเรียน มันเป็นอะไรที่พื้นฐานอยู่แล้วทุกคนต้องทำอยู่แล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเสริมให้น้องๆ ก็คือการมีความสุขไปกับมัน เช่นการที่เราตื่นขึ้นมารู้สึกสนุกอยากไปเรียนและก็ไปเจอเพื่อนๆ พี่คิดว่าที่พี่กล่าวมาจะเกิดขึ้นได้น้องๆต้องเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองชอบ มันจะทำให้เรามีความสุขกับมันไปเองและระยะเวลา 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัยจะผ่านไปอย่างรวดเร็วจนน้องๆ ใจหายแน่นอน

ความสำคัญของภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ?

     พี่คิดว่าตอนนี้เมืองไทยก็จะมีชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก แน่นอนว่าเราต้องมีภาษาอังกฤษสื่อสารกับเขาเวลาเขาเข้ามาท่องเที่ยว แต่ว่าในปัจจุบันเขาไม่ได้เข้ามาท่องเที่ยวอย่างเดียวแล้ว บริษัทของชาวต่างชาติมากมายเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย และไหนจะการเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) เราต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเยอะขึ้นมาก ตั้งคำถามกับตัวเองก่อนว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือยัง ? ด้วยการแข่งขันที่สูงในตลาดการทำงาน การสมัครงาน ถ้าหากว่าเราไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมันก็จะเป็นข้อเสียเปรียบกับคนอื่นๆ และตัดโอกาสการได้งานที่ดีของตัวเราเองอีกด้วย

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ?

     พี่อยากจะเชิญชวนน้องๆ ทุกคนที่กำลังมองหาที่ที่เราจะได้ฝึกภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ ได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับชาวต่างชาติ และก็มีอุปกรณ์เครื่องใช้ในการเรียนอย่างครบวงจร พี่แนะนำให้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ามาเป็นรุ่นน้องของพี่ มาเป็นครอบครัวเดียวกัน พี่เชื่อว่าน้องๆ ทุกคนจะมีความสุขกับการเรียน มาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆ มากมายในสาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมแห่งนี้กันนะครับ

UploadImage

U-Review เปิดมุมมองใหม่ เลือกคณะมหาวิทยาลัยด้วยข้อมูล
 ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 ศึกษาข้อมูลสาขาได้เพิ่มเติม คลิกที่นี่
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

   - เว็บไซต์ สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยสยาม

น้องๆ ม.ปลาย แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ หรือ ปวช. สาขาช่างยนต์คนไหนที่มีความสนใจทางด้านเครื่องยนต์กลไกต่างๆ ...

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

“ธุรกิจที่ทำเงินได้เยอะๆ ไม่ต้องมีเคล็ดลับ แต่ต้องมีความรู้” ...

การท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ธุรกิจการท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักอย่างหนึ่งของประเทศไทย ...