U-Review

"ญี่ปุ่น ยักษ์ใหญ่แห่งอุตสาหกรรม Pop culture กำลังจะกลับมา" รีวิวสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (JBC) : U-Review

หากน้องๆ มองไปตามท้องถนนที่มีรถวิ่งสันจรไปมา น้องๆ จะเห็นว่ากว่า 80% ของรถบนท้องถนนล้วนเป็นรถสันชาติญี่ปุ่น ที่ต่างมีฐานการผลิตในประเทศไทย อันนี้เห็นชัดกันอยู่แล้ว แต่สิ่งที่หางหายไปจากเราสักพักทั้งที่ในยุคหนึ่งเคยเฟื่องฟูมากๆ นั้นคือวัฒนธรรม JPOP วันนี้สิ่งเหล่านั้นกำลังจะกลับมาอีกแล้วครับ จากการส่งสัญญาณที่ชัดเจนด้วยเกม Pokemon Go ที่ได้รับความนิยมล้นหลามชั่วข้ามคืน และการพูดถึงการกลับมาของยักษ์ใหญ่แห่งอุตสาหกรรม POP Culture ในมหกรรมกีฬาระดับโลก ณ ริโอ ประเทศบราซิล ที่ได้ส่งไม้ต่อให้ประเทศเจ้าภาพในครั้งต่อไป “โตเกี่ยว ประเทศญี่ปุ่น” ซึ่งนำเอา POP Culture อย่าง Doraemon และ Mario มาดึงดูความสนใจของคนทั้งโลก ทำให้โอลิมปิกครั้งต่อไปในปี 2020 เป็นที่จับตามองว่า ญี่ปุ่น จะเอาอะไรออกมาขายให้กับชาวโลก นอกจากรถ ชาเขียว และคาบูกิ
 


การกลับมาครั้งนี้นอกจากการจัดมหกรรมกีฬาแล้ว สิ่งที่น่าจับตาอีกอย่างคงหนีไม่พ้นเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น เพราะไม่ว่าญี่ปุ่นจะขุดของเก่าขึ้นมาขาย หรือสร้างของใหม่มาเสนอก็มีคนพร้อมซื้อกันอยู่แล้ว โจทย์คือแต่ละประเทศ แต่ละภูมิภาคต่างมีวัฒนธรรม และภาษาเป็นของตนเอง ผู้ประกอบการจะทำอย่างไรเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจสารของตน และจะเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างไรเท่านั้นเอง ความต้องการของผู้ประกอบการสัญชาติญี่ปุ่นจึงไม่ใช้แค่การทำงานร่วมกับเจ้าของประเทศที่มีความรู้ด้านภาษาเท่านั้น แต่ยังต้องมีความรู้ความเข้าใจทั้งสองวัฒนธรรมเป็นอย่างดี และมีความเป็นมืออาชีพUploadImage

“มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่จะทำให้นักศึกษาจบไปอย่างมีคุณภาพ ด้วยการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง”
อ.จิตรลดา สุดดีพงษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 


ที่สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจนอกจากน้องๆ จะได้เรียนกับตัวจริงเจ้าของภาษาที่เป็นชาวญี่ปุ่นแล้ว ทางคณะยังให้อาจารย์ญี่ปุ่นมาทำหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรเอง และมีอาจารย์พิเศษชาวญี่ปุ่นด้วย ในส่วนของการสร้างประสบการณ์จริง น้องจะมีโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น และการไปปฏิบัติงานจริงเสมือนเป็นพนักงานของหน่วยงานที่มีการบริหารงานโดยชาวญี่ปุ่น โดย Japan Foundation จะเป็นที่ปรึกษาในการคัดเลือกหน่วงงานที่เหมาะสมให้
 


ในการเรียนปี 1 จะเน้นไปที่ไวยากรณ์มาก เพราะว่าหากไม่มีความรู้เรื่องตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น ก็จะไม่สามารถอ่าน เขียนได้ ขั้นแรกจึงต้องเรียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น และการออกเสียงในภาษาญี่ปุ่นให้ถูกต้อง พอปี 2 น้องๆ จะต้องเรียนหนักขึ้น เน้นไปที่วิชาเกี่ยวกับการทำธุรกิจกับคนญี่ปุ่น เป็นการเตรียมความพร้อมให้น้องๆ สามารถเข้าไปทำงานในบริษัทญี่ปุ่นได้ สอนตั้งแต่การเขียนจดหมาย การแปลภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น และมารยาทในการทำธุรกิจแบบคนญี่ปุ่น จนกระทั้งปี 3 ที่น้องๆ อาจมีโอกาสไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย มีทั้งโครงการที่ฟรี และโครงการที่น้องๆ ต้องจ่ายค่าเครื่องบิน และค่าครองชีพเอง ทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ จะหล่อหลอมให้น้องๆ สามารถจบออกไปทำงานได้อย่างมืออาชีพUploadImage

“อาจจบไปทำงานในบริษัทเล็กๆ ก็ได้ แต่จะต้องทำได้หลายอย่าง ไม่ใช้แค่เป็นเลขานุการเท่านั้น
ต้องทำได้ทั้งงานเอกสาร งานแปล หรือแม้แต่มาร์เก็ตติ้งก็ด้วย”
อ. อากิ ทากาฮาชิ
อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


 
 
สุดท้ายเมื่อเราถาม อ. อากิ ทากาฮาชิ ถึงการเตรียมตัวเข้ามาเรียนในสาขา อาจารย์ตอบเรากลับมาว่าแม้แต่คนที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลยก็สามารถเข้ามาเรียนได้ “ไม่ต้องเตรียมอะไรเลย แต่เข้ามาเรียนแล้วจะรับเราได้หรือไม่ เราจะเข้มงวดนิดหนึ่ง ต้องรักษาเวลาด้วย และตั้งใจเรียนด้วย และภาษาญี่ปุ่นก็ต้องใช้เวลานาน เพราะยั้งไม่คุ้นเคย ต้องมีความอดทนด้วย” ขนาด อ. อากิ ทากาฮาชิ ยังพูดภาษาไทยได้เลย ฉะนั้นภาษาญี่ปุ่นไม่ยากสำหรับน้องๆ แน่นอน


 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาดิจิทัลอาร์ตส์ ดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดิจิทัลมีเดีย หมายถึง การสร้างสรรค์ผลงาน การพัฒนาการออกแบบรุ่นใหม่ ...

M.S. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สังคมปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ...

สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การบริการลูกค้าในปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับจุลภาคและมหภาค ...