U-Review

"บนโลกที่ดิจิทัลเป็นรากฐานของธุรกิจ" รีวิวสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

ในโลกของธุรกิจที่มีดิจิตอลเป็นฐาน ทั้งการเรียนรู้และการทำงานได้เปลี่ยนไปอย่างมหาศาล โลกมีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานจาก Analog มาเป็น Digital นั่นแปลว่าโอกาสในการทำธุรกิจมันเปิดกว้างสำหรับทุกคน การเปลี่ยนแปลงแต่ละอย่างจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องกันไป เพราะฉะนั้นเลยเป็นที่มาของหลักสูตรการจัดการธุรกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกที่ผสมผสานระหว่าง Technology, Business และ Idea เพื่อมาล่อหลอมให้เกิดภาพรวมใหม่ในการทำธุรกิจยุคดิจิทัล
 UploadImage

สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Management) ผลิตบุคลากรเพื่อตอบสนองเศรษฐกิจโลกที่ทำให้ชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนไป พฤติกรรมของคนที่อยู่กับสื่อออนไลน์ ทั้งการซื้อ-ขาย การจ่ายเงิน รูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิม ในโลกของธุรกิจก็เช่นกัน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่า Digital Technology ทำให้เกิด Start-Up ขึ้นมาสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดิจิทัล เพื่อนำไปดำเนินธุรกิจหรือการปรับตัวใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล หลักสูตรนี้เราจึงผลิตบัณฑิตออกมาให้มีความรู้ 3 ด้าน คือ ด้าน IT Technology เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องและอุปกรณ์ และจะนำมาสร้างประโยชน์อย่างไรในโลกธุรกิจ ด้าน Management รู้เรื่องดิจิทัลแล้วก็จะต้องบริหารประโยชน์ให้เป็น รู้จักวางแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ตอบโจทย์ธุรกิจ การสร้างกำไรขึ้นมาจะต้องทำอย่างไร ด้าน Business Mindset คนที่ทำไอทีเก่งๆ มีความรู้เกี่ยวกับการทำ Appication ใหม่ๆ มีไอเดียใหม่ๆ แต่จะไม่ประสบความสำเร็จเลย ถ้าไม่มีแนวความคิดทางด้านธุรกิจเพื่อต่อยอดความคิดออกไปอีก
 
อนาคตไม่เกิน 5-10 ปี ธุรกิจที่ยังเป็นออฟไลน์ ตั้งขายตามห้างร้าน มีพนักงานขาย อาจจะเปลี่ยนไป โลกทุกวันนี้อาจจะเปลี่ยนไปเป็นการใช้คำว่าธุรกิจดิจิทัลทั้งหมด จึงกลายเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกเหนือจากธุรกิจบางธุรกิจอาจจะมีออฟไลน์อยู่ แต่อย่างไรทุกคนจะต้องมีสาย Digital, Management และ IT ควบอยู่ด้วย ทำให้วิธีการเรียนการสอนของหลักสูตรนี้ จำเป็นจะต้องทันสมัยกว่าหลักสูตรอื่น
 
ข้อแตกต่างของการจัดการธุรกิจดิจิทัล
หลายคนจะคิดว่า Digital กับ Technology เป็นสิ่งเดียวกัน แต่ถ้าเมื่อไรมีการจัดการธุรกิจดิจิทัลเข้าไป นั้นหมายถึงการนำเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วมาทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ เราจะต้องเป็นคนที่หาโอกาส หาช่องทางทำธุรกิจ โดยนำเครื่องมือเหล่านี้มาบริหารจัดการ โดยทุกวันนี้เรามีอินเตอร์เน็ต มีสมาร์ทโฟน มี Appication เราจะทำอย่างไรให้ทั้งหมดผสมผสานและออกมาเป็นโมเดลขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา ฉะนั้นการจัดการธุรกิจคือส่วนที่หยิบเอาส่วนที่มีอยู่แล้วมาตอบโจทย์ หาทางแก้ไขปัญหา และสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมไปถึงเครือข่ายต่างๆ ทุกธุรกิจอาจจะมีรูปแบบเหมือนๆ กัน แต่ปลายทางจะแตกต่างกัน
 UploadImage

การเรียนการสอนของสาขาการจัดการธุรกิจ
เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ใหม่มาก น้องๆ ปี 1 จะได้เรียน พื้นฐานทางธุรกิจ เข้าใจการทำธุรกิจว่าเขาทำกันอย่างไร ปี 2 เรียนกระบวนการคิด ไอเดีย เราจะแก้ไขปัญหาไม่ได้ถ้าเราตั้งคำถามผิดตั้งแต่แรก เพราะฉะนั้นการเรียนจะพยายามกระตุ้นความคิด ฝึกการตั้งคำถาม ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดที่สมบูรณ์ ปี 3 เข้าสู่เรื่องเทคโนโลยีมากขึ้น เรียนรู้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เล็งเห็นประโยชน์ที่ซ้อนอยู่ข้างใน หยิบออกมาใช้แล้วใส่ไอเดียผสมผสานในการแก้ไขปัญหา ปี 4 เรียนรู้การคิดโมเดลธุรกิจ ทำเห็นว่าทั้งธุรกิจ มีแนวความคิด มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วคิดคำตอบออกมาว่าจะหยิบอะไรไปตอบโจทย์ในการแก้ปัญหา
 
จบไปทำงานอะไร?
ทางมหาวิทยาลัยได้จับมือกับพันธมิตรอย่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่กำลังก้าวสู่โลกดิจิทัล สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน ก็มีภาคเอกชนหลายแห่งที่เป็นพันธมิตรกับเรา น้องๆ จะได้ทั้งแหล่งฝึกงาน และได้ที่ทำงาน เมื่อจบออกไปในอนาคต 1. Start-Up ผู้ที่สนใจในการทำธุรกิจ ทั้งที่มีอยู่แล้ว หรือผู้ที่คิดจะเริ่มทำ 2. บุคลากร ที่ทำงานอยู่ในภาครัฐหรือเอกชนทั่วๆ ไป แต่จะเป็นกลุ่มเจนเนอเรชั่นใหม่ที่จะสื่อทอดตำแหน่งในอดีต จากที่เคยทำงานบนรูปแบบเดิมๆ มาเป็นรูปแบบออนไลน์ที่ทันสมัย
 UploadImage

Project Mix คือ องค์ความรู้ทั้งหมด ที่นักศึกษาจะเห็นโจทย์ตั้งแต่ตอนปี 1 จนปีสุดท้าย ที่จะต้องคิดโปรเจคเป็น Business Concept หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ออกมา เพื่อนำมาแสดง เหมือนแสดงผลงานของตัวเอง แล้วในงานนั้นเองก็อาจจะมีคนที่อยู่สถาบันการเงิน คนที่สนใจเข้ามาดูงาน พูดง่ายๆ คือ มาหาพันธมิตรทางธุรกิจ ในบางครั้งสถานประกอบการอาจจะเจอช้างเผือก มีความสามารถสูงๆ ในงานนี้ด้วยก็ได้


อ่านและเขียนรีวิวเกี่ยวกับสาขา​การจัดการธุรกิจดิจิทัล

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาบูรณาการสุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สาขาบูรณาการสุขภาพและความงาม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ...

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ...

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนทั้งหมด ...