U-Review

"เรียนการโรงแรม 99% ไม่ตกงาน รองรับการท่องเที่ยวขยายตัว" รีวิวสาขาการโรงแรม : U-Review

 
                ธุรกิจการท่องเที่ยว ถือเป็นรายได้หลักอย่างหนึ่งของประเทศไทย สถิติจากกรมการท่องเที่ยวรายงานว่าในปี 2557 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนถึง 24 ล้านคน และยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอีกเรื่อยๆ ดังนั้นการผลิตบุคลากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมจึงมีความสำคัญมากๆ ต่อการรองรับความต้องการของภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัว
               
UploadImage
                หนึ่งในส่วนสำคัญสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวคือ ธุรกิจที่พักและโรงแรม การดึงให้นักท่องเที่ยวพักอยู่ได้นานเท่าไหร่ นั้นหมายถึงรายได้ที่จะมากขึ้นตามด้วย เมื่อนักท่องเที่ยวเลือกที่จะพักอยู่ที่ใดที่หนึ่ง รายได้ที่จะเกิดขึ้นไม่ได้มีเพียงค่าที่พักเท่านั้น สิ่งที่จะตามมายังมีรายได้จากส่วนอื่นๆ ด้วย เช่นที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ รายได้จากค่าอาหารการกินที่ต้องมีการจับจ่ายเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แล้วจะทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวพักอยู่ให้นานๆ คำตอบยอดฮิตของคำถามนี้ และแน่นอนส่วนหนึ่งมันเป็นแบบนั้นจริงๆ คือ “งานบริการ”

 
                เราจะมาดูกันว่าคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจการท่องเที่ยว และการโรงแรมในประเทศไทยได้อย่างไร และอะไรที่เป็นจุดเด่นที่ทำให้สามารถต่อกรกับคู่แข่งในธุรกิจการท่องเที่ยวที่กำลังขยายตัวไม่เฉพาะในประเทศไทย แต่ยังรวมถึงประเทศอื่นๆในภูมิภาคที่กำลังก้าวเข้ามาแข่งขันกับเราได้อย่างทัดเทียม โดยเฉพาะกับประเทศฟิลิปปินส์ที่มีความได้เปรียบทางภาษา
 
UploadImage                อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม บอกว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราสามารถแข่งขัน และคงความเป็นผู้นำด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมเอาไว้ได้คือ การพัฒนาตนเอง “ถึงแม้ว่าฟิลิปปินส์ภาษาอังกฤษเขาจะดีกว่าเรา แต่เราสามารถพัฒนาตัวเราเองได้ตั้งแต่วันนี้เลย” และเมื่อเราได้เข้าไปดูในหลักสูตรของสาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จะเห็นได้ว่ามีการเรียนวิชาภาษอังกฤษกันเป็นจำนวนมากตั้งแต่ปี 1 เลยทีเดียว และยังมีการเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะด้านอย่าง English for Service ที่เน้นสร้างจุดแข็งในภาษาอังกฤษด้านการบริการโรงแรมโดยเฉพาะ นอกจากนั้นทางสาขายังมีการเสริมทักษะด้านภาษาของนักศึกษาให้มีความหลากหลายมากขึ้น ด้วยการให้เลือกเรียนภาษาที่ 3 เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งภาษา ไม่ว่าจะเป็น ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาญี่ปุ่น ซึ่งล้วนเป็นนักท่องเที่ยวชาติหลักๆ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและใช้บริการโรงแรมในประเทศไทย

               
                อีกหนึ่งจุดเด่นที่จะทำให้นักศึกษาจากสาขาการโรงแรมสามารถแข่งขันกับคู่แข่งที่น่ากลัวได้ อาจารย์ปรัทยุมนบอกว่าคือ “ความเป็นไทย” ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้เข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเราได้นั้นคือ ศิลปะ วัฒนธรรม ที่มีเอกลักษณ์ ความอ่อนน้อมน่ารักของคนไทย และจิตใจที่รักในการบริการ
 

UploadImage                ในส่วนของการเรียนการสอนนั้นสาขาการโรงแรม จะเน้นการสอนที่ครอบคลุมตั้งแต่การเป็นพนักงานต้อนรับที่ต้องมีทักษะภาษาที่ดี คอยให้บริการลูกค้าตั้งแต่เข้าพักจนเดินทางออกจากโรงแรม มีความรู้รอบตัวไว้คอยตอบคำถามลูกค้า การดำเนินการครัวที่สอนกันอย่างใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่วิธีการล้างมืออย่างถูกต้อง การเสริฟและการบริการลูกค้า จะเรียนกันในวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งต้องเรียนกันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำความรู้จักกับอุปกรณ์การรับประทานอาหาร การเสริฟอาหาร การวางจาน ถือจาน ไปจนถึงการพับผ้าโดยการปฏิบัติจริง และในส่วนของห้องพักจะอยู่ในส่วนของงานแม่บ้าน ซึ่งสอนกันในวิชางานแม่บ้านและโรงแรม โดยนักศึกษาจะต้องเข้าทำงานในห้องที่มีลูกค้าเข้าพักจริง ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยแม่บ้านมืออาชีพผู้มีประสบการณ์จริง ไปจนถึงวิชาทฤษฎีของการตลอด การบัญชี การบริหารงานโรงแรม ที่จะเรียนทฤษฎีการตลาดโรงแรม และเสริมทักษะให้นักศึกษาด้วยการให้ทำโปสเตอร์ และโฆษณาโรงแรมรูปแบบอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกทำงานได้ตามความชอบ และความเหมาะสมของบุคลิกภาพของตนเอง
               
UploadImage
                อีกสิ่งที่น่าสนใจสำหรับสาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คือที่นี้มีโรงแรมเป็นของตัวเอง DPU Place Hotel จะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวจริงๆ และให้นักศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเป็นพนักงานในโรงแรม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และฝึกทักษะจากประสบการณ์ในการทำงานจริง นอกจากนี้ทางสาขายังมีข้อตกลงกับโรงแรมเซ็นทารา และโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ ในความร่วมมือที่จะส่งนักศึกษาปี 4 ไปฝึกงานด้วย และอาจารย์ปรัทยุมน ยังบอกอีกว่ามีนักศึกษากว่า 99% ที่จะได้งานรองรับหลังจบการศึกษา

 

                หากใครมีใจรักในการบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทนสูง และมีความสนใจในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่น่าสนใจ ด้วยการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทั้งงานบริการลูกค้า งานครัว และห้องพัก ตลอดจนการสอนในวิชาการด้านการตลาด การบริหารงานโรงแรม และการบัญชี อีกทั้งเมื่อจบการศึกษาแล้วยังสามารถเลือกประกอบอาชีพได้หลากหลาย พร้อมทั้งการท่องเที่ยวของไทยที่กำลังขยายตัวเองก็เป็นตลอดงานที่ดี และต้องการแรงงานเพื่อเข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมของประเทศอีกมาก


คะแนน U–Review Score
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ International Business Management (IBM) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หรือ Sripatum International ...

การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ International Hospitality Management (IHM) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Intensive English Course สำหรับการเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ ...

ธุรกิจการบิน Airline Business (IAB) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Intensive English Course สำหรับการเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ ...