U-Review

​รีวิววิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นวิชาการด้านวิศวกรรมที่เกิดจากการรวบรวมองค์ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อเสริมสร้างระบบการสื่อสารโทรคมนาคมที่เป็นองค์ความรู้เฉพาะทาง

โทรคมนาคมเป็นสาขาที่มีความหลากหลายของวิศวกรรมซึ่งจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, งานโยธา, งานโครงสร้าง, การวางฐานราก, งานเสาตั้งสายอากาศและวิศวกรรมไฟฟ้า หรือแม้แต่ทางการแพทย์ ก็มีการใช้วิศวกรรมโทรคมนาคมชั้นสูงมาประยุกต์ใช้ วิศวกรโทรคมนาคมใช้ความหลากหลายของอุปกรณ์และสื่อกลางการขนส่งข้อมูลที่มีอยู่มากมายจากผู้ผลิตในการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายโทรคมนาคม สื่อกลางที่พบบ่อยส่วนใหญ่มักจะเรียกว่า พล้านท์ (plant) หรือข่ายสายตอนนอก/ข่ายสายตอนใน ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
 
วิศวกรโทรคมนาคมถูกคาดหวังเหมือนกับวิศวกรส่วนใหญ่ว่าต้องหาทางออกที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้สำหรับค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดให้กับบริษัท ความคาดหวังนี้มักจะนำไปสู่​คำตอบที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาที่มักจะได้รับการออกแบบที่แตกต่างกันโดยไม่กระทบกับงบประมาณที่ถูกกำหนดโดยสังคมสมัยใหม่ ในตอนต้นของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจำนวนมหาศาลของสายเคเบิลทองแดงถูกนำมาใช้แต่ต่อมาได้ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย​เช่นสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและเทคนิคมัลติดิจิทัล
 
สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม เรียนเกี่ยวกับการสื่อสาร สัญญาณ การส่ง การรับข้อมูล การวิเคราะห์สัญญาณต่างๆ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาระบบโทรคมนาคมต่างๆ สายแลน คลื่นโทรศัพท์ Wireless ดาวเทียม ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณเราจะทำได้หมดครับ และสำหรับสาขาโทรคมนาคมที่ลาดกระบังก่อตั้งขึ้นเป็นที่แรกในประเทศไทย ดังนั้นที่นี่จึงมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้มาก ในปี 1 เราก็จะเรียนพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ทั่วไป กลศาสตร์ การเขียนโปรแกรม  ฟิสิกส์ เลข เคมี พอปี 2 ก็จะได้เรียนวิชาภาค เช่น signal เป็นวิชาที่ว่าด้วยการวิเคราะห์สัญญาณ โดยจะจำแนกสัญญาณแต่ละชนิด ว่ามันมีอะไรมารวมบ้างในสัญญาณนี้  และก็วิชา เซกริด จะเรียนเกี่ยวกับแผงวงจร การต่อวงจร  อีกอย่างความน่าจะเป็นว่าจะมีโอกาสได้รับสัญญาณมากน้อยแค่ไหนสำหรับปี 2 ก็ได้ทำเครื่องรับส่งสัญญาณภาพ ปี3 ก็จะเป็นตัวต่อยอดไปเรื่อยๆ ระหว่างนั้นก็จะมีโปรเจคต่างๆ ให้ทำครับ และพอปี4 ก็ต้องทำโปรเจค

ปัจจุบันงานวิศวกรรมโทรคมนาคม ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีรวดเร็ว และมีวงจรชีวิตของสินค้า หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมสั้นลง และมีความซับซ้อนสูงขึ้นพร้อมๆ ไปกับการมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปด้วย

วิศวกรโทรคมนาคมยังมีหน้าที่ในการกำกับดูแลบันทึกของสินทรัพย์ที่เป็นอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ งานของพวกเขามีผลกระทบโดยตรงต่อการกำหนดรหัสบัญชีที่เหมาะสมสำหรับภาษีและวัตถุประสงค์การบำรุงรักษา, งบประมาณและการกำกับดูแลโครงการ


จบมาทำงานอะไร

ภาคเอกชน
- บริษัท operator มือถือ บริษัท AIS, TRUE, DTAC ฯลฯ
- บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสาร Huawei, Technologies, ZTE, Samart Telecom, Jasmine International Ltd., FORTH, Ananda Technology, Deutsch Telecom, Celestica - (Thailand), Alcatel-Lucent, NTT Comunications (Thailand), Mobile Innovation, บริษัท เบญจจินดาโฮลดิ้งจำกัด, Nokia Siemens Ltd., Ericcson (Thailand), Bangkok Cable Ltd.
- บริษัทด้านดาวเทียม ThaiCom ฯลฯ
- สถานีโทรทัศน์ สถานีโทรทัศช่อง 3,5,7,9,11, PBS, CTH, สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลต่างๆ, สถานีดาวเทียมไทยคม และสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลใหม่ๆจำนวนมาก
- บริษัทขายอุปกรณ์ Trinergy Instrument Co. Ltd., Novatel, Trimble ฯลฯ
- บริษัทอุปกรณ์บันทึกข้อมูล Seagate Technology, Western Digital, Hitachi Global Storage (HGST) ฯลฯ
- บริษัทบริการอินเทอร์เน็ต BB Technology Ltd., TT&T, True Internet ฯลฯ
- บริษัทเกี่ยวกับรถไฟ BTS, MRT, AriportLink, Highspeed-Trains, Bombardiers
- บริษัทผลิตรถยนต์ Honda, Toyota, Isuzu, BMW, ฯลฯ
(อื่นๆ) STADT-TECH, Bangkok Innovation System Ltd., บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท บรอดเบย์ จำกัด, THAI STANLEY, EnCo@PIT, บริษัท เทเลโทรลวีน จำกัด, vantage system thailand, , Worley Parson(Thailand) Ltd., RF Application, ADT และอื่นๆ 

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 

- การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย, บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ฯลฯ
- บริษัท TOT, บริษัท CAT Telecom ฯลฯ
- หน่วยงานต่างๆ เช่น กสทช., สวทช., GISTDA ฯลฯ

สมัครเรียนทำอย่างไร

ระบบรับตรง (กันยายน-มกราคม)
- สำเร็จหรือกำลังศึกษา ชั้นม.6 หรือเทียบเท่า
- มีผลคะแนนสอบวิชา GAT, PAT1(คณิตศาสตร์), PAT3(วิศวกรรมศาสตร์)
- สมัครผ่านเว็ปไซต์ www.reg.kmitl.ac.th

แอดมิชชัน
- GPAX 20%
- O-NET 30%
- GAT 15%
- PAT2 (วิทยาศาสตร์) 15%
- PAT3 (วิศวกรรมศาสตร์) 20%

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

156,000 บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

19,500 บาท/เทอม

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Ds.D. (Doctor of Music course) ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันดนตรีที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย ...

M.Sc. (Cyber Security and Information Assurance) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

ในปี 2558 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ...

M.Com.Arts (Communications) นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปัจจุบันการสื่อสารมีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน ...