U-Review

เรียนการท่องเที่ยวสามารถเป็นได้มากกว่า “มัคคุเทศก์”

  
      หลังจากที่อาเซียนได้เปิดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี 2558 วงการการท่องเที่ยวเริ่มมีการตื่นตัวมากขึ้นจากที่เคยเป็น ตามนโยบายของรัฐบาลยังบอกเลยว่าวงการการท่องเที่ยวยังคงปรับตัวขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นวงการการศึกษาก็ต้องปรับตัวตามให้ทัน เพราะการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งที่คอยผลิตบุคลากรออกไปสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้

      UploadImageสาขาการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงมีการปรับหลักสูตรใหม่ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในอาเซียน อย่างการเพิ่มวิชาที่เกี่ยวกับภาษามากขึ้น ซึ่งเมื่อก่อนจะเปิดสอนแค่ 3 ภาษาให้เลือก ที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ คือ ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส แต่ปัจจุบันเพิ่มได้ภาษาอินโดนีเซียเข้าไป นอกจากนี้ก็ยังเพิ่มรายวิชา ศิลปวัฒนธรรมของอาเซียน เพื่อเรียนรู้ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเพื่อนบ้าน

        ในสาขาการท่องเที่ยว จะแบ่งเป็น 2 สาขาหลักๆ คือเรียนด้านการเป็นมัคคุเทศก์อย่างที่เราก็พอจะเดาได้จบมาต้องเป็นไกด์แน่นอน และอีกด้านหนึ่งคือด้านการจัดการ ในส่วนของการจัดการนั้นจะกว้างมาก จบมาทำงานได้หลายที่ หลายตำแหน่งได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและUploadImageเอกชน ไม่ใช่แค่ ททท. (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) ที่เรารู้จักกัน ที่กรมพัฒนาการท่องเที่ยวก็สามารถเข้าไปทำได้ หรือบริษัททัวร์โดยเฉพาะบริษัททัวร์นำเที่ยวภาคเอกชนในไทยนั้น มีถึงหมื่นกว่าบริษัท จึงเป็นเรื่องยากที่หากใครเรียนจบทางด้านนี้มาจะตกงาน
 
      แล้วถ้าหากได้มีโอกาสทำงานในบริษัททัวร์ นอกจากมัคคุเทศก์แล้ว เราสามารถทำงานในแผนกคนเขียนแผนนำเที่ยวให้กับบริษัท เขียนโปรแกรมการท่องเที่ยวตามเทศกาล หรือจะเป็นคนติดต่อที่พัก โรงแรม ร้านอาหารเพื่อหาราคาที่เหมาะสม หากตัวเราเป็นคนต่อราคาเก่ง เป็นต้น

UploadImage       แล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะ ว่าตัวเราเหมาะสำหรับการเป็นมัคคุเทศก์หรือเหมาะกับการเรียนการจัดการ ให้น้องๆ มองตัวเองง่ายๆ เลย ถ้าตัวเราเป็นคนชอบกิจกรรม outdoor ผจญภัยในโลกกว้าง ให้เลือกเรียนด้านมัคคุเทศก์ แต่สำหรับใครที่ชอบคิด ชอบวางแผน หาวิธีที่ทำยังก็ได้เพื่อให้นักท่องเที่ยวประทับใจในสิ่งที่เราทำนั้นคือสิ่งที่เหมาะสำหรับคนที่เรียนด้านการจัดการ          

       ส่วนเรื่องกระบวนการเรียนรู้ในสาขาการท่องเที่ยว ตอนปีหนึ่ง ถ้าเป็นวิชาของคณะส่วนมากจะเป็นวิชาทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจการโรงแรม เรื่องของการจัดการบริการ เรียนเพื่อให้มีพื้นฐานและเพื่อได้ค้นหาตัวเองไปด้วยว่าชอบการจัดการหรือมัคคุเทศก์ ปีสอง จะเริ่มลงเน้นการไปถึงแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น เพื่อให้เห็นว่าพอไปถึงแหล่งท่องเที่ยวแล้ว
UploadImageต้องทำอย่างไรต่อไป เช่น การพาไปดูงานที่น้ำตกแห่งหนึ่ง โดยทางสาขาได้พาน้องๆ ไปชื่นชมบรรยากาศโดยรอบ พอกลับมาจึงให้ลองเขียนแผนการท่องเที่ยวในแบบฉบับของตัวเอง หรือแผนโปรโมทสถานที่นั้นๆ โดยทำอย่างไรให้สถานที่นั้นน่าเที่ยว และในส่วนนี้มันจะต่อยอดไปจนถึงปีสาม ที่สอนเกี่ยวข้องกับวิชาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนคือ เรียนเพื่อหาวิธีที่ทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ทรัพยากรท่องเที่ยวมีความดึงดูดใจอย่างไม่เสื่อมคลาย โดยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนสม่ำเสมออย่างเพียงพอ จนปีสี่ในเทอมแรกเรียนในมหาวิทยาลัยปกติหรืออาจจะเก็บวิชาที่เหลือสำหรับบางคน ส่วนเทอมสองได้ออกไปฝีกงานแบบสหกิจศึกษา ที่น้องๆ จะได้ไปฝึกปฏิบัติเสมือนพนักงานจริง
 
       ทิ้งท้ายกับคำแนะนำเล็กๆ น้อยๆ ของอาจารย์ กัลยา สว่างจง อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยวว่า “ถ้าอยากประสบความสำเร็จในสายธุรกิจนี้ อย่างแรกต้องชอบเที่ยว แล้วต้องรักงานบริการ บุคลิกภาพต้องน่าเชื่อถือ พูดอะไรออกไปแล้วมีคนฟัง และสิ่งที่โดดเด่นเลยต้องสนใจในเรื่องภาษา ถ้าภาษาดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งค่ะ”
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

งานด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเป็นงานมีคุณค่าทั้งในเชิงธุรกิจและเชิงศิลปะ ...

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

​หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในสาขาวิชาที่ถนัด ...

สาขาการจัดการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เรียนในวิชาที่เกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลวิชาที่ต้องเรียน ...