U-Review

CIBA สร้างนักการตลาดยุคดิจิทัล ตอบโจทย์ "ปัยจัยสู่ความสำเร็จแห่งยุค Thailand 4.0" รีวิวสาขาการตลาดยุคดิจิทัล : U-Review


การตลาดเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิต ไม่ว่าเราจะทําธุรกิจอย่างไรก็ตาม เราก็ควรมีความรู้ทางด้านการตลาดไม่มากก็น้อย เพราะในปัจจุบันนี้มีการแข่งขันด้านธุรกิจมากขึ้น และอย่างยิ่งในโลกที่กำลังก้าวเข้าสู่เศษรฐกิจแบบใหม่ในยุค Thailand 4.0 หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ที่เราคุ้นหูกันดีว่าเป็นนโยบายใหม่ของทางรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่วิถีทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจในตลาดโลก ซึ่งนักการตลาดจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อพบกับโลกการตลาดยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปอย่างไม่เคยมีมาก่อน


 
UploadImage

เราเน้นการเรียนการสอนที่สมัยใหม่ อินเทรนด์กับโลกในปัจจุบันนี้ เพื่อเชื่อมโยงกับ Thailand 4.0 ด้วย”
ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู
คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี

 
 
การเรียนการสอนใน สาขาการตลาดยุคดิจิทัล (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงเป็นการสอนที่เน้นความเป็นสมัยใหม่ อินเทรนด์กับโลกในปัจจุบัน เพื่อเชื่อมโยงกับ Thailand 4.0 โดยเน้นการเรียนในภาคปฏิบัติ และลดการเรียนทฤษฏีในห้องเรียนให้น้อยลง ให้น้องๆ มุ่งเน้นกับการใช้อุปกรณ์ และเทคโนโลยีใหม่ที่นักการตลาดจะต้องรู้ นับเป็นการลดการสื่อสารทางเดียวในการเรียนเหมือนที่ผ่านมา แล้วสร้างการเรียนที่เป็นการสื่อสารสองทางระหว่างผู้สอน และผู้เรียนขึ้นมาใหม่ ไม่ใช่เพียงแค่การเรียนรู้ผ่านวิดิโอเท่านั้น

พื้นฐานดั้งเดิมของนักการตลาดเอง น้องๆ ก็ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจด้วย เช่น 4p (Product Price Place Promotion) เพียงแต่การเรียนรู้พื้นฐานอย่างเดียวอาจไม่พอ น้องๆ จะต้องสามารถใช้เครื่อมมือในยุคของโลกไซเบอร์ และอินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ด้วย การตลาดจึงต้องเข้าสู่การพัฒนา 4p เป็นแนวคิดทางการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด โดยการนำกลยุทธ์ 4P มาปรับใช้ให้เข้ากับยุคการตลาดในโลกปัจจุบัน โดยกลยุทธ์ 4P นั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 4 ส่วนง่ายๆ ผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้า (Product), ราคา (Price), สถานที่ (place)และ การส่งเสริมสินค้า (Promotion) อุปกรณ์


 
UploadImageรวมถึงการใช้แว่น VR (Virtual reality) ประกอบการเรียน คงปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสความแรงของการทำ Video Content แบบ Storytelling นั้นกำลังเข้ามามีบทบาทมากในหมู่นักการตลาด นักโฆษณา และตอนนี้กำลังเข้าสู่กระแสหลักมากขึ้น เพราะเทคโนโลยีในปัจจุบันพร้อมที่จะเอื้ออำนวยให้แก่ผู้ทำ content VR และมีอุปกรณ์ VR ที่เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น
 

 
UploadImage

หลักสูตรการเรียนที่ปรับ เราปรับตามโลกที่กำลังเปลี่ยน”
 ดร.จิราพร ชมสวน
หัวหน้าหลักสูตรการตลาดดิจิทัลเพราะฉะนั้นการเรียนในสาขาการตลาดยุคดิจิทัลเพื่อเข้าถึงและเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น สามารถสัมผัสกับการเรียนที่ทันสมัย จับต้องชิ้นงานได้จริง ซึ่งนักการตลาดจะต้องตอบโจทย์หรือเข้าใจการใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
 
นอกจากนี้ทาง สาขาการตลาดยุคดิจิทัล (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้มีหลักสูตรการเรียนระดับปริญญาตรีทั้งหมด 10 หลักสูตรด้วยกัน อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า หลักสูตรจะเน้นในเรื่องของความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน เรายังมีการรองรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาด้วย ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนถึง 15 ประเทศด้วยกัน UploadImageโอกาสงานนักการตลาดในโลกปัจจุบันนี้เป็นที่ได้รับความต้องการ และกว้างขว้างมาก หากน้องๆ สนใจที่จะเข้ามาเป็นนักการตลาดน้องๆ จะได้เรียนรู้กลยุทธ์ด้านการตลาดสมัยใหม่ สอดคล้องกับตลาดงานในยุคปัจจุบันก้าวทันเทคโนโลยี สามารถผลิตผลงานสร้างธุรกิจที่จะตอบโจทย์แก่ผู้บริโภคได้


 

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ International Hospitality Management (IHM) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Intensive English Course สำหรับการเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ ...

ธุรกิจการบิน Airline Business (IAB) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Intensive English Course สำหรับการเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ ...

การจัดการตราสินค้าหรูหรา Bachelor of Business Administration in Luxury Brand Management มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตร Luxury Brand Management เป็นหลักสูตรสี...