U-Review

นิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารการแสดง

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

นิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หากพูดถึงอาชีพนักประชาสัมพันธ์ หรือ พีอาร์ น้องๆ อาจจะคิดว่าเป็นอาชีพเบื้องหน้าที่คอยต้อนรับและให้ข้อมูลลูกค้าอยู่เคาท์เตอร์ ...

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเอกการแสดงและการกำกับการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาวิชาการแสดงและกำกับการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ...

นิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“การโฆษณา คือ การประกาศสินค้าหรือบริการให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบ ...